PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 
Informace z MŠMT

Informace ministra školství

Jednotné přijímací zkoušky - termíny

 

Výsledkové listiny

 

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 15. května 

 

Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné v úředních hodinách ..................... (13:00–14:00 hod.) v kanceláři školy.