Vyšší odborná škola sociální
a Střední pedagogická škola Prachatice

Zahradní 249, 383 01 Prachatice

Další projektový den "zdrávky"
Další projektový den "zdrávky", tentokrát na téma Cévní mozková příhoda
17. května uspořádala prachatická zdrávka další projektový den. Tématem se stala cévní mozková příhoda a zapojili se všechny ročníky. První ročník dělal doprovod třídám lycea a základní školy na jednotlivá stanoviště, která se nacházela po celé zahradě kolem hospice, druhý ročník si vzal na starosti měření tlaku, saturace krve kyslíkem, oblékání do gerontoobleku a třetí ročník byl pověřen přednáškami, měřením glukózy v krvi a také seznámením s látkou, která zahušťuje tekutiny, jejichž konzumace je pro člověka postiženého mozkovou příhodou velmi obtížná. 
Musím poděkovat za pozvání Mgr. M. Pilné, za skvěle připravené studenty zdrávky, kteří dokázali odborně a zcela pochopitelně odpovědět na všechny otázky. A nebylo vůbec na škodu stát se na chvíli pokusným králíčkem a nechat na sobě provést měření tlaku či cukru v krvi. A musím ocenit velmi profesionální přístup studentů.
Myslím si, že podobné akce mohou jen prospět vzájemné spolupráci mezi všemi třemi školami, mezi vyučujícími a studenty.
Mgr. Jana Šimečková
ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD - 2.B
Dne 12.5. se třída 2.B společně s paní učitelkou Kabelovou vydala do čističky odpadních vod v Prachaticích.

Od příchodu až do konce nás doprovázel velice specifický, pronikavý odér, nutící mnohé z nás stále si čichat k vlastnímu vypranému oblečení. Myslím, že bychom v té chvíli ocenili nošení respirátorů. Avšak naše zkroucené, znechucené obličeje nevypovídaly o našich pocitech. Velmi sympatický pán nás provedl veškerými zákoutími na jejich pracovišti.
Na začátku jsme měli možnost si prohlédnout přívod znečištěné vody v rychlosti 60l/s, z níž se za den ručně odstraní 25 vrchovatých koleček odpadu. Naše cesta pokračovala k automatickému odstraňovači odpadu, následně k nádržím s různými druhy bakterií živících se zbytkem nečistot a regulovaným přívodem kyslíku. Další zastávkou byla kruhovitá nádrž, starající se o finální proces čištění. K našemu překvapení v ní žije i pár karasů. Z čeho však? To nikdo neví.
Vývod již čistého pramene ústí do Živného potoka ve formě užitkové vody. Cílovou stanicí se stala kopice černého kalu (dusíkatá hmota bez vody, po spálení a přidání trávy se využívá jako rašelina).
Kdybychom se proměnili v odpadní vodu, cesta by trvala 17 dní do našeho vyčištění.


Na závěr bychom si dovolily vás zdržet malým kvízem.
(Odpovědi naleznete na konci článku.)

1) Kolik litrů vody denně spotřebuje průměrný Čech?
a) 50l b) 200l c) 90l d) 130l

2) Kolik litrů vody denně spotřebuje průměrný občan Ameriky a Švýcarska?
a) 90l b) 300l c) 200l d) 40l

3) Kolik litrů vody denně spotřebuje průměrný občan Afriky?
a) 20l b) 10l c) 200l d) 130l

4) Při výrobě jakého výrobku se spotřebuje nejvíce vody?
a) papír b) auto c) čokoláda d) tričko

5) Co nejhoršího můžete spláchnout v domácnosti do záchodu?
a) vlasy b) vlhčené ubrousky c) vatové tyčinky d) zbytky jídla

Tímto bychom chtěli za celou třídu poděkovat milému pánovi, ochotnému zodpovědět nám všechny dotazy, jenž se na okamžik stal naším průvodcem problematikou odpadních vod a obohatil nás o nové zkušenosti, také paní učitelce Kabelové za zařízení této skvělé prohlídky.

