PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Výsledkové listiny

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 30. dubna 2020 (CERMAT předá výsledky testů školám 28. dubna a do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení ředitel ukončí celkové hodnocení přijímacího řízení). 

Nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdá zájemce o studium zápisový lístek. Prosíme o jeho urychlené odevzdání. Žádáme vás také o urychlené sdělení, zda ke studiu nastoupíte či nikoli. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá!

Rozhodnutí Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. V rámci odvolacího řízení budou na základě vašeho odvolání přijatí další uchazeči na uvolněná místa. 

Sdělení pro rodiče uchazečů, kteří skončili těsně pod čarou:
Zatím několik dnů vyčkejte. Pokud se uvolní místo, budeme Vás neprodleně telefonicky kontaktovat.

 

 

Na portále žáka na CERMATU jsou zpřístupněny výsledky testů. Žák se přihlásí příjmením a rodným číslem ZDE