MATURITNÍ ZKOUŠKA

Jednotlivá maturitní zkouška: § 113 Školského zákona

Žádosti o konání jednotlivé maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 možno podávat od 1. 9. 2020 do 30. 4. 2021.

Poplatek za maturitní zkoušku činí 400,- Kč.

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu uchazečů.

Absolventi obdrží Osvědčení o jednotlivé maturitní zkoušce.

Pro školní rok 2019/20 kurz nebyl otevřen pro malý počet zájemců.

V rámci přípravného kurzu jsou zařazeny tyto předměty: Hudební výchova, Osobnostní a dramatická výchova, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Pedagogika a Psychologie.

Časová dotace předmětů: 7 hodin teoretické výuky - 6 x 7 = 42 hodin. Samostudium v délce trvání 60 hodin. Cena kurzu 1600,- Kč.

Konzultační semináře k jednotlivé maturitní zkoušce se ve školním roce 2020/21 se budou konat pouze v případě většího počtu zájemců. Kurzy se konaly vždy od 12:00 do 19:00 - pátek a od 9:00 do 16:00 - sobota.

Maturitní zkouška se bude konat v května  2021. Uchazeči obdrží pozvánku s podrobnými informacemi.

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou

Zkoušky společné části se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 3 povinných profilových zkoušek.

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky: 1. povinná zkouška - český jazyk- didaktický test

                                                       2. povinná zkouška- cizí jazyk nebo matematika - didaktický test

Profilová část MZ v naší škole se skládá z:

  • český jazyk a literatura konané formou ústní zkoušky
  • cizí jazyk konaný formou ústní zkoušky
  • specializace - ODV/HV/VV/TV konané formou praktické zkoušky
  • pedagogika nebo psychologie konané formou ústní zkoušky
  • výběr z výchovy, Aj, Nj, Pd, Ps, Bi, M, On, D konané formou ústní zkoušky
  • Praktická maturitní zkouška ve třídě 4. A, B se koná :  

Zadání maturitních témat k praktické zkoušce se bude konat - po návratu žáků do školy. Nepovinné předměty - možnost výběru: Pd, Ps, Bi, M, On, D

Zkoušky konané formou praktické zkoušky se budou konat  11. a 12. května.

Termín společné části maturitní zkoušky: dle jednotného maturitního schématu. Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 24. května 2021 do středy 26. května 2021

Termín profilové části maturitní zkoušky: 1.6. - 4.6 2021 - třída 4.B ; 7.6. - 11.6. 2021 - třída 4. A

Přihlašování žáků

  • Žáci vyplní přihlášku a odevzdají nejpozději 1. prosince 2020 ( včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky – viz v textu dále). Přihláška k maturitní zkoušce.
  • Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném termínu, tak ke zkoušce opravné i náhradní.
  • Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy.

Seznam literatury

Maturitní témata