Vyšší odborná škola sociální
a Střední pedagogická škola Prachatice

Zahradní 249, 383 01 Prachatice

Prezenční výuka od 7.12. 2020.
Na základě aktuálních informací vyplývajících z rozhodnutí vlády dochází k organizačním opatřením spojených s výukou v následujících týdnech:
Od pondělí 7.12.  dojde ke změnám v organizaci prezenční výuky. Nově bude probíhat střídavá prezenční výuka ročníků středních a vyšších odborných škol (1.A, 1.S, 2.A, 3.A., 3.C , 2.D a 1.F) . Nadále probíhá prezenční praktické vyučování ve skupinách do dvaceti žáků/studentů a výuka posledních ročníků.
Prezenční výuka
Na základě aktuálních informací vyplývajících z rozhodnutí vlády dochází k organizačním opatřením spojených s výukou v následujících týdnech:
Od středy 25. 11. dojde ke změnám v organizaci distančního vyučování. Nově bude probíhat prezenční výuka závěrečných ročníků středních a vyšších odborných škol (4.A, 4.B, 3.D a 4.F) a prezenční praktické vyučování ve skupinách do dvaceti žáků/studentů. 
Oslavy 70. výročí školy - akce byla zrušena.

Mimořádný zpravodaj vydaný k výročí školy.

Povinná distanční výuka

Od 12.10. 2020 je nařízena povinná distanční výuka na všech středních školách, vyšší odborných školách a vysokých školách. Bude trvat 14 dnů.  26. a 27.10. budou mimořádné podzimní prázdniny, 28. 10. státní svátek, 29. a 30. 10. plánované podzimní prázdniny. Nástup žáků do výuky bude 2. 11. 2020. Opatření vlády.

Distanční výuka

Od pondělí 5.10. jsou uzavřené střední školy, zájmově umělecké školy a vyšší odborné školy na 14 dnů. Týká se okresů, které jsou označené červenou nebo oranžovou barvou. Bude probíhat distanční výuka. Protože Jihočeský kraj je v zelené barvě u nás bude probíhat normální prezenční výuka. 

Ředitelské volno
Na základě doporučení nového ministra zdravotnictví vyhlašuji na pátek 25. 9. ředitelské volno pro žáky střední školy a studenty VOŠ. 
Výuka ve čtvrtek končí 16:00 dle rozvrhu hodin. Mgr. Antonín Krejsa, ředitel školy
Vystoupení pěveckého sboru Fontána

Prachatická galerie O. H. Hajeka nabídla v tomto týdnu kulturní bonbónek v podobě vernisáže „Kubín a Šumava“. Působivý hudební úvod obstaral Klarinetový soubor Prachatice vedený Mgr. Janem Hovorkou. U přeshraničního projektu města nechyběl starosta Ing. Martin Malý, stejně tak vedoucí Odboru kultury, školství a cestovního ruchu Jiřina Dolejšková. Na slavnostním otevření výstavy se po dlouhé vynucené odmlce objevil, s nadšením jemu vlastním, i školní sbor Fontána. Obnovení kulturní činnosti vlilo všem zúčastněným do žil novou energii, optimismus a očekávání lepších zítřků. Než budou známy termíny adventních koncertů sboru Fontána, můžete si zatím prohlédnout zmíněné obrazy umělce Alfréda Kubína, přístupné budou do 19. října. Mgr. Eva Nováková

Rozhodnutí rady kraje z 15.9. 2020

Rozhodnutím rady kraje ze dne 15.9. bylo nařízeno povinné používání roušek během vyučování. Týká se žáků základních škol druhého stupně, žáků středních škol a studentů VOŠ a vysokých škol. Nařízení začne platit od 21.9. 2020. 

Mimořádné opatření od 10.9. 2020 - Ministerstvo zdravotnictví- povinné nošení roušek

Povinné roušky od 10.9. ve školách a školských zařízení. Manuál ministerstva zdravotnictví.

Oslavy 70. výročí školy - 31. 10. 2020

Pozvánka, Plakát

Vážení přátelé, v současné době připravujeme oslavy 70. výročí školy. Vzhledem k současné epidemiologické situaci mohou při oslavách nastat z důvodu shromažďování většího počtu účastníků jisté komplikace . O konkrétních opatřeních budeme průběžně informovat. Rezervace vstupenek na ples a ubytování na domově mládeže nadále probíhá. Věříme, že se při oslavách spolu setkáme. Mgr. Antonín Krejsa, ředitel školy

Vážení přátelé, vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci a k vyhlašovaným opatřením bohužel rušíme připravovanou akci. 

Věříme, že se nám ji podaří uspořádat v příštím roce. Mgr. Antonín Krejsa, ředitel školy

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21

Manuál k hygienickým požadavkům.

Třídní schůzky

Nulté třídní schůzky oboru Praktická sestra se konají 27. 8. od 15:30 v budově školy Zahradní 249; nulté třídní schůzky oboru PMP a PL se konají 31. 8. od 13:00 na Domově mládeže Zlatá stezka 139. 

Maturitní třídy

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v aule Gymnázia Prachatice. Třída 4.B od 14:00, třída 4.A od 15:00. 

Pedagogická rada

Pedagogická rada - 24.6. 2020 od 9:00. Hodnocení prospěchu a chování žáků.

Přijímací zkoušky - obor praktická sestra

Informace pro zájemce oboru praktická sestra v Prachaticích.

Bylo vyhlášeno 2. kolo - přihlášky možno podávat od 22. do 25.6. Přihláška se podává do SZŠ České Budějovice. 

Informace pro žáky SŠ a zákonné zástupce

Způsob hodnocení žáků 1. – 3. ročníku za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Vyšší odborná škola - přijímací řízení

Ředitel Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ. Přihlášky je možno podávat do 31.7. 2020.

Přijímací zkoušky

Organizace školní přijímací zkoušky.

Informace středním školám, konzervatořím a vyšším odborným školám ve věci uvolňování opatření ve školách od 1. a 8. června 2020

Metodický pokyn k hygienickým požadavkům.