Volnočasové aktivity

Přímo v DM mají žáci a studenti mnoho možností, jak využít svůj volný čas. K dispozici je posilovna, žákovská knihovna, klubovny s multimediální technikou, relaxační místnosti, kde je možno poslouchat hudbu, Kutilka – zde se děvčata učí různé techniky výzdoby interiéru, ozdoby k různým příležitostem (Vánoce, Velikonoce), Kuchtilka – zde získávají základy vaření a pečení. Součástí DM je i stůl na stolní tenis a 7 klavírů.

DM spolupracuje s různými institucemi – DDM, Střední rybářská škola ve Vodňanech, MŠ, ZŠ, ZŠ Ktiš, Městská knihovna, DD Žíchovec, Nemocnice, Hospic, Městský úřad Prachatice.

Během školního roku pořádá DM mnoho celointernátních akcí – např. vítání 1. ročníků, Mikuláš, sv.Valentýn, loučení se 4. ročníky, Zahrada – rozloučení se školním rokem, celoroční Toulky – poznávání města a jeho okolí. DM pořádá besedy na různá témata, „Křeslo pro hosta“ – povídání se zajímavými lidmi.

Veškerá činnost DM je v souladu s programem rozvoje osobnosti žáků a studentů SPgŠ a VOŠS.