Za třídu 2.B PAŘKA - Pája + Mařka
(Pavla Chalupová a Mariana Kubátová)

Správně odpovědi: 1) c, 2) b, 3) a, 4) c (24 000l/kg, 5) b, (jsou nepřetrhnutelné, mohou zničit čerpadlo), d (tuk z nich zůstává na povrchu)

Rychlá odpověď

Turnaj ve volejbale

Volejbalový zápas učitelů a žáků byl sportovním vyvrcholením tradičního turnaje tříd.

 V letošním školním roce bylo sportovní několikaměsíční klání okořeněné skutečností, že obvyklému zastoupení silných tříd „pedárny“ vyrostla konkurence zdravotních sester a bratrů ze SZŠ. Mnoho utkání bylo napínavých do posledního odehraného míče, ale vítěz může být jen jeden a tím se ve volejbalovém turnaji našich žáků stalo družstvo 2. a 3. S. Jako nejlepší měli právo vyzvat na souboj zaměstnance školy.

 Za podpory svých spolužáků, vychovatelek i přátel, stanuli 11.5. odpoledne na palubovce proti svým učitelům.  Od počátku bylo zjevné, že nikdo nikoho šetřit nebude. Na obou stranách se sešli kvalitní trénovaní hráči plní odhodlání. O smeče ani tvrdá podání nebyla nouze.  V koncovce rozhodly zkušenosti a třísetovou bitvu vyhráli kantoři. Mgr. Eva Nováková

 

Dobrovolný kroužek němčiny

V rámci projektu č. 298 Společný jazyk - společná budoucnost  jsme 5. 5. díky kroužku němčiny vyzkoušeli online setkání s našimi vrstevníky z partnerské školy Mittelschule Stř.Nikola v Pasově v Bavorsku. Animátorky pro nás měly připravený zajímavý program se zábavně naučnými aktivitami a i přes drobné technické potíže a počáteční nervozitu jsme si ho užili. Byl to pro nás moc příjemně strávený čas.Matrina Kozlová, 1. A

Školní akademie

Školní akademie

Dne 8. dubna 2022 proběhly rodičovské schůzky spojené se školní akademií. Po dvou letech se tato příjemná společenská událost mohla opět uskutečnit. Celá akce probíhala v Aule prachatického Gymnázia.

Letos jsme byly my, Klára Jakoubková a Anička Bednářová, žákyně třídy 4.A, vybrány k moderování celé školní akademie. Pojaly jsme jej v duchu neformálnosti a humoru. Potěšily nás úsměvy zdobící tváře našich posluchačů.

Školní akademie byla protkaná řadou krásných vystoupení. Představily se hudební soubory (Cink, Fontána), dále vystoupili jednotlivci s hudebními čísly (S. Vomáčka, A. Malá, německý kroužek, K. Hantáková, flétnové a klarinetové trio, A. Mrzenová, A. Kunešová) a přednesem (N. Pflanzerová). Nechyběla ani pohybová vystoupení (K. Skalická, T. Tomášková, V. Fiala, K. Jakoubková, skupina děvčat z 1.B).

Děkujeme všem, kteří jste přijeli, přišli a byli přítomni. Bez Vás by to nebylo ono! Klára Jakoubková 4.A

Krajské kolo olympiády v anglickém jazyce

V pátek 22. dubna jsme se vydaly reprezentovat naši školu na krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce konané v Českých Budějovicích. Soutěž se skládala z písemné a hlavně mluvené části. Porota otestovala naši schopnost mluvit bez přípravy o různorodých tématech, reagovat a kultivovaně se vyjádřit v angličtině.  I když to bylo náročné, obě jsme se nakonec umístily do první desítky -- na šestém a čtvrtém místě. Sice nepostupujeme do celostátního kola, ale i tak jsme si soutěž moc užily. Nella Pflanzerová 2. A, Martina Kozlová 1. A.

