Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Zahradní 249, 383 01 Prachatice

Nové stránky
Nové stránky postupně aktualizujeme. Staré stránky prozatím najdete ZDE
Přednášce o židovské kultuře
Co je to Purim? Jak vypadá židovská svatba? Bolí obřízka?
Odpověď nejen na tyto otázky jsme se dozvěděly na přednášce o židovské kultuře v KreBulu 17.2., pořádané Pražským muzeem židovství. Interaktivní formou jsme se seznámily s tradičními zvyky, pokrmy i historií. 
Workshop byl velice obohacující a mnohým z nás rozšířil obzory v oblasti víry.
Za 3.B Adéla Valentová
Okresní kolo olympiády v něměckém jazyce

V DDM Prachatice proběhlo 12.2. okresní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěže se zúčastnili zástupci jednotlivých škol, naši školu reprezentovaly K.Dolejší, N.Fidlerová, M.Schwingerová, R.Tupá ze 3.B. Žákyně si vyzkoušely své jazykové dovednosti a zažily pocit mluvit před zkušební komisí - malá maturita na nečisto. Děkujeme za vzornou reprezentaci. S.Kabelová

Výročí školy

70. výročí školy se připravuje na 31.10. 2020. Předběžně uvádíme program. V budově školy a na Domově mládeže Zlatá stezka 139 budou probíhat prohlídky a setkání učitelů a vychovatelek s žáky a studenty.  V Národním domě od 14:00 proběhne školní akademie. Ve večerních hodinách plánujeme společenský ples. Všechny srdečně zveme!

Informace budeme průběžně aktualizovat.

Přednáška o NP Šumava

Šumava čarovná. V úterý 28.1. navštívil naší hodinu biologie ing.Hošek, přední fotograf a znalec nejen českých národních parků. Díky jemu a paní učitelce Kabelové jsme mohly vyslechnout velmi poutavou přednášku o NP Šumava s dlouhým seznamem tipů na zajímavá místa. Po promítání se rozpoutala diskuze, při které nám pan Hošek dopodrobna zodpověděl všechny naše dotazy. Mnohé z nás tato přednáška motivovala k objevování skrytých krás naší přírody. Za 3.B Adéla Valentová.

Němčina hrou?

Němčina hrou? Cílem jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu je, aby se lidé v česko-bavorském příhraničí navzájem lépe dorozuměli, proto se mládež v těchto regionech učí jazyk sousední země. Kreativní výukou se učení stalo zábavou a byly tak položeny základy dalšímu jazykovému vzdělávání. Naše škola se také zapojila do tohoto jazykového projektu. Celý program byl pro žákyně 1.A a 2.A zdarma po dobu 5 měsíců. S.Kabelová.

Info pololetí
  • 30. 1. vydávání výpisu vysvědčení
  • 31. 1. pololetní prázdniny
  • 3.2. až 9.2. jarní prázdniny
Pololetní pedagogická rada

Pololetní pedagogická rada se bude konat 24. 1. 2020. 12:45.

8. ročník Karaoke

Dne 17. 12. 2019 proběhl v tělocvičně naší školy již 8. ročník Karaoke. Celý výtěžek z této každoroční akce je věnován Speciální třídě při ZŠ Na Zlaté stezce 387. Letos se vybrala částka 7.777 Kč. Žáci této třídy si pro nás připravili krásné vánoční vystoupení, které doslova vzalo za srdce každého z nás. Při této hudební akci jsme si mohli poslechnout jak sólová vystoupení, tak i vystoupení celých tříd. Zazněly skladby českých i zahraničních interpretů a o ozvučení se nám, jako každý rok, postaral Standa Novotný, kterému touto cestou ještě jednou moc děkuji a děkuji též třídě 3.A, za pomoc při organizaci této akce. Mgr. Eva Srchová.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří - 8. ledna 2020 od 13:00. Budou předvedeny i ukázky přijímacích zkoušek. Den otevřených dveří se týká také oboru Praktická sestra - detašované pracoviště Prachatice.

PF 2020

Milí žáci, studenti a všichni zaměstnanci školy. Klidné, spokojené a radostné vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody přeje ředitel školy .

Vánoční vystoupení pěveckého sboru fontána

Kouzelně vyzdobené náměstí vonící vánoční atmosférou, punčem, svařeným vínem, perníčky - to jsou prachatické adventní podvečery! Společně si zpříjemnit čekání na Vánoce a podílet se na hudebním vystoupení přišla i Fontána. Školní pěvecký sbor se svým vánočním repertoárem, jehož poselstvím je šířit radost a sdílet lásku k bližním, se dočkal milé odezvy a podle potlesku návštěvníků se velmi líbil. Publikum ocenilo možnost vlastního aktivního zapojení a většina přihlížejících si pod taktovkou Petry Sovové společně zanotovala známé koledy. Veřejnosti byla představena i jen několik dní stará píseň Jana Hovorky „Je čas vánoční“, kterou s kytarami Elišky Neprašové a Evy Novákové doprovodil spolu se Zuzanou Novotnou na flétnu. Koncert vygradoval taktéž nově secvičenými skladbami Kyrie, Adoramus te a Gloria in excelsis Deo. Eva Nováková.

