Vyšší odborná škola sociální
a Střední pedagogická škola Prachatice

Zahradní 249, 383 01 Prachatice

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje, na základě doporučení hygienické stanice a hejmana Jihočeského kraje, ředitelské volno na dny 25. a 26. října 2021. 

Vystoupení Cinku

Návrat na hudební scénu

Tak jsme se konečně dočkali! Po téměř dvou letech jsme vystoupili zpoza plochých obrazovek. Chopili se zaprášených hudebních nástrojů, naladili dlouho nepoužívané hlasivky a s chutí se zase pustili do našeho dobře známého „CINKání“. Na hudební scénu jsme se po tak dlouhé době vrhli doslova po hlavě, protože hned zkraje září se náš CINK ujal přivítání ředitelů a ředitelek Středních pedagogických škol. Tento první komorní „koncert“ proběhl na domově mládeže 22. září 2021. V tu chvíli jsme za sebou měli nanejvýš dvě hudební zkoušky, na kterých jsme se sotva stihli pozdravit s novými spoluhráčkami.  Spontánnost našeho prvního vystoupení jsme vyvážili nadšením, které nakonec rozhodlo o výsledném úspěchu. Všichni jsme se po dlouhé době ihned zajeli do starých a dobře známých hudebních kolejí, které vykouzlily úsměvy na tváři nejen nám, ale hlavně ředitelům a ředitelkám. Když dozněly poslední tóny, ozval se z křesel velké klubovny potlesk, který byl po tak dlouhé odmlce tou nejhezčí odměnou.

Následující zkoušky jsme vše pečlivě dotahovali k dokonalosti, abychom s radostí a jistotou mohli všichni vystoupit 5. října 2021 na prachatickém gymnáziu. S ochotnou pomocí starších „cinkaček“, které již úspěšně opustily naši „pedárnu“, jsme se opět sešli v hojném počtu. S největší možnou přesností jsme znovu naladili své nástroje a probudili své hlasivky, abychom mohli rozdávat radost svým osobitým způsobem v podobě hudby. V publiku se objevila i zahraniční návštěva ze Slovinska, která, přestože nerozuměla slovům, přijala naši energii a radost z hudby a setkání s otevřenou náručí. Odměnou nám byl jak potlesk, tak hlavně radost v očích posluchačů a široké úsměvy na jejich tvářích. Dokonce se nám dostalo i děkovného proslovu od zahraniční návštěvy, při kterém jsme si osvěžili i naši znalost anglického jazyka. Při loučení jsme se pak všichni už těšili na nějaké další setkání, protože naším největším štěstím je předávat radost ostatním. A to v minulém školním roce nebylo dost dobře možné. Lucka Fošumová a Katka Sádlová, flétnové hrdinky Cinku

 

Pedagogická poema

Školní kolo Pedagogické poemy

Konalo se 12. 10. 2021 v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích. Děkujeme všem třiadvaceti účastníkům 1. - 4. ročníků za zájem a energii, kterou vložili do přípravy a realizace vystoupení před publikem.Porota složená z vyučujících dramatické výchovy a českého jazyka pak jednomyslně rozhodla o postupu do celonárodního kola takto: přednes - Eva Wörndlová, 2. A, čtení - Ellyn Šindelářová, 4. B, improvizace - František Weiss, 4. A (náhradnice - Anna Bednářová, 4. A. Za inspirativní výkon udělujeme pochvalu Nelle Pflanzerové, 2. A.

Divadelní představení
7.10.2021 jsme spolu s 2.B navštívili divadelní představení „Rotkäppchen“ v německém jazyce (GALLI Thater München). Představení  se nám líbilo, nejvíc nás ale zaujalo neobvyklé herecké obsazení (herci byli vybráni z řad diváků - žáků a studentů). Talent netradiční Červené Karkulky, babičky, maminek, vlků, myslivců i květin byl pro nás velkým zážitkem. Děkujeme za možnost zhlédnutí alternativní verze této klasické pohádky a těšíme se na příště. 1.B
Projekt Komenský 2020

Dne 6.9. 2021 jsme jako třída 4.A započali naši cestu poslední ročníkem výletem TepFactoru. Na zajištení tohoto výletu jsme použili výhru z Projektu Komenský 2020 kde jsme dostali za třetí místo finanční odměnu. A aby to bylo fér, nabídli jsme zbytku naší třídy aby jel s námi. V TepFactoru jsme si mohli vyzkoušet úkoly zaměřené na mnoho oblastí. Jako třeba logika, fyzika, vytrvalost, spolupráce, soutěživost, a tak dále. Myslím si, že budu mluvit za celou třídu, když řeknu že jsme si výlet náramně užili a mělo smysl se zapojit do Projektu Komenský 2020 a tak ještě jedou moc děkujeme pořadatelům, naší třídní paní učitelce a Vám, kteří jste nám posílali hlasy! DÍKY! František Weiss 4.A

Zahajovací porada

Zahajovací porada se koná 30.8. v 9:00 v budově školy.  

