Dokumenty

Roční plán

Školní řád

Školní vzdělávací program

Zřizovací listina

Výroční zpráva SPgŠ

Výroční zpráva VOŠ

Školská rada

Složení školské rady

Zástupci zřizovatele:

  • Mgr. Hana Vlasáková, Centrum pro zdravotně postižené Prachatice
  • RNDr. Jana Krejsová, vyučující zdravotně sociální fakulty JČU České Budějovice
  • Bc. Helena Kubátová Turková, ředitelka MŠ v Prachaticích

Zástupci pedagogů:

  • Ing. Jana Kotrchová, zástupkyně ředitele školy, předsedkyně ŠR
  • Mgr. Iva Šímová, učitelka
  • Petra Kišová, vedoucí vychovatelka domova mládeže

Zástupci zletilých žáků a zákonní zástupci nezletilých žáků:

  • Jitka Kovářová, DiS., pracovnice ZZS Prachatice
  • Hanušová Elvíra, žákyně školy 
  • Kubátová Mariana, žákyně školy

 

Exkurze v rámci projektu BIG AT - CZ 5

28.11. se zúčastnily žákyně 3.A, 3.B velmi zajímavé exkurze do Diakonie v Gallneukirchen v rámci projektu BIG AT - CZ 5. Přijeli jsme s očekáváním a odjížděli jsme plni dojmů, nadšení, nových informací a postřehů. Provázeli nás pouze lidé přátelští, vlídní, empatiční, trpěliví, kteří svou práci vykonávají s láskou k bližnímu svému a s porozuměním. Dopoledne jsme se rozdělili do dvou skupin, jedna skupina byla přítomna na dopoledním programu MŠ s integrovanými dětmi, druhá skupina se aktivně zapojila do lesní pedagogiky v praxi, naše žákyně si své získané dovednosti mohly ověřit v praxi, všude nás dopravázela láska, úsměv, trpělivost. Po vynikajícím obědě jsme navštívili školní družinu, kde trávily handicapované děti odpolední čas, žákyně měly možnost vidět způsob práce, různé hry, aktivity, tělesné činnosti těchto dětí.Po návštěvě v jednotlivých odděleních jsme provedli zpětnou vazbu, reflexi, sdělení dojmů. Všichni se vraceli obohaceni a spokojeni. ing. S.Kabelová

Ostatní projekty

Veřejné zakázky

Výběrová řízení