Návštěvnické centrum Kvilda

Ve středu 20.4. se třídy 3.B a 3.A vydaly společně s p.uč. Kabelovou a Kůrkovou na Kvildu do jelení obory. Na Kvildě nás k překvapení všech přivítala nejen zima ale i sníh. Přesto jsme došli až k turistickému infocentru, kde nám paní průvodkyně řekla několik zajímavých informací ze života jelenů. Občerstvili jsme se kávou a s panem průvodcem jsme si vyšlápli kopeček k vyhlídkové věží u jelení obory. Všechno jsme si poctivě zdokumentovali a pan průvodce nás pustil k jelenům i o něco blíž. Po zodpovězení několika našich dotazů a vyfocení několika fotek, jsme se vydali z kopečku zpět k autobusu a zakončili tak náš skvělý výlet na Šumavu. Denisa Bursová, 3.B

Soutěž Miss sestřička

Dne 21.4. 2022 se na půdě naší školy konala soutěž Miss sestřička. Tato soutěž má mnohaletou tradici, ale nejde zde o krásu uchazeček, jak by si mnozí z vás mohli myslet.

Žákyně třetích ročníků praktických sester musely prokázat teoretické znalosti v testu z ošetřovatelství a praktické dovednosti ve dvou modelových situacích, které se přibližovaly situacím v nemocničním prostředí.

Celkem se zúčastnilo 13 soutěžících z pěti spřátelených zdravotnických škol včetně detašovaného pracoviště v Prachaticích.

První místo obsadila Věra Petříčková z Jindřichova Hradce, jako druhá se umístila Veronika Krečmerová z Prachatic a třetí příčka patřila Monice Máchalové  z Tábora.

Vítězům gratulujeme a velký dík patří i všem soutěžícím, kteří se této akce zúčastnili. Mgr. Jana Kostohryzová

Řemeslné dílny v Klášterech Český Krumlov

Dne 21. dubna navštívila část tříd 2.A a 2.B českokrumlovské kláštery. Čekala na nás zajímavá exkurze v řemeslných dílnách. Postupně jsme se podívaly do různých dílniček-do kovárny, sklárny, brašnářské a sedlářské dílny, dokonce i do dřevařské. Bylo toho opravdu moc, nejraději bychom byly v každé dílně celý den, ale musely jsme projít všechny a vrátit se zpět do Prachatic. Zjistily jsme, jak se vyrábí kabelky z kůže nebo jak vznikají renesanční či barokní róby. Vzhledem k tomu, že jsme byly samé dívky, byly tyto dílny pro nás jedny z nejzajímavějších. Dále jsme se také podívaly na výrobu skleněných korálků u milé paní z Ukrajiny. Výklad byl buď v ruštině nebo v angličtině - všechny jsme hned usoudily, že ruština nebude to pravé. Měly jsme to tedy i s výukou angličtiny. V kovárně jsme se dozvěděly o historii kovářského řemesla a jak vznikla pověra o podkově přinášející štěstí. Nakonec některé z nás dostaly v kovárně za aktivitu ukovanou růži či srdce z kovu. Návštěva dílen byla velmi zajímavá, dozvěděly jsme se spoustu nových věcí. Určitě bychom se do Krumlova všechny rády někdy vrátily. Za zajímavou exkurzi děkujeme paním učitelkám Kabelové a Kůrkové. Anna Švarcová, 2.B

Přednáška K-centra Preventu Prachatice pro 1. B
19. dubna 2022 jsem si pro studenty 1B nachystala malé povelikonoční překvapení - pozvala jsem Jindřicha Vindiše, vedoucího prachatického K-centra, bývalého úspěšného absolventa VOŠ Prachatice na přednášku pro 1B. Smyslem přednášky bylo seznámit budoucí pedagogy s činností K-centra, obsahem sociální práce s lidmi závislými na různých typech návykových látek a také s příběhy klientů. Studenti měli možnost vidět obsah tašky streetworkera, dozvěděli se, že práce s klienty probíhá nejen na půdě K-centra, ale také v jejich bytech, na ulici. Jsem ráda, že se ke studentům dostali další informace o této problematice, tentokrát z pohledu sociálních služeb a že si uvědomili, že fungující systém sociálních služeb pro lidi závislé na drogách pomáhá chránit i celou společnost.
Chtěla bych tímto poděkovat Jindřichovi za čas, který studentům věnoval a studentům 1B za velké množství dotazů. Mgr. Jana Šimečková
Beseda o Národním parku Šumava

