Ředitel Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy Prachatice, vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládané počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/2022.

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021

Počet přijímaných žáků SPgŠ pro školní rok 2021/2022:

celkem 60 žáků
obor předškolní a mimoškolní pedagogika : 30 žáků
obor pedagogické lyceum : 30 žáků
obor praktická sestra: detašované pracoviště Střední zdravotnické školy České Budějovice: 25 žáků (budou žáky SZŠ ČB)

Důležité termíny - SPgŠ:

podání přihlášky: do 1. března 2021

Jednotné přijímací zkoušky z Čj a M se nekonají. Školní zkoušky (ověření talentu): 22. a  23. dubna 2021.

Důležité termíny - VOŠ:

podání přihlášky: 1.kolo do 31.5. 2021, 2.kolo do 29.8.2021

termíny přijímací zkoušky: 1.kolo: 25.6.2021, 2.kolo:30.8.2021

Počet přijímaných studentů VOŠ pro školní rok 2021/2022:

celkem 50 studentů

denní studium : 25 studentů

dálkové studium: 25 studentů