Vyšší odborná škola sociální
a Střední pedagogická škola Prachatice

Zahradní 249, 383 01 Prachatice

Výživová poradkyně u nás ve škole

Zdravý životní styl není jen otázkou toho, co vložíte do svých úst nebo kolik kilometrů uběhnou vaše nohy, vyladit musíte také svou psychiku. Podělit se o své vědomosti a osobní zkušenosti přišla 23. listopadu do 4.A paní Zdeňka Krčálová, výživová poradkyně prachatického Naturhousu. Specialistka věnující se výživě od r. 2014, nám představila profesionální bioimpedanční přístroj, díky kterému mohla podat každému z nás ucelenou informaci o jeho množství tuku, svaloviny a vody v těle. Analýza snadno odhalila naše drobné i větší neřesti a odstartovala vlnu dotazů, například jak sestavit zdravý talíř k redukci tukové tkáně, jak vhodně cvičit pro nárůst svalové hmoty, jak efektivněji relaxovat, kolik a co pít, jak úspěšněji vzdorovat nekvalitním a špatně stravitelným potravinám a mnoho dalšího.

Ať máte boky jako skříň nebo se potýkáte s podvýživou, můžeme povídání s nutriční odbornicí jedině doporučit, pomůže vám nenásilně se namotivovat k tomu zdravěji jíst, žít i myslet a následně se cítit ve svém těle dobře. Děkujeme za návštěvu. Mgr. Nováková

Výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství
Dne 3.11. jsme společně s paní učitelkou Kabelovou navštívili Prachatické gymnázium a tím putovní výstavu "Místa utrpení, smrti a hrdinství", která poukázala na několik příběhů a míst, které byly strašlivou součástí holocaustu. V prostorách gymnázia byly rozmístěny naučné tabule, seřazené podle událostí, pár nejvýznamnějších resp. nejkrutějších koncentračních táborů a nějaké výpovědi nejen ze strany přeživších, ale i například dozorců nebo hrůzné příběhy doktora Mengeleho. Takovéto příběhy vás vždycky zarazí, nicméně nejvíce nás zarazily výpovědi resp. část, která se věnovala neonacismu a pohledu některých lidí, kteří už nejsou pouze minulostí. Z takových příběhů se vám prostě nedělá dobře, když slyšíte, jak se mohou chovat někteří i potom, co se učíme a víme, že nacistická ideologie byla naprosto strašlivá. Doufám, že mohu za třídu říct, že výstava v nás vyvolala mnoho pocitů, a že jsme byli rádi, že takové projekty stále vznikají, a tím pádem naši mladou generaci nenechat zapomenout takovýchto strašlivých událostí. Jediným odlehčením možná mohla být káva z automatu. Ještě bych chtěl dát za vděk paní učitelce Kabelové, že se snaží pro naši třídu vymýšlet a podnikat takovéto zajímavé přednášky a výstavy a tím pádem nám ukázat spoustu zajímavého, což si myslím, že nám do života něco přenechá. Vomáčka Stanislav, 2.B
Pedagogická poema Praha

Ve dnech 7. až 10.11. pořádala pražská pedagogická škola VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská 33, Praha 6 již 54. ročník přehlídky recitace, čtení a improvizovaného vyprávění Pedagogická poema.

Na tuto přehlídku jsme odjeli v sestavě: recitace Václav Fiala, čtení Roman Veselý a improvizované vyprávění Zuzana Dvořáková, doprovod nám dělala p. učitelka Marie Trnková. Na vedení semináře improvizovaného vyprávění se podílela i naše p. učitelka Hana Patrasová.

Program celé přehlídky byl nabitý. Denně probíhaly skupinové semináře, díky kterým jsme nabrali nové znalosti a zkušenosti v našich oborech. Získali jsme nové přátele, inspiraci a zažili i mnoho zábavy.

Po uvítání v budově pořadatelské školy a ubytování na Masarykově koleji nám začaly první semináře, kde jsme se seznámili s ostatními účastníky skupin a vedoucími seminářů. Večer proběhlo slavnostní zahájení přehlídky v divadle X10 s doprovodem Big Evr Bandu.

Druhý den měli recitátoři svá vystoupení v legendárním divadle Semafor, s diváky dle výběru přednesového textu pro předškolní děti nebo pro vrstevníky. Účastníci čtení a improvizovaného vyprávění pokračovali v seminářích v budově školy.

