Učební plán oboru 78-42-M/03 pedagogické lyceum - od 1.9. 2022

Název předmětu I. II. III. IV. Celkem
A. Povinné předměty
Český jazyk a literatura 3 3 4 4 14
Cizí jazyk I 3 3 3 3 12
Cizí jazyk II 3 3 3 3 12
Dějepis 1 1 1 1 4
Občanská nauka 1 1 2 2 6
Matematika 3 3 2 2 10
Fyzika 2 - - - 2
Chemie 2 1 - - 3
Zeměpis 2 1 - - 3
Biologie - 2 2 2 6
Pedagogika 1 1 2 2 6
Psychologie - 2 2 2 6
Pedagogická praxe - - 2 2 4
Výpočetní technika - 2 2 1 5
Technika administrativy 2 - - - 2
Ekonomika - - 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Výtvarná výchova 2 - - - 2
Hudební výchova 2 - - - 2
Dramatická výchova 2 2 - - 4
B.Volitelné předměty
Specializace hudební výchova - 4 4 4 12
Specializace výtvarná výchova - 4 4 4 12
Specializace dramatická výchova - - - - -
Specializace tělesná výchova - - - - -
Volitelný předmět I. - - 1 1 2
Volitelný předmět II. - - 1 1 2
Celkem 31 31 34 32 128