Prachatická zdrávka má podporu od podnikatelů

Koncem školního roku proběhlo setkání žáků a pedagogů ze Střední zdravotnické školy na detašovaném pracovišti v Prachaticích s Jihočeskou hospodářskou komorou. Žákyně druhého ročníku prezentovaly svoje dosavadní zkušenosti z oboru praktická sestra a rozběhla se hlasitá diskuze nad uplatněním žáků po ukončení studia. Odbornou učebnu, simulující nemocniční lůžko s figurínou pacienta, obsluhují žákyně již s velkou jistotou a entuziasmem. „Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče“, uvádí Mgr. Antonín Krejsa, „děkujeme firmě Elkotex s.r.o., která nám věnovala 100 ks bílých plášťů pro praktickou výuku“, dodává ředitel školy. Další společná setkání a pomoc mladým zdravotníkům plánuje Jihočeská hospodářská komora už na podzim letošního roku.

Multifunkční místnost

Na začátku února dostal můj plán zrekonstruovat původní zázemí studovny od pana ředitele zelenou. V tu chvíli mi hlavou proběhla scéna z filmu Na samotě u lesa. To se musí celá místnost vystěhovat, oškrábat v ní zdi, odsekat dlaždičky, vyštukovat, zasádrovat, položit nové lino, vymalovat, objednat a složit nábytek.

Uplynuly téměř 3 měsíce… A jak to všechno dopadlo? Doufám, že se podařilo vytvořit místnost, která podpoří wellbeing na naší škole. Bude-li potřeba, místnost poslouží nejen k relaxaci, ale i hudebníkům, skupinovým pracím žáků, kolegům, kteří budou potřebovat soukromí k řešení problémů apod.

Dotáhnout tento projekt do konce bych nezvládla především bez svého manžela, maminky a švagra. Poděkování patří i panu školníkovi, klukům „stěhovákům“ ze 2.C, děvčatům z 1.A, 2.B, 3.A a vlastně všem, kteří přispěli jakoukoli finanční částkou. Dívky ze 3.A totiž zorganizovaly na internátu burzu věcí. Vybraných 3100 Kč jsem měla za úkol investovat do čehokoli potřebného, což jsem učinila.

Nyní nezbývá nic jiného, než si přát, aby se místnost funkčně využívala a vydržela dlouho v pěkném stavu.

Mgr. M. Pártlová

PŘEDJARNÍ A APRÍLOVÉ KONCERTOVÁNÍ CINKU

Vítání jara bylo v historii lidstva vždy energetickou vzpruhou probuzení živočišné radosti, sil k překonání jarní únavy a nacházení hudebních nápadů v touze zazpívat si o všem, co nás už potkalo nebo co chceme v novém jaru potkat. Tyto hodnoty se promítly do koncertů hudebního souboru CINK, který zároveň prezentoval i neuvěřitelnou historii třiceti let své existence a radosti setkávání se zvědavými publiky různých věkových kategorií v obvyklých nebo i neznámých místech. Všechny koncerty se ozývaly posluchačům pod názvem „Aprílový koncert“, což je i název úvodní písně z vlastní autorské dílny, vyzývající k hudebním rošťárnám.

Turnaj v míčových hrách

Žáky PMP, lycea i praktické sestry zlákalo na sportovní odpoledne stále populárnější ringo. Do tělocvičny školy přišlo rekordních 45 hráčů. Kdo se zrovna aktivně neúčastnil hry, mohutně povzbuzoval svůj tým a hnal ho k zisku bodů a krásným výkonům. I druhá disciplína- volejbal, přinesla přítomným možnost předvést svůj sportovní um, vybít energii, od srdce se zasmát a utužit vazby v našem školním kolektivu. Rády jsme si s vámi zahrály, pobavily se, a tímto slibujeme, že sportovní turnaj rozhodně nebyl poslední!

Za„cvičky“ Mgr. E. Nováková

Školní akademie 2024

V sále Národního domu v Prachaticích se konala naše tradiční Školní akademie.

Den Země v DD Volyně

Už o Vánocích jsme věděli, že návštěva v Dětském domově ve Volyni rozhodně nebyla naše poslední. Přes menší komplikace se nám vše podařilo zařídit, naplánovat a 22. 4. jsme se vydali za dětmi do Volyně.

Matematický klokan

Matematický klokan je mezinárodní matematická soutěž pro každého, kdo má rád logické úkoly a chce si vyzkoušet své schopnosti.

Vítání jara

26. 3. 2024, proběhla ve sklepích Staré radnice ojedinělá akce, kdy smíšený pěvecký sbor Česká píseň přizval náš školní sbor Fontánu na "pěvecký duel". Hostování bylo pro nás velkým zážitkem. Koncert jsme zahájili my a ve druhé polovině se představila Česká píseň. Na závěr jsme se všichni moc těšili, protože nás čekal společný zpěv tří písní. Spojení téměř sedmdesáti hlasů vytvořilo zvukovou symfonii barev, tónů a dynamických vln; nejednomu posluchači šel mráz po zádech. Po domluvě se sbormistryní České písně Marcelou Tomkovou je jisté, že se toto přátelské sborové propojení nekonalo naposledy...