Při večerním programu jsme si mohli vybrat, zda se zúčastníme besedy s Arnoštem Goldflamem, nebo představení Malý princ v divadle Viola. My jsme si vybrali besedu se známým českým hercem, dramatikem, režisérem, pedagogem a spisovatelem Arnoštem Goldflamem. Pan Arnošt Goldflam byl velice milý, příjemný a svým povídáním mezi nás vnesl velice přívětivou atmosféru.

Poslední den přehlídky strávili účastníci čtení a improvizovaného vyprávění na prknech divadla Semafor, opět s živým publikem. Ukončení celé přehlídky a předání hnízda další pořádající škole z Liberce proběhlo taktéž v Semaforu.

Myslím, že už chybí jen poděkování za možnost zúčastnit se a říci, že si z celého pobytu přinášíme bohaté zkušenosti a krásné, nezapomenutelné zážitky. Zuzana Dvořáková 3.A

Divadelní představení

„Miláček, to jsem já.“ To o sobě údajně v době vydání svého úspěšného románu „Miláček“ často Guy de Maupassant prohlašoval. Zda byl sám autor jeho skutečným částečným předobrazem nebo ne, už se bohužel s jistotou nedozvíme. Mohli jsme se ale pokusit pravdu poodhalit 15.11.2022 při zhlédnutí stejnojmenného divadelního představení na jedné z nejvýznamnějších pražských divadelních scén, v Divadle na Vinohradech. Zaujalo nás nejen moderní pojetí dramatizace textu, minimalistická scéna a výpravné kostýmy, ale především vynikající výkony známých hereckých ikon v čele s hlavním hrdinou a „miláčkem“ všech (Ondřej Kraus).Nejen on nás svým osobitým talentem bavil po celé tři hodiny. Věřím, že jsme z divadla všichni odjížděli spokojeni a obohaceni novým uměleckým zážitkem. Mgr. Iva Šímová

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají 25.11. v 14:30 v budově školy.

Ředitelské volno - 18.11.

Podle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji na pátek 18. 11. 2022 volný den z rozhodnutí ředitele školy z organizačních a technických důvodů. Mgr. Antonín Krejsa, ředitel školy

 

Divadelní představení

V bohatě zdobeném hledišti sálu Divadla na Vinohradech jsem stanula společně s žáky, kteří se stejně jako já nechali zlákat p. uč. Pártlovou na představení Pygmalion. Slavnou hru inspirovanou příběhem o bájném sochaři Pygmalionovi, jenž zatoužil vdechnout život soše, do které se zamiloval, jsme zhlédli v moderní variaci, v níž se profesor fonetiky Higgins pokusil přetvořit krásnou, ale prostoduchou květinářku Lízu v opravdovou dámu. Známí televizní herci T. Töpfer, J. Šťastný, Š. Vaculíková humorně představili dialekty a chování různých společenských tříd. Kromě mnoha jazykových vtipů nabídli i významový přesah a donutili nás popřemýšlet sami nad sebou. Je dokonalý vzhled vstupenkou do lepšího života? Jak působíme na ostatní svým vyjadřováním? Mgr. E.Nováková

Podzimní koncert prachatických klarinetistů s hostem - Pěveckým sborem Fontána
  Čtvrteční večer byl ve znamení Podzimního koncertu Klarinetového souboru Prachatice. Zaplněné Aule prachatického Gymnázia nabídli klarinetisté Petr Chalupský, Jan Hovorka Tomáš Janoušek a Vít Neužil zajímavý a pestrý výběr skladeb od filmové hudby, jazzových standardů až k lehce romantické hudbě a to především za spolupráce zpěvačky Petry Sovové.
   Hudebníci si pro letošní rok pozvali zajímavé hudební hosty. Během večera se tak posluchačům představil kytarista Ivan Boreš se svými skladbami, Pěvecký sbor SPgŠ Prachatice Fontána, složený ze studentek a studentů školy. Sbor vede Petra Sovová. Svými vstupy zpříjemnil celkovou atmosféru tohoto koncertu. V neposlední řadě se představila se svou autorskou melodramovou tvorbou Marcela Haspeklová za doprovodu Jana Hovorky.
  Vítaným zpestřením koncertu byly společné výstupy protagonistů Ivana Boreše, Jana Hovorky a Víta Neužila, kteří vystřihli několik swingových klarinetových duetů za doprovodu kytary. V závěru koncertu pak zazněla společná skladba Klarinetového souboru Prachatice a pěveckého sboru Fontána. 
Zkrátka muzicírování se vyplatilo. Velkou odměnou pro všechny účinkující nebyl jen závěrečný dlouhý potlesk ale  i fakt, že Aula Gymnázia Prachatice se zaplnila téměř do posledního místa. Koncert byl podpořen Grantem města Prachatice. Mgr. Jan Hovorka


