Pro vzdělávací program 75-32-N/.. Sociální práce budou 

ve školním roce 2022/23 přijímáni uchazeči pouze do denního studia.

Počet přijímaných: 25 studentů. 

Přihlášky ke studiu do 1. kola je možno podávat do 31. května 2022.