Hudební setkání žákyň a učitelů SPgŠ

V úterní podvečer 10. prosince se v prachatické čajovně U Hrušky konalo příjemné hudební setkání žákyň SPgŠ (A. Malechová, S. Kotalová, R. Tupá, E. Tesařová, V. Pešková, L. Vítovcová, Z. Kodýdková, K. Lencová, K. Musilová, P. Malá, P. Bujnovská, E. Neprašová) a jejich učitelů (J. Pavlíčková, P. Sovová, J. Hovorka). Setkání bylo zaměřeno na klavírní produkci, došlo ovšem také na zpěv vánočních písní, což umocnilo adventní atmosféru. Zkrátka, spojilo se příjemné s užitečným a vzniklo hudební pouto, na které žákyně ani učitelé jistě nezapomenou. Hudba spojuje napříč generacemi. Jan Hovorka.

Mikuláš v Portusáčku

O tom, že s čerty ze Střední pedagogické školy jsou žerty, se přesvědčily děti z dětské skupiny Portusáček ve středu 4. prosince. Tradiční mikulášská nadílka byla plná smíchu, tance a básniček. Radost měli malí i velcí, děti i pedagogové. Čertovský tanec „Bubu“ vykouzlil úsměv u každého. Děti si odnesly zážitky a dárky, budoucí učitelé nenahraditelnou zkušenost při práci s dětmi. Druhý den 5. prosince čerti spoluvytvářeli program na Velkém náměstí. Ivana Bečvářová, vyučující dramatické výchovy.

Celostátní festival Den poezie

Celostátního festivalu Den poezie se letos zúčastnily i Kristýna Dolejší a Adéla Valentová, 3.B s básní Herbst v dialogovém pojetí v německém jazyce. Děkujeme. S.Kabelová.

Setkání českých a německých studentů v Českých Budějovicích

V pondělí 2. 12. se některá děvčata z naší školy zúčastnila setkání českých a německých studentů v Českých Budějovicích. Žáci budějovické Obchodní akademie měli připravený program, který jsme si všichni moc užili. Ve skupinkách jsme konverzovali česko-německy. I když jsme nerozuměly úplně všemu, moc nás to bavilo a rády jsme poznaly nové lidi. V programu nechyběla prohlídka školy, města a vánočních trhů. Budeme rády za další takové akce. Alžběta Horníková 1.A.

Hudební „Dýchánek“

Ve čtvrtek 21. listopadu se opět sešli vyučující SPgŠ Prachatice – Marcela Haspeklová, Petra Sovová, Eva Nováková a Jan Hovorka, společně se současnými i bývalými studentkami školy na „Dýchánku“. Tentokráte se setkání uskutečnilo ve Vitějovicích. Všichni posluchači byli nadšeni nejen z pěveckých výkonů, ale i z podmanivě pronesených slov uměleckého textu. Vystoupení studentek školy bylo obohaceno i o hostující Klarinetové trio, které pod vedením J. Hovorky dotvořilo velmi komorní a příjemnou atmosféru celého večera. Všem zúčastněným velké díky za krásný večer. J. Tokárová.

Info 29. 11.

29. 11. 2019 - Den otevřených dveří : Nemocnice Prachatice - pro zájemce o obor Praktická sestra. Pedagogická rada , Maturitní ples třídy 4. B Parkhotel Prachatice.

46. ročník Olympiády v českém jazyce

V měsíci listopadu proběhlo školní kolo 46. ročníku Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnily žákyně prvních až třetích ročníků. Čekala je, jako již tradičně, část gramatická, na níž navazoval sloh, který se nesl v duchu podzimních nálad. Žákyně zpracovávaly slohový útvar na téma „Co všechno umí podzim“. Nejvyššího počtu bodů dosáhly Denisa Bursová, Kateřina Häuslová, Veronika Staňková a Klára Kejšarová. Zmíněným vítězkám gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole při lednové reprezentaci školy. Mgr. Jan Kaňka .

Podzimní třídní schůzky

Třídní schůzky - 22. 11. 2019 ve 14:30, budova školy Zahradní 249.

Hudební „Dýchánek“

14. listopadu se letošní školní rok sešli již podruhé, tentokráte v Újezdě u Vodňan, současné i bývalé studentky Střední pedagogické školy v Prachaticích - Anna Malechová, Pavlína Bujnovská, Anna Lebedová, Magdaléna Talířová, Tereza Gondeková, Klára Jakoubková a učitelé Petra Sovová, Marcela Haspeklová, Klaudie Pospíšilová a Jan Hovorka při společném večeru hudby a mluveného slova, který se vžívá stále více posluchačům do povědomí jako „Dýchánek“. Dle slov návštěvníků tohoto vydařeného večera se všem tak trochu tajil dech nad úžasným přeléváním pozitivní a příjemné energie a také díky krásným uměleckým zážitkům. Není divu. Pokud se sejde dobrá parta spřízněných duší, vždy to posluchači bezpečně poznají. Překvapením večera byla pěvkyně a učitelka zpěvu Veneta Marešová, která obohatila večer zpěvem francouzských šansonů. Zazněly vícehlasé písně různých stylů a žánrů, četl se vtipný a poučný text, hrálo se na různé hudební nástroje, povedla se i premiéra zbrusu nové písně J. Hovorky. Dýchánek je zkrátka ideální příležitostí, jak mohou nadšenci pro umění ukázat, co umí a co jim dělá radost. A pokud si žáci rozumí se svými učiteli, určitě budou na svá školní léta rádi vzpomínat a věřím, že i sami budou jednou v podobném duchu tvořit a pracovat. Jejich talent jim v tom bude vždycky pomáhat. Jan Hovorka.