PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Výsledkové listiny

Výsledková listina PMP

Výsledková listina PL

CERMAT předá výsledky testů školám do 7 pracovních dnů (do 15.6.) a do 8 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení ředitel ukončí celkové hodnocení přijímacího řízení. ( do 16.6.) 

Po zveřejnění výsledků odevzdá zájemce o studium zápisový lístek. (do 5 pracovních dnů - do 23.6.) Prosíme o jeho urychlené odevzdání. Žádáme vás také o urychlené sdělení, zda ke studiu nastoupíte či nikoli. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá!

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek. 

Sdělení pro rodiče uchazečů, kteří skončili těsně pod čarou:
Zatím několik dnů vyčkejte. Pokud se uvolní místo, budeme Vás neprodleně telefonicky kontaktovat.

 

 

Na portále žáka na CERMATU jsou zpřístupněny výsledky testů. Žák se přihlásí příjmením a rodným číslem ZDE