PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 
Informace z MŠMT
Výsledkové listiny

 

Po zveřejnění výsledků-  odevzdá zájemce o studium zápisový lístek do 10 dnů.  Lze odeslat poštou nebo donést osobně. Prosíme o jeho urychlené odevzdání. Žádáme vás také o urychlené sdělení, zda ke studiu nastoupíte či nikoli. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá!

 

Sdělení pro rodiče uchazečů, kteří skončili těsně pod čarou:
Zatím několik dnů vyčkejte. Pokud se uvolní místo, budeme Vás neprodleně telefonicky kontaktovat.