Ředitel Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy Prachatice, vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládané počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2023/2024.

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

Počet přijímaných žáků SPgŠ pro školní rok 2023/2024:

celkem 60 žáků
obor předškolní a mimoškolní pedagogika : 30 žáků
obor pedagogické lyceum : 30 žáků
obor praktická sestra: detašované pracoviště Střední zdravotnické školy České Budějovice: 25 žáků (budou žáky SZŠ ČB)

Důležité termíny - SPgŠ:

podání přihlášky: do 1. března 2023

Jednotná přijímací zkouška: 13. a 14. dubna 2023.

Školní zkoušky (ověření talentu): 25. a  26. dubna 2023. (1. a 2. termín)

Důležité termíny - VOŠ:

podání přihlášky: do 31.5. 2023

termíny přijímací zkoušky: 26.6. - 1. kolo; 30.8. - 2. kolo

Počet přijímaných studentů VOŠ pro školní rok 2023/2024:

celkem 25 studentů

denní studium : 25 studentů

dálkové studium: 0 studentů