Dne 7.4. nás navštívil pan Hošek, který si pro nás připravil přednášku o Národním parku Šumava. Pan Hošek je známý fotograf, který fotí nejen Šumavu, a proto je na to téma odborníkem. Nejprve jsme se dozvěděli pár základních informací o národním parku a později už jsme si mohli prohlédnout fotografie, které sám vyfotil. Fotografie byly z různých míst a zároveň i z různých ročních období. Bylo proto zajímavé pozorovat, jak se příroda v jednotlivých obdobích mění. Pan Hošek nezapomněl doplnit výklad o jeho historky, které při fotografování zažil. Jsme rádi, že jsme měli příležitost dozvědět se tolik nových informací a vidět spoustu nových míst od člověka, který se v tomto prostředí pohybuje skoro každý den. Doufáme, že budeme mít ještě někdy takovou možnost.
Alžběta Horníková 3.A

BÜCHERWURM 2022
BÜCHERWURM 2022
Dne 6.4. 2022 jsem se zúčastnila v Goethe-Zentrum v Českých Budějovicích soutěže Bücherwurm Jihočeský knihomol. Jednalo se o 7. ročník soutěže v německém předčítání. Celé centrum mi bylo moc sympatické, krásně zařízené pro vzdělávání v německém jazyce. 
V porotě seděli jak rodilí mluvčí a odbornice na posturiku, tak první vítězka této soutěže. Předčítali jsme z knihy " Rico, Oskar und die Tieferschatten " 
Byla to pro mě příjemná zkušenost a jsem ráda, že jsem měla možnost účastnit se této soutěže. 
Kristýna Hodová, 2.B
 
Hudební festival Karlovy Vary

Hudební festival pedagogických škol – 42. ročník (Karlovy Vary)

Koncem března tohoto roku proběhl Hudební festival pedagogických škol v Karlových Varech. Konal se ve dvou dnech (24. - 25. 3. 2022) v příjemném prostředí hotelu Thermal. Začal slavnostním zahájením plným rozličných hudebních vystoupení. Své umění předvedli žáci školy i jedna z porotkyní. Páteční program patřil nám – soutěžícím. Soutěžilo se v různých pěveckých kategoriích. My (Alena Mrzenová – 4. C, Anna Dokoupilová, Simona Ulrychová – 4. B) jsme předvedly své umění jako trio v kategorii „Malé vokální soubory“ a jako sólové zpěvačky v kategorii „Sólový zpěv muzikálový, populár“. Naše trio Alsiman vybojovalo zlaté pásmo a jako jediné ze soutěžících jsme získaly plný počet bodů. Hurá! V sólovém zpěvu uspěla Anička Dokoupilová (alias Edith Piaf), která se zaslouženě umístila na 1. místě. Hudební „klání“ bylo zakončeno závěrečným koncertem vítězů napříč všemi kategoriemi. Z Karlových Varů jsme si odvezly diplomy a poháry, ale hlavně krásné vzpomínky. Alena Mrzenová 4. C

Fotky z festivalu:
Ostatní akce - VOŠS a SPgŠ Prachatice

Videozáznamy našich výkonů:
https://youtu.be/b29usfw8Uys
https://youtu.be/5XbNdLnNync
https://youtu.be/8G0bJvpdQ38

