PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Výsledkové listiny

Výsledková listina oboru předškolní a mimoškolní pedagogika.

Výsledková listina oboru pedagogické lyceum.

Po zveřejnění výsledků- 19.5. - odevzdá zájemce o studium zápisový lístek do 10 dnů. Nejpozději do 2.6. 2021. Lze odeslat poštou nebo donést osobně. Prosíme o jeho urychlené odevzdání. Žádáme vás také o urychlené sdělení, zda ke studiu nastoupíte či nikoli. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá!

 

Sdělení pro rodiče uchazečů, kteří skončili těsně pod čarou:
Zatím několik dnů vyčkejte. Pokud se uvolní místo, budeme Vás neprodleně telefonicky kontaktovat.

Na obor PMP se již uvolnila 4 místa. (31. 5.) Na obor PL se uvolnila 5 míst. (31. 5. )