Tělovýchovné aktivity

Milí nadšení švihadelníci a (tělo)cvičky, rádi bychom vás informovali o sportovních akcích již probíhajících za zdmi tělocvičny i plánech pro celý školní rok 2022/23.

  • pondělí

Pro získání dalších cenných zkušeností z praxe můžete přijít vypomáhat na kroužky gymnastiky. Hlaste se u E.Srchové, E.Novákové.

  • úterý

Od 16 hodin máte šanci ladit svoji volejbalovou formu pod vedením L. Nechoďdomů. Jedná se o mezitřídní mix, náplní je především hra.

V 18:15 dle zájmu formujte tělo prostřednictvím lekcí bodystylingu, hodina se dá využít i k nácviku činnosti na hodiny TV.

  • středa

Středy od 16 hod. jsou vyhrazeny volejbalovým turnajům tříd. Snažte se, taktizujte, ale myslete především na to, že jste jeden tým. Těšíme se, kdo z vás letos postoupí do finále proti nám učitelům.

  • čtvrtek

Prostor vymezený na posilování, zpevňování a zvyšování kondice 16:15 - 17:15. Sdílené nadšení z pohybu při hudbě můžete očekávat na tréninku roztleskávaček. 

Mimo pravidelné aktivity proběhne turnaj ve sportovních hrách, soutěž se připravuje. A konečně tento týden se rozběhla zbrusu nová soutěž horobraní, v níž podpořte právě vy svou třídu ve sbírání nastoupaných metrů, objevování místních i vzdálenějších horských vrcholů, a posuňte tak třídní kolektiv k vítězství.

Prváčci už absolvovali kurz plavání, pro druhý ročník (první roč. SZŠ) zajišťujeme kurz lyžařský v Krkonoších, pro třeťáky (druhý roč. SZŠ) oblíbený „turisťák“ na Sušicku.

Je se na co těšit!

Závěrem, i když si vážíme vaší píle, dodržujte prosím rozvrh tělocvičny visící na dveřích, zejména uklízecí okénka, a nechoďte cvičit bez pedagogického dozoru, ať se nestane nějaký úraz. Komise TV

 

Zájezdu do Mauthausenu

V pondělí 31.10. 2022 se skupinka vybraných z pedárny (a těch, co stihli doběhnout), gymplánů, ředitele z KreBulu a jiných osob zúčastnila zájezdu do Mauthausenu v Rakousku.

