PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 
Informace z MŠMT
Jednotné přijímací zkoušky - termíny
Výsledkové listiny

Výsledková listina - obor- Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výsledková listina - obor - Pedagogické lyceum

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Po zveřejnění výsledků-  odevzdá zájemce o studium zápisový lístek do 10 dnů.  Termín odevzdání zápisového lístku je 17.5. 2023. Lze odeslat poštou nebo donést osobně. Prosíme o jeho urychlené odevzdání. Žádáme vás také o urychlené sdělení, zda ke studiu nastoupíte či nikoli. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá!

Žádost o změnu rozhodnutí- odvolání.

Sdělení pro rodiče uchazečů, kteří skončili těsně pod čarou:
Zatím několik dnů vyčkejte. Pokud se uvolní místo, budeme Vás neprodleně telefonicky kontaktovat.

Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné v úředních hodinách 3. května 2023 (13:00–14:00 hod.) v kanceláři školy.