Třídní schůzky nastupujících žáků do 1. ročníků

Nulté třídní schůzky se konají 31. 8. 2021 ve 13:00 v Domově mládeže Zlatá stezka 139. Vzhledem k doporučení ministerstva školství budou všichni žáci při příchodu do budovy testováni antigenními testy. V případě, že doloží potvrzení, že byli očkováni, potvrzení o negativním testu , popř. prodělání covidu v období před 180 dny , nebudou testováni. 

Program schůzky:  informace týkající se studia, ubytování a  stravování . Na setkání se těší: ředitel školy, vedoucí vychovatelka, třídní učitelé , třídní vychovatelky a vedoucí školní jídelny. 

 

Manuál k provozu škol a testování od 1. září 2021

Manuál k provozu škol od 1. září

Konference v rámci projektu „EduSTEM” ATCZ220

18.6. se konala online konference v rámci projektu „EduSTEM” ATCZ220, kde proběhla výměna informací o praxích v MŠ na české a na rakouské straně – příprava, průběh, zapojení, materiály, témata, dokumentace, atd., byly předvedeny praktické příklady pro práci s dětmi. Konference se zúčastnily žákyně, které vykonaly týdenní praxi v rakouských mateřských školách a zástupci školy BAfEP v Mistelbachu. S.Kabelová, M.Trnková

Kroužek německého jazyka
Kroužek německého jazyka, který probíhal v tomto nelehkém školním roce, byl pro nás zpestřením prvního ročníku. Kroužek  jsme si všechny užily. Závěrečná hodina v podobě setkání s partnerskou školou z Pasova, (sic jen online) byla pro nás důležitou zkušeností. Ne vždy jsme plně rozuměly všem slovíčkám, ale vždy jsme kontext nějak pochopily. Hrály jsme různé hry, kdy lektorky na obrazovce ukázaly nějakou věc či barvu a řekly ji jedním z jazyků. My naopak druhým jazykem psaly do chatu, co to je. Tyto hry i přes jejich jednoduchost byly zábavné a naučné. Kroužek byl uskutečněn v rámci projektu č. 298 „Společný jazyk – společná budoucnost“, který je součástí programu příhraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko,
Chtěly bychom tímto poděkovat  Soně Kabelové za doprovázení německého jazyka v prvním ročníku. Naše poděkování také patří tvůrcům programu a v neposlední řadě i vedení školy za poskytnutí takovéto možnosti. Zuzka Dvořáková + děvčata z 1.A
Maturitní zkoušky - mimořádný termín

V termínu 7. až 9. července se koná mimořádný termín didaktických testů společné části maturitní zkoušky.  Učebny se nacházejí ve 2. patře budovy Zahradní 249. 

Pedagogická rada

Pedagogická rada - hodnocení prospěchu a chování žáků - pátek 25. 6. 2021 12:45.

Přijímací řízení VOŠ

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo na denní i dálkové studium. Přihlášky možno zasílat do 31. 7. 2021.

Reference bývalých studentů -absolventů.

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky probíhají v týdnech od 1.6. do 11.6.  Maturují 2 třídy - celkem 58 žáků. 

Prezenční výuka od 24.5. 2021.

Od 24.5. 2021 nastupují všichni žáci a studenti k prezenční výuce. 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Přijímací zkoušky na SŠ.

Přijímací zkoušky probíhají 17. a 18.5. v budově školy Zahradní 249. Prezence uchazečů 8:00 až 8:30. Zkoušky probíhají od 8:45 do 14:50. Přestávka na oběd 12:45 až 13:30. Uchazeči přinesou potvrzení o testu na covid. Podrobnější informace v sekci přijímací zkoušky. 

Přijímací řízení na VOŠ

Zájemci o studium na vyšší odborné škole - obor - sociální práce mohou podávat přihlášky k dennímu i dálkovému studiu do 1. kola do 31. května 2021.

Komenský 2020

Jsme třetí!!!
Dámy a pánové, chtěli bychom Vám poděkovat za Vaše hlasy v Projektu Proměny Komenský 2020. V kategorii středních škol soutěžilo sedm zajímavých projektů z různých koutů naší země. Jsme rádi, že jsme se při tvorbě naší deskové hry „Rodina pospolu“ mohli víc sblížit a rozvinout i nové vztahy a komunikace. Někteří z nás si posílili své leaderské schopnosti, někdo se zase stal influencerem, někdo si to vážně užil, ale určitě jsme všichni trnuli netrpělivostí o hlasy a celkové umístění. Chtěli bychom Vám tedy poděkovat za to, že i díky Vám jsme třetí! Další díky patří naší třídní paní učitelce Pavle Chánové, bez které bychom o projektu nevěděli a tudíž bychom se do něj nezapojili.
Díky!

Aktuality k přijímacím zkouškám ve školním roce 2020/2021

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení.