Kroužek sociální pomoci

Skupinka děvčat navštěvuje pacienty nemocnice v Prachaticích. Jedná se zpravidla o dlouhodobě hospitalizované pacienty. Návštěvy se uskutečňují podle skladby pacientů a vzájemné dohodě s personálem nemocnice. Obsahem návštěv jsou kulturní programy.

Návštěva pacientů

-- galerie --

Život dětí žijících v dětských domovech a vyzkoušení si přípravy zábavy a zaměstnání těchto osob mají naše studentky možnost několikrát do roka při návštěvách z Žíchovce. Tohle je jedna z nich a my jsme rádi, že se „předvedou“ i žíchovečtí, jak dokládají snímky.

DD Žíchovec