Autobus vyrazil v 8:15 z Prachatic směr Mauthausen. První pauza nastala na čerpací stanici na hranicích. Po splnění všech potřeb a řádném posilnění jsme se vydali dál a další zastávkou už bylo vlakové nádraží v samotném Mauthausenu. Zde jsme se rozdělili na skupinu pedárny a gymnázia a každá skupina dostala svého průvodce. My jsme vyrazili na Stezku lidských práv, na jejíž tvorbě se podíleli i někteří z řad organizátorů. U několika informačních tabulí jsme se dozvěděli o životě a činech mnoha bojovníků za lidská práva z dob současných i minulých. Poté nás čekal horší kopec než-li na intr. Cestou na oběd jsme se ještě zastavili u kamenolomu s takzvanými „schody smrti”, na kterých zemřelo více lidí, než v samotném koncentračním táboře. Následně jsme se přesunuli do Domu vzpomínek. Dostali jsme zde výborný oběd v podobě špaget s omáčkou a salátkem k tomu. V úvodu k nám promluvila paní Andrea, která hovořila o vzniku stezky a o partnerství s městem Prachatice a KreBulem. Po obědě jsme si vyměnili aktivity s druhou skupinou a zamířili k samotnému koncentračním táboru. Cestou jsme projížděli kolem pracovního tábora, na jehož místě nyní stojí rodinné vily, což nám přišlo velice zvláštní a sami bychom tam za žádnou cenu nebydleli. Po příjezdu jsme zjistili, že koncentrační tábor byl bohužel uzavřen, tak jsme si prohlédli jen blízké okolí, ke kterému nám pan průvodce řekl několik zajímavostí, jež stojí za sdílení. Za jednu z největších absurdit považujeme fakt, že v době kdy jiní umírali za zdmi tábora, vojáci SS a místní fanoušci si užívali fotbalové zápasy na hřišti přímo před branami tábora. Překvapující bylo také to, že vedle fotbalového hřiště se nacházela jakási polní nemocnice, do které šlo vidět přímo z tribun. Poté naše kroky směřovaly mezi památníky národností, jejichž příslušníci zahynuli v táboře. Jediná možnost, jak jsme mohli nahlédnout do tábora, bylo skrz plot u něhož nám pan průvodce pověděl o neúspěšném útěku ruských vojáků. Následně jsme se rozloučili s průvodci, poděkovali za přínosnou exkurzi a vyrazili směrem do Prachatic. Cestou zpět opět proběhla pauza na benzínce, abychom se posílili.
Závěrem bychom chtěli poděkovat panu řidiči, který nás dovezl až k intru, také organizátorům z KreBulu, kteří nám zajistili i překlad a skvělé paní učitelce Kabelové. Děkujeme za naučný výlet. Nyní už se více zamýšlíme nad křehkostí svobody každého z nás.
Moudro na závěr: “Co je krásné, nemusí být správné”.    DePařka, 3. & 4.B

Projektový den - Když tě srdce zradí

KDYŽ TĚ SRDCE ZRADÍ – projektový den 4.S se usktutečnil 20.10. 2022 od 8:00 hod  ve spolupráci se žáky naší školy v  budově VOŠ. 

Současně vás zveme na další projektový den Zachraň si kůži, který se uskuteční 6.12.2022.

Projektový den Když tě srdce zradí - SZŠ a VOŠ zdravotnická České Budějovice (szscb.cz)

Exkurze v rakouském Hornu

Dne 19. 10. 2022 se v rakouském Hornu konala závěrečná konference všech účastníků projektu EduSTEM ATCZ220, na kterou byly pozvány i naše žákyně Denisa Bursová a Adélka Šnorková ze třídy 4. B. Díky tomuto projektu mohly být Denisa s Adélkou v červnu 2022 na praxi v rakouské mateřské škole v městečku Raabs an der Thaya. Na této konferenci měla děvčata za úkol stručně zhodnotit přínos této praxe a zmínit své postřehy ohledně odlišností v předškolní práci u nás a v Rakousku. Dále jsme měly možnost seznámit se s badatelskou výukou v MŠ i ZŠ. Nejvíce nás zaujala robotická včelka Bee-Bot, se kterou jsme si zkusily namalovat postavu a naprogramovat cestu včelky k cíli. Viděly jsme různé pokusy s hustotou kapalin a mohly jsme se podívat mikroskopem na nejrůznější předměty. Také jsme si mohly prohlédnout Polybus, který mají v Jihomoravském kraji. Je to mobilní učebna polytechnické výchovy, která umožňuje dětem MŠ i žákům ZŠ možnost výběru z pěti programů. Polybus je vybaven všemi potřebnými pomůckami a nářadím. Děti si mohou vyrobit hru ze dřeva; seznámit se s fungováním elektro obvodu, vodivostí i letováním a formou hry a experimentování si osvojí vědomosti z oblasti environmentální a ekologické. Bylo hezké sledovat, jak krásně může fungovat příhraniční spolupráce ČR a Rakouska. Němčina i čeština zněla ze všech koutů a bylo nám tam spolu příjemně. Až se někdy dostanete k mikroskopu, doporučuji podívat se třeba na tykadla mnohonožky, škrábance na příboru nebo na rozsvícený displej mobilního telefonu. Je to opravdu zajímavá podívaná. Mgr. Pavla Chánová