Lyžařský kurz 2.A 2024

Na lyžařský kurz jsme se vydali společně s 2.C brzy ráno,  v sobotu 6. ledna do Pece pod Sněžkou.

Kurz jsme započali pečlivým skládáním věcí do autobusu a bojem o nejlepší místa. Když jsme nabrali zbytek naší posádky v Písku, začala cesta velmi kvalitního spánku a sledování filmu „Jak vytrhnout velrybě stoličku“. Po příjezdu do Pece pod Sněžkou nás čekala náročná cesta na kopec do hotelu Energetik.

V neděli dopoledne jsme se už všichni vrhli na svah, kde si nás učitelé rozřadili do čtyř skupin podle našich schopností ježdění na lyžích. Odpoledne jsme se vydali na běžky, a jelikož na nich většina ještě nikdy nestála, bylo to odpoledne plné pádů. Již při večeři jsme se dočkali slibovaných rozlišovacích čepiček, ze kterých jsme měli všichni velikou radost.

V pondělí jsme všichni hrdě nastoupili na sjezdovku před hotelem a pomalu jsme sjížděli po týmech dolů. Odpoledne jsme opět šli trénovat na běžky a těm šikovnějším z nás to již i začínalo jít. Na konci dne jsme si zahráli několik her na sněhu, které jsme si pro sebe připravili ve družstvech.

V úterý nastal den, kterého jsme se obávali nejvíce, a to výlet na běžkách. Poté, co jsme vyšlapali sjezdovku „Bramberk“, započalo mazání běžek a následně jsme se vydali na cestu. Ze začátku jsme se všichni radovali, že to nebude tak namáhavé, jak jsme očekávali. Pak jsme, ale spatřili ten ukrutný kopec na Výrovku a bylo po srandě. Nohy začaly bolet a začali jsme si sundavat běžky. Ty, co se nehodlali vzdávat, si sundali jen jednu běžku a ti nejzdatnější to zvládli na obou lyžích. Naší bolest ale překonala nádherná panoramata, která jsme si před nedávnem neuměli ani představit. Zde nám bylo řečeno, že cesta za palačinkami bude pokračovat jen po rovince. Najednou se před námi objevily kopečky, na kterých započala pravá sranda, kdy jsme spadli, zvedli se a zase spadli. Náročnou cestu se nám paní učitelka Srchová snažila zpříjemnit slovy “Neboj, za chvíli tam budeme a objednáš si ty palačinky”. Jen pro upřesnění toto nám instruktoři říkali přes pár kilometrů, a když jsme tomu přestávali věřit, najednou se před námi rozprostřela Výrovka a my si dali zasloužený obídek. Cesta zpět nám překvapivě utekla mnohem rychleji než cesta tam. Nejspíš to hlavně bylo tím kopcem, na kterém jsme se nahoře rozjeli a po pár pádech jsme dojeli dolů, kde na nás pan učitel Nechoďdomů již čekal s kamerou. Po návratu na hotel jsme hned po večeři zalehli do peřin a vylezli až ráno.

Ve středu jsme celí rozlámaní vyšli ven a už jsme začali sjíždět všechny sjezdovky v okolí. Bety si obstarala svůj vysněný přírodní botox rtu a odpoledne jsme se znovu vrátili na svah a užívali si krásného lyžování.

Ve čtvrtek večer jsme se nechali unést modelingovými kreacemi některých z nás a vystoupení módní přehlídky zakončili naši dva úžasní moderátoři skokem do bazénu.

Pátek byl náš poslední den nejen na svahu, ale také na celém lyžařském kurzu a tak jsme si ho také náležitě užili. Krásné hry jsme si zahráli i na lyžích ať už v podobě podjíždění, či točení se na lyžích se spolužáky, tak i v podobě havarujícího vrtulníku hned po vzletu v podání pana učitele Nechoďdomů. Večer jsme si uspořádali diskotéku, na kterou jsme se velice těšili.

Se sobotou přišel i den odjezdu. Na rozloučení jsme podle tradice zazpívali písničku, kterou složila Bety Kofroňová a Anet Ardamicová. Pak nás čekal poslední oběd a šlo se z kopečka dolů do Pece pod Sněžkou. Tam jsme si nakoupili suvenýry a mohli vyrazit domů.

Náš lyžařský kurz jsme si všichni moc užili a myslím, že všichni na něj máme krásné vzpomínky. Díky lyžařskému kurzu jsme upevnili vztahy se třídou 2.C. Všichni překonali své strachy ať už z lyží, tak i z běžek a tím splnili lyžařský kurz.

Tímto bych chtěla moc poděkovat paní učitelkám Evě Srchové, Marii Krejsové, panu učiteli Liborovi Nechoďdomů, instruktorovi Davidovi Kišovi, paní vychovatelce Lence Mustacové a také paní doktorce, kteří  během celého kurzu vytvářeli  úžasnou atmosféru, povzbuzovali nás a měli s námi pevné nervy. Ještě bych chtěla znovu poděkovat hotelu Energetik, za ubytování a hlavně bohatý jídelníček.

