Učební plán oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - od 1.9. 2022.

Název předmětu I. II. III. IV. Celkem
A. Povinné předměty
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Cizí jazyk I 3 3 3 3 12
Dějepis 1 1 1 1 4
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Matematika 3 3 2 2 10
Fyzika 2 - - - 2
Chemie 2 - - - 2
Zeměpis 1 - - - 1
Biologie - 2 1 3 6
Pedagogika 2 2 2 2 8
Psychologie 2 2 2 2 8
Výpočetní a didaktická technika - 2 2 - 4
Ekonomika - 2 1 - 3
Tělesná výchova s metodikou(+1h.didaktika tělesné v.) 3 3 3 3 12
Výtvarná výchova s metodikou 2 2 2 2 8
Hudební výchova s metodikou 2 2 2 2 8
Osobnostní a dramatická výchova 2 2 - - 4
Hra na hudební nástroj 2 2 2 2 8
Literární a jazykové praktikum 2 2 - - 4
Pedagogická praxe - - 4 3 7
B. Volitelné předměty
Specializace hudební výchova - - 2 2 4
Specializace výtvarná výchova - - 2 2 4
Specializace dramatická výchova - - 2 2 4
Specializace tělesná výchova - - 2 2 6
Volitelný předmět I. - - 1 1 2
Volitelný předmět II. - - 1 1 2
Celkem 33 34 34 32 133