Přednáška o holocaustu
Dne 20.10.2022 jsme společně s třídou prachatického gymnázia vyrazili do KreBulu na přednášku Volary a pochod smrti, kde nám paní Helga Hošková-Weissová, jakožto přeživší Holocaustu a úžasná malířka, vyprávěla svůj nelehký příběh. Věděli jsme, jaké téma přednášky náš čeká, ale nikdo z nás nečekal, že se zúčastníme takového dojemné setkání. Paní Helga se nám zpočátku představila. Řekla, odkud pochází, jak trávila své útlé dětství před tím, než byla sama odvezena do koncentračního tábora, a také jaké byly její první pocity, když pracovní tábor Terezín poprvé spatřila. Poté nám vyprávěla své různé zážitky ze všech koncentračních táborů, které musela prožít a její tehdy dětský pohled na věc. Paní Helga, jak už jsem zmínil, je také malířka, proto nám prokládala svoji přednášku svými kresbami, které dojemnou atmosféru celého povídání ještě dokreslovaly. Osobně musím za třídu říct, že jsem dlouho na tak opravdu hodnotné přednášce nebyl a musím tímto paní Hoškové-Weissové velmi poděkovat za její čas, a že nám chtěla svůj náročný příběh sdělit. Na závěr bych chtěl jen zdůraznit, že je důležité, aby se na takové příběhy nezapomínalo. Vomáčka Stanislav, 2.B 
NÁVŠTĚVA VÝSTAVY ,,MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI A HRDINSTVÍ” V PRACHATICKÉM GYMNÁZIU

Dne 11.10. jsme se my, třída 3.B s paní učitelkou Kabelovou vydali do prostoru prachatického gymnázia na výstavu s názvem „Místa utrpení, smrti a hrdinství (Vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech)”. Zde byly chronologicky rozestavěné tabule, které zobrazovaly koncentrační a vyhlazovací tábory, jejich založení, fotografie a osobní výpovědi přeživších. Chtěly bychom zmínit nejznámější z nich: Terezín (ČR), Osvětim (Polsko) a Mauthausen (Rakousko). Pro zajímavost bychom chtěly vyzdvihnout ještě koncentrační tábor Ravensbrück (Německo) pro ženy a Lety (ČR) pro Romy.

Stojí za to sdílet i obsah některých výpovědí o pokusech doktora Mengele:

Život dětí v táboře
„Pracovala jsem tam mezi těmi úplně malými, tří až čtyř letými dětmi. Hráli jsme si s nimi, povídali jsme si, snažili jsme se jim trochu to prostředí nějak ulehčit. Šok byl samozřejmě, když nám ty děti jednoho krásného dne, 7. března, odvedli do lágru a zaplynovali je…”
⁃ ze vzpomínky Anity Kulhánkové

„Lékařské pokusy na dospělých a dětech
…potom jsme šli za ty ostnaté dráty, do bloku pro dvojčata… Byla tam dvojčata z celého světa, asi 40 dvojic… Mengele si je vybíral na pokusy. Chtěl, aby každá německá matka měla víc než jedno dítě, tak „zkoumal”… Brali nám často krev ze žil na ruce nebo z krku…”
⁃ ze vzpomínky Josefa Fišera

Z výstavy nás opravdu mrazilo. Myslíme si, že byste si to neměli nechat ujít. Máte jedinečnou možnost navštívit tuto výstavu a přesvědčit se sami, vřele vám to doporučujeme. Je otevřena po-pá, od 8-16 hod., ale pozor, pouze do 4. listopadu.

Na závěr bychom chtěly poděkovat skvělé paní učitelce Soně Kabelové za její ochotu a vstřícnost při zařizování velice naučných exkurzí, výstav a výletů. <3

PS: Nezapomeňte si vzít nějaké drobné na kafe.

Za třídu 3.B
PAŘKA

Školní kolo - Pedagogická poema
Ve čtvrtek 13. října se v Muzeu české loutky a cirkusu konalo školní kolo Pedagogické poemy.
Pedagogická poema je přehlídka přednesu prózy a poezie, čtení a improvizovaného vyprávění žáků středních pedagogických škol, středních odborných škol  pedagogických a pedagogických lyceí. Nejde o soutěžení, ale o vzájemnou inspiraci, sdílení a obohacení. Tomu také odpovídala atmosféra v sále. Publikum podporovalo vystupující a jejich výkony byly oceněny potleskem.
Ve školním kole se představila řada žáků ve všech třech disciplínách. Učitelé vybrali tři žáky (za každou disciplínu jeden výjimečný inspirativní výkon), kteří se zúčastní národního kola Poemy v listopadu na SPgŠ Evropská v Praze.
Děkujeme všem žákům, kteří ve školním kole vystoupili i milému publiku. Zvláštní poděkování patří části třídy 1. A, která pomohla s přípravou prostoru.
 
