MATURITNÍ ZKOUŠKA

Jednotlivá maturitní zkouška: § 113 Školského zákona

Žádosti o konání jednotlivé maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 možno podávat od 1. 9. 2019 do 30. 4. 2020.

Poplatek za maturitní zkoušku činí 400,- Kč.

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu uchazečů.

Absolventi obdrží Osvědčení o jednotlivé maturitní zkoušce.

Pro školní rok 2019/20 kurz nebude otevřen pro malý počet zájemců.

V rámci přípravného kurzu jsou zařazeny tyto předměty: Hudební výchova, Osobnostní a dramatická výchova, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Pedagogika a Psychologie.

Časová dotace předmětů: 7 hodin teoretické výuky - 6 x 7 = 42 hodin. Samostudium v délce trvání 60 hodin. Cena kurzu 1600,- Kč.

Konzultační semináře k jednotlivé maturitní zkoušce se ve školním roce 2019/20 se budou konat pouze v případě většího počtu zájemců. Kurzy se konaly vždy od 12:00 do 19:00 - pátek a od 9:00 do 16:00 - sobota.

Maturitní zkouška se bude konat v týdnu od 18. 5. 2020. Uchazeči obdrželi pozvánku s podrobnými informacemi.

Státní maturity

Žáci oboru předškolní a mimoškolní pedagogika i oboru pedagogické lyceum, kteří nastoupí ve školním roce 2018/2019 do 1. ročníku budou skládat ve společné části 3 povinné zkoušky český jazyk, cizí jazyk a matematika.

Společná část maturitní zkoušky: 1. povinná zkouška - český jazyk, 2. povinná zkouška- cizí jazyk nebo matematika.

Ve školním roce 2019/2020: 2 povinné zkoušky (český jazyk, cizí jazyk nebo matematika).

Profilová část MZ v naší škole se skládá ze dvou předmětů:
  1. předmět - pedagogika nebo psychologie
  2. předmět - výběr z výchovy, Aj, Nj, Pd, Ps, Bi, M, On, D

V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika i v oboru Pedagogické lyceum se koná také praktická maturitní zkouška.

Praktická maturitní zkouška ve třídě 4. A, B se koná 20. a 21. 4. 2020.( 4.A: 20.4.- HV a TV; 21.4. - ODV; 4.B: 20.4.- VV; 21.4. - HV.)

Zadání maturitních témat k praktické zkoušce se konalo 10. 3. 2020. Nepovinné předměty - možnost výběru: Pd, Ps, Bi, M, On, D

Z téhož předmětu nelze maturovat ve společné a profilové části MZ.

Termín ústní společné maturitní zkoušky a profilové části maturitní zkoušky: 18. 5. - 22. 5. 2020 - 4. A a 4. B.

Termín společné části maturitní zkoušky: od 4. 5. do 6. 5. 2020, písemné práce 8. a 30. 4. 2020. ( 8.4. - český jazyk; 30.4. - cizí jazyk)

Forma maturitní zkoušky: profilová část - ústní zkouška a praktická zkouška; společná část - písemná zkouška a ústní zkouška.

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2020 od úterý 1. září do pátku 4. září 2020.  

Náhradní a opravný termín ústních maturitních zkoušek bude 5. 9. 2020.

Seznam literatury
Maturitní témata