Bavorský les

Dne 10.9. se vydalo několik vyvolených žáků z tříd 1. B, 2. B, 3. B a 4. B v čele s p. učitelkami Kabelovou a Trnkovou k našim německým sousedům do Národního parku Bavorský les na naučnou exkurzi.

Školní výlet první B

Po stopách soumarů a nocování ve škole

Ve středu 28. 6. vyrazila třída 1. B společně s třídní učitelkou Pártlovou, p. uč. Novákovou a paní vychovatelkou Krafčikovou na turistický výlet z Volar do Prachatic. Trasa byla dlouhá přibližně 13 km a kopírovala tažení soumarů po Zlaté solné stezce. My jsme sůl nepřepravovaly, a tak jsme si cestu zpestřily kvízovými otázkami o Volarech, „bouřkou a brtníky“, tichou poštou s hravými nonsensovými limeriky, kytarou a zpěvem. Dokonce jsme odlovily i dvě kešky.

Nejdobrodružnějším úsekem našeho putování se stal sestup panenskou přírodou k řece Blanici a následné stoupání k zřícenině hradu Hus, kde nás překvapilo strašidlo Škrabinoha, kterému jsme musely zazpívat, aby nás pustilo dál. U Křišťanovického rybníku jsme si odpočinuly, zakoupily občerstvení, některé dívky si vypůjčily loď a šly dovádět do vody. Pak už nám chyběly necelé 2 km k autobusové zastávce v Blažejovicích, odkud nás autobus dovezl zpět do Prachatic.Během výletu bylo nafoceno mnoho fotek a natočeno nespočet videí. Výběr některých z nich najdete v galerii.Tím tento skvělý den nekončil. Ještě nás čekala „přespávačka“ ve škole a zábavná hra, kterou pro nás připravily Adéla Schmidtová, Alice Adámková, Šárka Reindlová a Veronika Kotašková. Ve čtyřech týmech jsme hledaly v jednotlivých třídách obálky s nápovědami, luštily leckdy pekelné šifry, bojovaly s přidělenými hendikepy (nemluvit, skákat po jedné noze, koktat) a to všechno proto, abychom získaly poklad - krabici s vlastními mobilními telefony. Hra se organizátorkám opravdu velmi vyvedla. Kdo byl po ní znaven, šel spát, ale byly tu i takové, kterým zbylo dostatek sil k zhlédnutí filmu promítaného na tabuli, hraní her či povídání si do ranních hodin.

Výlet i přespávání jsme si nadmíru užily a už se těším, co si přichystáme jako třída za rok. Viola Violová, 1. B

Třídní výlet první A

 Dne 21. 6. jsme se vydali na dvoudenní výlet na Soumarský most. Náš výlet se stal adrenalinovým hned od začátku, když jsme museli čekat půl hodiny ve vlaku, protože se na nás valila silná bouřka. Čekání jsme si však zpříjemnili zpíváním, které by pan učitel Vopálka určitě ocenil. Když jsme se konečně rozjeli, narazili jsme na další překážku v podobě spadlého stromu na kolejích. Situaci ale zachránil pan učitel Kaňka s paní vychovatelkou Kišovou a panem řidičem, když společnými silami spadlý strom z kolejí odstranili. A jelo se dál. Abych ovšem řekla pravdu, moc daleko jsme nedojeli. Náhradní doprava do našeho kempu nám totiž ujela, a tak jsme museli čekat ve Volarech, než nám hasiči odstranili z trasy další padlé stromy. A právě ve Volarech jsme si snědli polovinu našich zásob jídla a někteří se vzdali dokonce i své snídaně. Po hodině a půl čekání náš vlak přijel a my jsme zamířili do vytouženého kempu. Dorazili jsme na místo určení a pustili jsme se do stavění stanů, což nám šlo samozřejmě od ruky. Následně se ti nejodvážnější odhodlali jít – již za svitu slunce – vykoupat do řeky a z plných sil pak bojovali s proudem. Po koupání jsme se vydali na průzkum bufetu i tamějšího rašeliniště, kde jsme pořídili pár třídních fotek a kromě nich také dříví na oheň. K večeru jsme si sedli k táboráku, opekli jsme si buřty a – s drobnou nehodou – i marshmallowny. S některými jsme si mezitím zahráli ringo, a když pan učitel vytáhl kytaru, zazpívali jsme si i několik písniček. Ráno se několik z nás probudilo s bolestí zad a zjištěním, že nám kachna odcizila párky. Sbalili jsme stany a snědli si snídani v podobě koblížků. Posléze jsme vyrazili na vlak. Našim dalším cílem byla Stožecká kaple, na kterou vedl veliký kopec, ale i ten jsme hrdě zdolali. U kapličky se strhla bitva o malou studánku, kde jsme se osvěžili a doplnili zásoby vody. Cesta do Stožce byla zcela nenáročná a za odměnu jsme si dali výtečný oběd v místní restauraci. Poté následovala cesta zpět do Prachatic, která proběhla bez nejmenších potíží.

