PEDAGOGOVÉ

PaedDr. Bečvářová Ivana výtvarná výchova, osobnostní a dramatická výchova
Mgr. Blažková Ivana výtvarná výchova, kultura osobního projevu
PhDr. Břendová Jana sociologie, filozofie, sociologický seminář
Mgr. Bošková Martina anglický jazyk
Mgr. Haspeklová Marcela anglický jazyk
Mgr. Hovorka Jan hra na hudební nástroj
Mgr. Hyrmanová Jitka hra na hudební nástroj
Mgr. Chánová Pavla pedagogika, pedagogická praxe, odborný diplomový seminář
Ing. Kabelová Soňa německý jazyk, biologie, chemie
Mgr. Kaňka Jan český jazyk, psychologie, hra na hudební nástroj
Mgr. Kotěšovcová Irena praxe, metody sociální práce, pedagogika, supervizní seminář
Ing. Kotrchová Jana matematika, ekonomika, základy ekonomiky
Mgr. Krejsa Antonín biologie a hygiena
Mgr. Krejsová Marie tělesná výchova
Mgr. Malá Anna anglický jazyk
Mgr. Nechoďdomů Libor výpočetní a didaktická technika, fyzika, aplikovaná výpočetní technika
Mgr. Pártlová Michaela český jazyk, psychologie, literární a jazykové praktiku,seminář drogová závislost
Mgr. Pavlíčková Jana český jazyk, hudební výchova, hra na nástroj
MgA. Patrasová Hana osobnostní a dramatická výchova
Mgr. Pospíšilová Klaudia praxe, pedagogika, sociální patologie
Mgr. Slad Jiří dějepis, občanská nauka
Mgr. Sovová Petra český jazyk, hra na hudební nástroj, hudební výchova, hudební výchova - specializace
Mgr. Srchová Eva tělesná výchova, zeměpis
Mgr. Stará Lea tělesná výchova, psychologie
Mgr. Stejskal Jiří výtvarná výchova
Mgr. Šimeček Ludvík právo
Mgr. Šimečková Jana sociální politika, metody sociální práce, projektování sociálních služeb
Mgr. Šimek Luboš matematika, aplikovaná výpočetní technika, výpočetní techika
Mgr. Tokárová Jaroslava korespondence, zeměpis, technika administrativy
Mgr. Trnková Marie český jazyk, německý jazyk, literárně jazykové praktikum
Mgr. Vejvodová Miroslava anglický jazyk, tělesná výchova, chemie
Mgr. Vopálka Jiří hudební výchova, hra na hudební nástroj
Mgr. Vopálková Marie biologie a hygiena, matematika, zdravotní nauky