Exkurze v Praze

 Praha a židovské památky

V úterý 5. 4. 2022 absolvovali zástupci ze tříd 1. A, 1. B, 2. B a 3. B exkurzi ve Starém Městě v Praze za poznáním židovské kultury. V rámci této akce jsme se díky Židovskému muzeu seznámili s literaturou a životy spisovatelů judaistického vyznání, navštívili Staronovou synagogu, která je nejstarší funkční synagogou na světě, či Pinkasovu synagogu. V té jsme zhlédli velice silnou výstavu na památku obětí holokaustu, hebrejsky šoa. K vidění zde byly i dětské kresby z terezínského ghetta, kde děti zobrazily své každodenní životy, ale i své sny, jako návrat domů nebo cesta do Palestiny. Tato část exkurze byla z mého pohledu ta nejvíce zasahující a nejemotivnější. Tuto akci jsme zakončili návštěvou Starého židovského hřbitova, kde se nachází i hrob rabiho Löwa, který podle pověstí stvořil Golema.

Za tuto příležitost, která nám rozšířila obzory v oblasti kultury judaismu, velice děkujeme i pedagogickému dohledu, paním učitelkám Kabelové a Trnkové. Martina Kozlová, 1. A

Projektový den zdrávky

Můj život s leukémií

Dne 5. dubna 2022 byla třída 1B pozvána na projektový den pořádaný SZŠ ČB, detašované pracoviště Prachatice, který byl věnován tématu vážné nemoci krve – leukémii. Celý program byl realizován ve vzdělávacím centru prachatického hospice a byl zcela v rukou žáků všech tří ročníků prachatické „zdrávky“ – žáci si pro své kolegy připravili krátké přednášky na téma související s krví, transfúzí krve a představili také jednotlivé nemoci krve včetně nemoci, která byla tím hlavním pojítkem – leukémií. Součástí programu byla také možnost nechat si z kapky krve určit krevní skupinu, došlo i na velmi humornou scénku diskuze pacienta s lékařem. Vrcholem všeho byla ale diskuze s jedním studentem „zdrávky“ a jeho sestrou a maminkou, kteří si jako celá rodina traumatem dlouhodobé léčby leukémii prošli.

Jako vyučující ON bych chtěla tímto poděkovat p. Mgr. Miladě Pilné za pozvánku na tuto akci a vynikající nápad, jak i na základě životního příběhu seznámit studenty lycea SPgŠ s problematikou vážné nemoci a jejích dopadů na rodinu. A všem vystupujícím studentům 1S, 2S a 3S za hezky prezentované přednášky. Mgr. Jana Šimečková

Den sociální práce - Rozkoš Bez Rizika

Den sociální práce byl na vošce i v lyceu ve znamení přednášky pracovnic organizace Rozkoš Bez Rizika

Organizace Rozkoš Bez Rizika, kde pracují úspěšné bývalé studentky VOŠ i lycea SPgŠ, nabídla u příležitosti Dne sociální práce přednášku pro studenty o své činnosti.

  1. 3. zavítala vedoucí českobudějovické pobočky R-R a sociální pracovnice R-R na půdu VOŠ, kde studentům nabídly v rámci 4-hodinové přednášky nahlédnutí do činnosti R-R, která v ČR působí od r. 1992. Vše bylo okořeněno ukázkami praktických věcí, které R-R dává klientkám v rámci výjezdů do terénu, povídáním o příbězích klientek a také o nové online formě sexbyznysu sugar datingu.

 

  1. 3. vyrazila opět do Prachatic sociální pracovnice R-R a její kroky vedly tentokrát do třídy 1B, kde žáky seznámila s činností R-R, příběhy z praxe a proměnami scény prostituce. I zde nechyběly ukázky obsahu tašky terénní pracovnice R-R.