   Tímto bych chtěla za celou třídu poděkovat panu učiteli Janu Kaňkovi a paní vychovatelce Petře Kišové za velmi dobrodružný výlet, který jsme si všichni moc užili. Anna Zikešová, 1.A

Letem světem s pedárnou a létem.

Dne 27. 6. 2023 od 10:00 proběhne v prachatickém parku Parkán pásmo vystoupení našich studentek a studentů (možná dokonce i ukázka sborového zpěvu tělesa sestaveného z našich pedagogů). Vstupé je dobrovolné, výtěžek bude věnován na charitativní účel.

Turistický kurz třetí B

Turistický kurz začal v neděli 4. června na vlakovém nádraží v Sušici, kde se sešla 3. B a učitelský sbor.

Jarní souhry

Společný koncert souburu Cink a Klarinetového souboru junior.

TURNAJ V MÍČOVÝCH HRÁCH

Turnaj v míčových hrách proběhl ve školní tělocvičně.

Najdi elektrosaura!

Elektrosauři a jejich objevitelky.

Ej, lásko

Fotografie k článku o představení Pražského komorního baletu.

Improvizační zápas PILULEK v Muzeu loutky a cirkusu v Prachaticích

Dne 19. 1. 2023 se v Muzeu loutky a cirkusu na náměstí v Prachaticích konal další, již legendární improvizační zápas skupiny “PILULKY” (Prachatický Interaktivní Lehce ULítlý Klub Improvizace). Představení začalo v půl sedmé večer, před (jako obvykle) diváky zcela zaplněným sálem. Skupina byla na zápas jako vždy rozdělena na dva týmy - tým modrých, za který bojovali Anna Bednářová, Václav Fiala, Roman Veselý, Michaela Bílková a Štěpánka Tušlová, a tým zelených za který hráli František Weiss, Zuzana Dvořáková, Kristin Křížová, Vít Kovář a Kateřina Čermáková. Většinou bývají družstva složena ze studentů, kteří studium na pedagogické škole již dokončili, nebo naopak studentů, kteří stále studují. Letos tomu tak ale nebylo, studenti byli v týmech promícháni. Dále zde byly dvě pomocné rozhodčí Eva Šimonová a Markéta Fenclová, které měly na starost měření času improvizačních kategorií. O celý úvod se starala konferenciérka v podání paní vychovatelky Kristýny Podsedníkové a celkové hodnocení hráčů patřilo paní učitelce Hance Patrasové, která vystupovala v roli přísné rozhodčí Hany. Celý zápas trval přibližně dvě hodiny a kromě kytary, která doprovázela celý zápas díky paní vychovatelce Sabině Volfové nás provázel i smích a potlesk publika. Zápas skončil výhrou modrého týmu, ale oba týmy byly bezkonkurenční. To nejhezčí na celém večeru však bylo vykouzlení podpisu na tváři diváků v podobě úsměvu.

Roman Veselý 3.B

Společná večeře

V úterý 20.12. jsme se jako každoročně sešli na domově mládeže u štědrovečerní večeře. Tento školní rok nás na intru bydlí opravdu hodně a máme i hodně dojíždějících spolužáků, tak jsme výjimečně byli rozděleni do čtyř skupin. Muselo být opravdu náročné, dát to dohromady tak, aby vše klaplo jak má, a proto patří paním vychovatelkám náš velký obdiv a hlavně poděkování. Tradičně se podávala ryba, nebo řízek a pro vegetariány dokonce i smažený sýr - s výborným bramborovým salátem, za který děkujeme zaměstnancům kuchyně. Sešlo se nás na domově mládeže opravdu hodně a myslím, že všichni jsme si večeři užili. K příjemnému zážitku pomohla i vystoupení Cinku a Fontány, která otevírala jednotlivé večeře tříd. Pro nás jako pro čtvrté ročníky, byla večeře velice dojemná, protože byla naší poslední a pomyslně jsme se tak trochu rozloučili se středoškolským životem, který nám brzy skončí. Jsme moc rádi, že se večeře vydařila, byla skvěle zorganizovaná a děkujeme za všechna krásná přání k maturitě.

Denisa Bursová 4.B

Mikulášská nadílka v Portusáčku
Setkání žáků dramatické výchovy s nejmenšími dětmi (1,5 - 3 letými) dětské skupiny Portusáček je spojeno již tradičně a každoročně s radostí, tancem a písničkami. Nejinak tomu bylo 6.prosince 2022 při mikulášské nadílce v Portusu Prachatice. Vánoční vystoupení dětí pod vedením pedagogů bylo ohromující. Poté následovalo rozdávání dárků. Odvážné děti se vyfotily s Mikulášem nebo se prošly kolem čertic. Poté průvod andělů a čertic vyrazil do ulic, aby "ulovil" zajímavou básničku či písničku od kolemjdoucích. Uchráněni nebyli ani učitelé a kuchařky SPgŠ (viz foto). 
PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph.D., vyučující dramatické výchovy
Mikulášská nadílka v Národním domě