Anna Zikešová 2.A

Předvánoční setkání v DD Volyně

V pondělí 18. 12. se žáci lycea druhého ročníku vydali do dětského domova ve Volyni, aby dětem zpříjemnili předvánoční dobu a také předali dárky, na které sami vybrali peníze.

Mikulášská nadílka v Portusáčku

Každoroční setkání dětí dětské skupiny Portusáček se žáky SPgŠ.

Mikulášská nadílka v Národním domě
Mikulášský rej pokračoval 5. prosince 2023 ve večerních hodinách pro veřejnost v Národním domě. Ve spolupráci s Městským úřadem Prachatice připravila třída 1.B pedagogického lycea pohádkové představení s tanečkem čertů a andělů. S velkou chutí, radostí a zaujetím vytvářeli žáci mikulášské představení. Odměnou jim byly zářící dětské oči a můj i jejich dobrý pocit.

PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph.D., vyučující dramatické výchovy

Divadelní cestopis

V tělocvičně naší školy jsme měli možnost zhlédnout „Divadelní cestopis“ Divadla pro školy z Hradce Králové. V 70 minutách nám v uvolněné atmosféře hlavní aktéři nabídli výběr z děl světového i českého dramatu v průřezu tří staletí. Úryvky ze slavných her a různorodých žánrů herci předvedli s citem, zároveň nás do děje vtáhli „současným“ humorem, ale nechyběl také fakticky odborný výklad o životech autorů a jejich dalších dílech. Představení mělo spád a dokázalo zaujmout všechny přítomné. Tato doplňková „hodina literatury“ nás obohatila o další kulturní zážitek.

Mgr. Iva Šímová

Okresní kolo volejbalového turnaje

Okresní kolo volejbalového turnaje.

Výlet do Anglie

Dne 30.10. 2023 začala naše dlouho očekávaná exkurze do Anglie...

Sebeobrana

Sebeobrana v tělocvičně naší školy.

Přírodovědný klokan

Vyhlášení výsledků soutěže Přírodovědný klokan.

Společný výlet učitelek

Když se spojí stašská příroda, luxusní zbrusu nové apartmány a dvanáct učitelek s podnikavým duchem, vznikne recept na sportovně-společenský víkend, na který se nezapomíná.

Bavorský les

Dne 10.9. se vydalo několik vyvolených žáků z tříd 1. B, 2. B, 3. B a 4. B v čele s p. učitelkami Kabelovou a Trnkovou k našim německým sousedům do Národního parku Bavorský les na naučnou exkurzi.

Školní výlet první B

Po stopách soumarů a nocování ve škole

Ve středu 28. 6. vyrazila třída 1. B společně s třídní učitelkou Pártlovou, p. uč. Novákovou a paní vychovatelkou Krafčikovou na turistický výlet z Volar do Prachatic. Trasa byla dlouhá přibližně 13 km a kopírovala tažení soumarů po Zlaté solné stezce. My jsme sůl nepřepravovaly, a tak jsme si cestu zpestřily kvízovými otázkami o Volarech, „bouřkou a brtníky“, tichou poštou s hravými nonsensovými limeriky, kytarou a zpěvem. Dokonce jsme odlovily i dvě kešky.

Nejdobrodružnějším úsekem našeho putování se stal sestup panenskou přírodou k řece Blanici a následné stoupání k zřícenině hradu Hus, kde nás překvapilo strašidlo Škrabinoha, kterému jsme musely zazpívat, aby nás pustilo dál. U Křišťanovického rybníku jsme si odpočinuly, zakoupily občerstvení, některé dívky si vypůjčily loď a šly dovádět do vody. Pak už nám chyběly necelé 2 km k autobusové zastávce v Blažejovicích, odkud nás autobus dovezl zpět do Prachatic.Během výletu bylo nafoceno mnoho fotek a natočeno nespočet videí. Výběr některých z nich najdete v galerii.Tím tento skvělý den nekončil. Ještě nás čekala „přespávačka“ ve škole a zábavná hra, kterou pro nás připravily Adéla Schmidtová, Alice Adámková, Šárka Reindlová a Veronika Kotašková. Ve čtyřech týmech jsme hledaly v jednotlivých třídách obálky s nápovědami, luštily leckdy pekelné šifry, bojovaly s přidělenými hendikepy (nemluvit, skákat po jedné noze, koktat) a to všechno proto, abychom získaly poklad - krabici s vlastními mobilními telefony. Hra se organizátorkám opravdu velmi vyvedla. Kdo byl po ní znaven, šel spát, ale byly tu i takové, kterým zbylo dostatek sil k zhlédnutí filmu promítaného na tabuli, hraní her či povídání si do ranních hodin.

Výlet i přespávání jsme si nadmíru užily a už se těším, co si přichystáme jako třída za rok. Viola Violová, 1. B