Vyšší odborná škola sociální
a Střední pedagogická škola Prachatice

Zahradní 249, 383 01 Prachatice

Zahajovací porada

Zahajovací porada se koná 30.8. v 9:00 v budově školy.  

Třídní schůzky nastupujících žáků do 1. ročníků

Nulté třídní schůzky se konají 31. 8. 2021 ve 13:00 v Domově mládeže Zlatá stezka 139. Vzhledem k doporučení ministerstva školství budou všichni žáci při příchodu do budovy testováni antigenními testy. V případě, že doloží potvrzení, že byli očkováni, potvrzení o negativním testu , popř. prodělání covidu v období před 180 dny , nebudou testováni. 

Program schůzky:  informace týkající se studia, ubytování a  stravování . Na setkání se těší: ředitel školy, vedoucí vychovatelka, třídní učitelé , třídní vychovatelky a vedoucí školní jídelny. 

 

Manuál k provozu škol a testování od 1. září 2021

Manuál k provozu škol od 1. září

Konference v rámci projektu „EduSTEM” ATCZ220

18.6. se konala online konference v rámci projektu „EduSTEM” ATCZ220, kde proběhla výměna informací o praxích v MŠ na české a na rakouské straně – příprava, průběh, zapojení, materiály, témata, dokumentace, atd., byly předvedeny praktické příklady pro práci s dětmi. Konference se zúčastnily žákyně, které vykonaly týdenní praxi v rakouských mateřských školách a zástupci školy BAfEP v Mistelbachu. S.Kabelová, M.Trnková

Kroužek německého jazyka
Kroužek německého jazyka, který probíhal v tomto nelehkém školním roce, byl pro nás zpestřením prvního ročníku. Kroužek  jsme si všechny užily. Závěrečná hodina v podobě setkání s partnerskou školou z Pasova, (sic jen online) byla pro nás důležitou zkušeností. Ne vždy jsme plně rozuměly všem slovíčkám, ale vždy jsme kontext nějak pochopily. Hrály jsme různé hry, kdy lektorky na obrazovce ukázaly nějakou věc či barvu a řekly ji jedním z jazyků. My naopak druhým jazykem psaly do chatu, co to je. Tyto hry i přes jejich jednoduchost byly zábavné a naučné. Kroužek byl uskutečněn v rámci projektu č. 298 „Společný jazyk – společná budoucnost“, který je součástí programu příhraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko,
Chtěly bychom tímto poděkovat  Soně Kabelové za doprovázení německého jazyka v prvním ročníku. Naše poděkování také patří tvůrcům programu a v neposlední řadě i vedení školy za poskytnutí takovéto možnosti. Zuzka Dvořáková + děvčata z 1.A
Maturitní zkoušky - mimořádný termín

V termínu 7. až 9. července se koná mimořádný termín didaktických testů společné části maturitní zkoušky.  Učebny se nacházejí ve 2. patře budovy Zahradní 249. 

Pedagogická rada

Pedagogická rada - hodnocení prospěchu a chování žáků - pátek 25. 6. 2021 12:45.

Přijímací řízení VOŠ

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo na denní i dálkové studium. Přihlášky možno zasílat do 31. 7. 2021.

Reference bývalých studentů -absolventů.

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky probíhají v týdnech od 1.6. do 11.6.  Maturují 2 třídy - celkem 58 žáků. 

Prezenční výuka od 24.5. 2021.

Od 24.5. 2021 nastupují všichni žáci a studenti k prezenční výuce. 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Přijímací zkoušky na SŠ.

Přijímací zkoušky probíhají 17. a 18.5. v budově školy Zahradní 249. Prezence uchazečů 8:00 až 8:30. Zkoušky probíhají od 8:45 do 14:50. Přestávka na oběd 12:45 až 13:30. Uchazeči přinesou potvrzení o testu na covid. Podrobnější informace v sekci přijímací zkoušky. 

Přijímací řízení na VOŠ

Zájemci o studium na vyšší odborné škole - obor - sociální práce mohou podávat přihlášky k dennímu i dálkovému studiu do 1. kola do 31. května 2021.

Komenský 2020

Jsme třetí!!!
Dámy a pánové, chtěli bychom Vám poděkovat za Vaše hlasy v Projektu Proměny Komenský 2020. V kategorii středních škol soutěžilo sedm zajímavých projektů z různých koutů naší země. Jsme rádi, že jsme se při tvorbě naší deskové hry „Rodina pospolu“ mohli víc sblížit a rozvinout i nové vztahy a komunikace. Někteří z nás si posílili své leaderské schopnosti, někdo se zase stal influencerem, někdo si to vážně užil, ale určitě jsme všichni trnuli netrpělivostí o hlasy a celkové umístění. Chtěli bychom Vám tedy poděkovat za to, že i díky Vám jsme třetí! Další díky patří naší třídní paní učitelce Pavle Chánové, bez které bychom o projektu nevěděli a tudíž bychom se do něj nezapojili.
Díky!

Aktuality k přijímacím zkouškám ve školním roce 2020/2021

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení.

Komenský 2020
Studenti třetího ročníku se v druhém ročníku přidali do projektu Komenský 2020. Bylo možné si vybrat z šesti okruhů jeden, ve kterém budou pracovat. Vybrali si okruh rodina a společně vymysleli a vytvořili deskovou hru s názvem Rodina pospolu, která se zabývá vztahy a konverzací v rodinách. Studenti myslí, že ve 21. století konverzace v rodinách není dobrá a díky tomu se kazí v některých případech i vztahy. Skupinu studentů tvoří čtrnáct členů a každý na tom má svůj podíl. Ve hře jsou čtyři disciplíny: konverzace, vysvětlování, pantomima a nakonec doplňování slov v citátech známých lidí. Momentálně probíhá veřejné hlasování a studenti počítají každý hlas. Chtějí Vás poprosit o hlas pro jejich projekt. Každý má na jeden den jeden hlas, ale i když zahlasujete jen jednou, pomůžete! 
Všem Vám moc děkujeme za Vaše hlasy! František Weiss, 3. A
 
Jarní prázdniny

Jarní prázdniny v našem okrese jsou od 8. 2. Týká se to i žáků oboru praktická sestra - tříd 1.S a 2.S. 

Karty ISIC

Studentky a studenti, kteří mají zájem o prodloužení platnosti své karty ISIC na rok 2021, mohou požádat e-mailem na adrese sekretariat@spgspt.cz a současně zaslat částku 180,- Kč na účet školy (9639281/0100). K tomuto prodloužení platnosti není potřeba vyplňovat žádný formulář. Následně si student prodlužovací kupon vyzvedne v sekretariátu školy. O tom, že kupon je již k dispozici bude student informován na jeho školní e-mail.

O vystavení nové karty ISIC je nutno žádat individuálně v sekretariátu školy (možno i telefonicky). Tuto žádost je nutno podat i písemně na příslušném formuláři – je ke stažení na stránkách školy, v sekci STUDIUM. Zřízení nové karty stojí 290,- Kč.

Sekretariát školy

Pedagogická rada

27. 1. 2021 - 14:30 - hodnocení prospěchu žáků za 1. pololetí. 

Burzy škol jihočeského kraje pořádané JHK.

Ve dnech 12. až 14.1. 2021 budou probíhat v časech 9:00 - 10:00; 15:00 - 16:00; 17:00 - 18:00. online schůzky uchazečů o studium na naší škole. Těšíme se na setkání. Podáme podrobné informace o studiu a o přijímacích zkouškách ve školním roce 2020/21. 

Zde se můžete přihlásit.