Přijímací zkouška pro vzdělávací program 75-32-N/.. Sociální práce - se nekoná !!!

Přijímací komise rozhodne o přijetí v 1.kole přijímacího řízení dne 25.6.2021 a v 2. kole 30.8.2021.

 

Základní podmínkou přijetí je u všech uchazečů podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu na VOŠ (tiskopis SEVT) do 31.květnalékařské doporučení ke studiu a výkonu oboru  a úředně ověřené maturitní vysvědčení. 

Závěrečné poznámky:

  • Pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat  25 studentů do 1. ročníku denní formy studia a 25 studentů do 1. ročníku dálkové formy. 
  • V posledních letech bývají všichni uchazeči přijati. Jsou vyhlašována i další kola přijímací řízení až do konce října.