 

A zde jsou slova studentů 2F:

  1. 3. 2022 proběhla ve třídě VOŠ poučná a zajímavá přednáška v rámci sociální práce organizací Rozkoš bez rizika. Dvě sociální pracovnice, jedna z nich bývalá studentka této školy, nastínily hlavní náplň své práce, podstatu pomoci a organizační práce a činnosti v terénu. Bývalá studentka, nyní vedoucí českobudějovické pobočky R-R, taktéž zmínila velmi dobré základy z této školy, ze kterých čerpá pro svou práci a pomoc potřebným dodnes. Ve čtyřhodinové přednášce jsme se dověděly různé změny v oblasti prostituce a žen, které se jí věnují od porevolučních let po současnou dobu. Přednáška byla prokládána poznatky, příběhy a vyprávěními z praxe, ať již z poradny nebo terénního působení. Byl nám také ukázán obsah tašky s různými ochrannými pomůckami, které jsou nabízeny klientkám. Nakonec jsme si mohly prohlédnout speciálně upravenou sanitku pro zdravotní akce a kontrolní provoz a fungování pro prevence a vyšetření anonymních klientek v terénu.

 

Chtěla bych poděkovat vedení školy za zprostředkování setkání s neziskovou organizací Rozkoš bez rizika. Zástupkyně kontaktního místa v Českých Budějovicích, paní Monika Kochlöflová a její kolegyně Veronika Bílková si připravily nejen pro studentky dálkového, ale i denního studia velmi poutavou čtyřhodinovou přednášku. Dozvěděly jsme se o náplni jejich práce. Tato přednáška byla mimo jiné pojatá i formou workshopu, kdy jsme se do přednášky aktivně zapojily. Ačkoliv se o jejich práci mnoho neví, je třeba, aby široká veřejnost věděla o jejich aktivitách. 

Myslím si, že nejzajímavější částí této přednášky byly informace o práci v terénu doplněné o skutečné příběhy klientek.

Přijímací řízení VOŠ

Ve školním roce 2022/23 budou přijímáni uchazeči pouze do denního studia. Bude přijato 25 studentů. 

Termín podání přihlášky do 1. kola je 31. května 2022. 

Projektový den - ochrana člověka

Projektový den - Ochrana člověka za mimořádných událostí

  Dne 16. 3. se celá naše škola proměnila v souboj stanovišť. Naše skupinka nejprve zamířila do horních pater, kde si připomněla již dříve získané vědomosti díky projekci videa. Poté bylo naším úkolem dostat se z hořící budovy školy ven. Najít evakuační cestu bylo jednoduché, ale vypátrat všechny hasičské přístroje, to byl oříšek. Následně jsme zamířili do tělocvičny na výcvik s policií. Zde jsme si vyzkoušeli, jak se vyvléknout případným útočníkům v rámci sebeobrany. Dále jsme se seznámili s obsahem lékárničky, alergiemi, popáleninami či jsme balili evakuační zavazadlo. Bohužel sbalit pivo nám neprošlo. Nakonec jsme dostali lekci od našich zdravotních sestřiček. Troufám si napsat, že naše skupina je pobavila nejvíce. Myslím, že jsme si dopoledne náležitě užili a budeme na proběhlou akci ještě dlouho vzpomínat. Zuzana Chlandová, 4.B

Olympiáda v anglickém jazyce

Blahopřejeme k postupu do krajského kola Martině Kozlové - 1.A a Nelle Pflanzerové - 2. A. Děkujeme všem zúčastněným žákyním za úspěšnou reprezentaci naší školy v soutěži.

Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací

Zdrávka a pedagogická škola si užily den „Ochrany obyvatelstva za mimořádných situací“

Žáci třetího ročníku oboru praktická sestra detašovaného pracoviště v Prachaticích si  16. 3. intenzivně procvičili základy první pomoci. Celé dopoledne předávali své znalosti a dovednosti průběžně všem třídám STŘEDNÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLY v Prachaticích. Akce proběhla v dobré náladě a všichni se snažili.  Mgr. Eva Pokorná – odborná učitelka

Den „Ochrany obyvatelstva za mimořádných situací“ - SZŠ a VOŠ zdravotnická České Budějovice (szscb.cz)