Žáci druhého ročníku SPgŠ si ve spolupráci s pracovníky Odboru kultury, školství a cestovního ruchu v Prachaticích vyzkoušeli vstoupit na "pekelnou i nebeskou půdu" v Národním domě. V rolích čertů pomohli zorganizovat pro děti čertovské úkoly a jako "andělé" rozdávali s Mikulášem dárky. Zjistili, jak není jednoduché obstát před tolika dětskýma očima. PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph.D., vyučující dramatické výchovy

Hrou proti AIDS

Vzdělávací akce žáků 4. ročníku Střední zdravotnické školy, kde formou her seznámili své spolužáky s pohlavími chorobami, s jejich vznikem, přenosem a s prevencí. Akce se zúčastnili také žáci SPgŠ a prachatických základních škol.

Přednáška paní učitelky Mgr. Marcely Haspeklové o pobytu ve tmě.

Dne 1. 11. 2022 byla u nás na domově mládeže přednáška paní učitelky Marcely Haspeklové o jejích zkušenostech z pobytu ve tmě. Sešlo se nás mnoho. Byl to příjemně strávený čas, kdy jsme se dozvěděli, jak tam byla dlouho a přemýšleli jsme o tom, jaké by to bylo. Řekla nám, jak se dá psát na papír ve tmě a jakými činnostmi se tam zabývala. Je to čas kdy jste sami se sebou a svými myšlenkami, nemáte žádné povinnosti a ani nevíte kolik je hodin. Vše se odehrává pomaleji a s větší soustředěností, lidé si tam užívají ticho a klid. Paní učitelka měla také roční příležitost pracovat s lidmi ve tmě. Vyslechla si spoustu silných příběhů, se kterými se lidé potřebovali svěřit. Každý pobyt prožívá jinak, někdo si ho užívá a pár lidí uteče. Děkujeme moc za sdílení vlastní zkušenosti a myšlenku, že život se dá žít i pomaleji a s větším klidem.

Veronika Síčová 2.A

Výroba látkových dýní

V jeden podvečer jsme si s paní vychovatelkou Šárkou Vandlíčkovou sedly do studovny a pustily se do výroby látkových dýní. Vybraly jsme si látku, na tu jsme podle jedné mísy obkreslily kruh a ten vystřihly. Pomocí jehly a bavlnky si udělaly pytlíček, do kterého jsme umístily výplň. Poté jsme ho jen utáhly a rozdělily na několik částí, čímž jsme docílily hlavní podoby dýně… A první část byla hotová. Pak nám paní vychovatelka nalámala klacíky na šťopky a nastříhala látku na lístky. Pak už jsme jen vzaly tavnou pistoli a nalepily podle našich představ. Byl to krásně strávený čas s našimi přáteli a vyrobili jsme si velmi pěknou výzdobu do našich pokojů. Na závěr bychom chtěly poděkovat paní vychovatelce Vandlíčkové, která nám umožňuje tyto hezké, společné, kreativní chvíle plné zábavy strávit společně s ní.

Lucie Hrubcová 3.B

Adaptační kurz 1.C

Mezi dny 7. a 9. září jsme my z 1. C měli adaptační kurz, který organizovala Mgr. Klaudia Pospíšilová.  Účelem tohoto kurzu bylo, abychom se lépe poznali. Přece se budeme potkávat čtyři roky. Na programu tohoto kurzu byly různé poznávací a pohybové aktivity. Např. svazování nohou k sobě, relaxace a krátké divadelní představení. Na konci kurzu jsme mezi sebou sdíleli své pocity a dojmy.

Dominik Vanc 1.C

Vystoupení CINKu na Slavnostech solné Zlaté stezky 24. 6. 2022

CINK na Parkáně v Prachaticích

Vystoupení CINKu ve Hvožďanech 16. 6. 2022

Vystoupení CINKu ve Hvožďanech 16. 6. 2022

Pohádková prohlídka Muzea české loutky a cirkusu 2022

Pro děti ze ZŠ Zlatá stezka jsme připravili neobvyklou cestu expozicemi Muzea české loutky a cirkusu. Chtěli jsme spolu uzavřít školní rok, ve kterém jsme školu několikrát navštívili a pracovali zde s ukrajinskými dětmi. Proměnili jsme se v pohádkové postavy a obsadili muzeum. Návštěvníci procházeli expozice ve skupinách s pohádkovým průvodci, kterými byli např. Šípková Růženka, žabí princ nebo Červená karkulka. Byly připraveny rozmanité úkoly jako třeba hod králíkem do klobouku, počítání čertů, rozluštění hádanky, průchod tajemnou lesní uličkou, hra s loutkami životní velikosti, sledování kouzelnického představení nebo využití cirkusových rekvizit. Oživlou expozici prošlo víc jak 120 dětí a byl to pro nás hezký a smysluplný závěr školního roku.  2.A