Literárně relaxační kroužek

Nabízíme osvěžení mysli i ducha, neboť nejen chlebem, vodou a pohybem živ je člověk, ale důležitá je i plnohodnotná relaxační činnost, jako je zvláště malování mandal, které navíc cvičí schopnost hlubokého soustředění, dále např. poslech relaxační hudby, četba ukázek literatury a poezie nepříliš známých, avšak velmi zajímavých autorů a zároveň občas pro lepší uvolnění vkládáme i prvky z tzv. Jógy smíchu.