Ocenění žáci:
PŘEDNES
Václav Fiala - postup do národního kola PP
Nikola Bočková - náhradnice do národního kola PP
Barbora Cézová 
 
ČTENÍ
Roman Veselý - postup do národního kola PP
Eva Wӧrndlová - náhradnice do národního kola PP

 

 
IMPROVIZOVANÉ VYPRÁVĚNÍ
Zuzana Dvořáková - postup do národního kola PP
Nikola Marhounová - náhradnice do národního kola PP
Praxe v Rakousku

Rakouská Weitra je krásné městečko se sympatickými lidmi a nekonečným kulturním životem. V Mateřské škole Kalvarienberg , která je pojmenována po stejnojmenném vrcholku u zařízení, jsme byly od 3. do 7. října. MŠ na nás působila klidnou a příjemnou atmosférou. Byly jsme rozděleny do dvou tříd o 14 dětech, každá třída měla jednu paní učitelku a jednu asistentku.

Děti i paní učitelky nám velmi pomohly jak se zapojením do kolektivu, tak s rozšířením naší německé slovní zásoby. Na rozloučenou pro nás dokonce uspořádaly menší rozloučení a i zámek vypadal, jako kdyby mával, když jsme spokojené a nabité novými dovednostmi, vědomostmi i zkušenostmi z Weitry odjížděly.

Já i Kačka Láchová bychom chtěly poděkovat naší škole a hlavně mateřské škole Kalvarienberg, která nám umožnila tuto nenahraditelnou příležitost.

Anežka Fesslová, 4.B

NÁVŠTĚVA NĚMECKÉHO DIVADLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Dne 4.10. vybraní žáci a žákyně ze tříd 1.C, 2.B, 3.B v čele s paní učitelkou Kabelovou a Šímovou navštívili budějovickou Besedu, kam přijeli němečtí rodilí mluvčí z mnichovské divadelní  společnosti GALLI zahrát za pomoci diváků pohádku „Die Prinzessin auf der Erbse” tedy „Princezna na hrášku”. Divadelního představení se zúčastnili spíše mladší odvážlivci z prvních řad. Chlapcům role princezen opravdu nedělala problém, ba naopak jsme se všichni velice nasmáli. Nejenom, že nás představení pobavilo, ale zároveň nám i obohatilo naši německou slovní zásobu. Samozřejmě bychom na závěr chtěly vyzdvihnout rodilou mluvčí paní Helenu, která naprosto profesionálně a s velkou trpělivostí spolupracovala s účinkujícími. Patří jí proto obrovský obdiv! Zároveň bychom chtěly poděkovat i paním učitelkám za skvělou zkušenost a zážitek. Také panu řidiči, za DEFENZIVNÍ způsob jízdy, ale fakt, že s námi na naši prosbu nezabloudil do kavárny, se nám hůře odpouštěl. Děkujeme. PAŘKA 3.B

Vítání prváků na „Intru“

Večer 21. září si pro nás „intrácké prváky“ připravily vyšší ročníky uvítací akci. Akce se konala zde na domově mládeže v jídelně a spočívala v tom, že každá třída měla předvést nějakou zábavnou scénku či program. Například 2. B předváděla to, co byste čekali od nás jako žáků ve škole versus realita. Následně byli vybráni čtyři zástupci z každého prvního ročníku. Ti si losovali film nebo pohádku s postavami, kterou po chvíli měli zahrát. Hřeb večera bylo vystoupení paní vychovatelek, které se nám představily a zazpívaly nám.

Dominik Vanc 1.

Fotogalerie

Adaptační kurz 1.C

Mezi dny 7. a 9. září jsme my z 1. C měli adaptační kurz, který organizovala Mgr. Klaudia Pospíšilová.  Účelem tohoto kurzu bylo, abychom se lépe poznali. Přece se budeme potkávat čtyři roky. Na programu tohoto kurzu byly různé poznávací a pohybové aktivity. Např. svazování nohou k sobě, relaxace a krátké divadelní představení. Na konci kurzu jsme mezi sebou sdíleli své pocity a dojmy.

Dominik Vanc 1.C

Fotogalerie

Informace k VOŠ

Vzhledem k malému počtu uchazečů v letošním roce denní studium oboru Sociální práce neotevíráme. Mgr. Antonín Krejsa, ředitel školy.