Vyšší odborná škola sociální
a Střední pedagogická škola Prachatice

Zahradní 249, 383 01 Prachatice

Velký úspěch v olympiádě z anglického jazyka v krajském kole

Žákyně Nela Pflanzerová 3.A a Martina Kozlová 2. A se ve čtvrtek 23.3. 2023 zúčastnily krajského kola v Českých Budějovicích. V těžké konkurenci vybojovala Martina Kozlová vynikající druhé místo. Gratulujeme oběma a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Mgr. Marcela Haspeklová

Matematický klokan

24 úloh, 3 stupně obtížnosti, 2 kategorie, 75 minut na zpracování a 33 soutěžících. Takto se dá v číslech vyjádřit letošní ročník soutěže Matematický klokan na naší škole. Zájemci napříč všemi ročníky se v pátek 17.3.2023 vrhli do řešení jednodušších i opravdu složitých logických příkladů.

Nejúspěšnějším řešitelem v kategorii Junior (1. a 2. ročník SŠ) se stala Martina Kozlová z 2.A, v kategorii Student získala nejvíce bodů Natálie Solusová ze 3.A .

Je vidět, že budoucí paní učitelky a páni učitelé nevynikají pouze v oblasti pedagogiky, psychologie, hudební a výtvarné výchově, ale jsou to i skvělí matematici. Všem moc děkuji za účast. Mgr. Martina Sovová

Návštěva ve škole

Náš domov mládeže měl tu čest přivítat dne 16. února kněze Josefa Prokeše, který se za námi vydal až z „dalekých“ Vodňan. 

Připravil si pro nás přednášku na téma Sebepřijetí. Josef k nám byl otevřený a nejenom, že nám sdělil svůj pohled na to, jak mít rádi sebe takoví, jací jsme, ale také nás obohatil svými četnými zážitky ze života.

V průběhu přednášky jsme dostali prostor zeptat se na otázky, které nás zajímaly, a poté jsme o nich mohli diskutovat.

Velice nás potěšil počet zúčastněných a doufáme, že na příštím setkání nás bude ještě víc. Nakonec bychom rády poděkovaly Pepovi a paní učitelce Kroupové, že nám toto setkání umožnili. Terka Kolací a Kačka Malíková, 3.B

 

Přednáška - SOVY A DRAVCI

Dne 17.2. nás, 3.B, navštívil student Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a obohatil nás přednáškou o sovách a dravcích.


Seznámil nás s velkým počtem druhů těchto ptáků a neopomněl přidat ani zvukové ukázky jejich zpěvů. Svou prezentaci proložil i rekvizitami, leckteré dokonce vypadaly jako živé. Dával nám dostatek prostoru pro dotazy, avšak na některé, k našemu překvapení, neznal odpověď. Byly snad záludné či špatně položené? Nechyběl ani popis jednotlivých typů peří a rozdílů mezi sovami a dravci. Aby přednáška nesklouzla ke klasickému stereotypu, připravil si pro nás netradiční hru podobnou aktivitám, ve které bylo úkolem nakreslit, pantomimicky předvést nebo vysvětlit slovo týkající se daného tématu.

Našeho soutěživého ducha nezklamal ani úplný závěr přednášky. S využitím moderních technologií jsme se zapojili do kvízu “Kahoot” a ověřili si naše nově nabyté znalosti. Náš zájem neznal meze, a proto jsme kvízu s chutí obětovali drahocennou přestávku.

Tímto bychom za celou 3.B chtěli poděkovat študákovi Přírodovědecké fakulty JU za smysluplně strávený čas jeho přednesem a paní učitelce Soně Kabelové, která nám celou přednášku zprostředkovala. PAŘKA 3.B

Najdi Elektrosaura

     Škola se v rámci projektu Recyklohraní zapojila do úkolu s názvem Najdi Elektrosaura. Úkol byl zaměřen na téma třídění a recyklace elektra a vyzýval žáky, aby se pustili do pátrání po starých, nepoužívaných nebo nefunkčních elektrospotřebičích, které se bez užitku povalují v domácnostech. Cílem bylo připomenout, že vysloužilý přístroj nemusí nikde překážet a už vůbec to není nepotřebný odpad. Naopak, pokud ho předáme k recyklaci, poslouží nám jako zdroj cenných surovin.

     Na úvod žáci zhlédli krátké tematické video o významu třídění a recyklace elektrospotřebičů. Získané informace využili při práci s hracími kartami, které představovaly obrázky různých spotřebičů a míst, kde je možné elektro odevzdat. V rámci pracovního listu žáci zmapovali, kolik elektrospotřebičů mají doma a kolik z nich je nefunkčních a nepoužívaných. Zjistili, že není „výhrou“ mít jich co nejvíce. Správné je mít ty opravdu potřebné, využívat je uvážlivě a dobře se o ně starat, aby jim dlouho vydržely.

     V průběhu měsíce února byla také vyhlášena fotografická soutěž Najdi Elektrosaura, kdy žáci hledali ve svých domácnostech nejstarší spotřebič. A že se našli „úlovky“. Všichni hledači byli odměněni a ještě jednou jim všem děkuji za aktivní účast. Děkuji také paní učitelce Kabelové za spoluorganizaci celého úkolu a panu školníkovi Balcerovi za pomoc při výrobě cen.

Mgr. Martina Sovová

Fotogalerie

Turnaj v míčových hrách

Zvládneme víc, dokázali žáci.

Nabídka kroužků na SPgŠ a při Domově mládeže je bohatá, i tak naši studenti nevyužili zbytečku svého volného času k zahálení, ale přišli posílit své zdraví a rozhýbat tělo zlenivělé prázdninami do tělocvičny naší školy. Na turnaji míčových her byli vítáni aktivní sportovci, stejně jako roztleskávačky, diváci,instagramoví fotografové, zvědavci i svačináři.

Zástupci tříd budoucích pedagogů i sester se rozdělili do družstev zelených, červených a modrých a turnaj mohl začít. V prvním dějství hráči poměřili síly v oblíbeném ringu.  Nejúspěšněji si počínal červený tým s lídry třídy 2.B, ale ani výběr zelených s esy 3.B se nenechal zahanbit a svižně házel kroužky nad vysokou sítí, budoucí sestřičky hrající v modrém byly bez milosti obehrány i přes hlasité povzbuzování p. vychovatelky Šimkové.

O mnoho sebevědoměji „zdrávkaři“ zabojovali ve volejbale, kde zejména J. Bohdal a V. Hanzalová ukázali, že trénink je jim vlastní a nervy při podání a smečích umí udržet na uzdě.

Závěr patřil mistrům florbalové hole a míčku- E.Novotné, J.Bohdalovi, R. Cigalemu. A poražení? Dovolím si tvrdit, že těch nebylo. Pojem sport je odvozen od latinského „disportare“= bavit se, a to se nám, myslím, povedlo všem. Děkujeme za účast a zpestření jinak obyčejného odpoledne.

Vaše švihadelnice

Fotogalerie

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 7.2. 2023 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnili se jej studenti i studentky SPgŠ /19/ I SZŠ /4/. Studenti soutěžili v poslechu a konverzaci. Výsledky byly velmi vyrovnané, a proto je třeba pochválit všechny zúčastněné. Do okresního kola postoupili z každé kategorie /PMP. PL a SZS/ vždy dva nejlepší.  Okresní kolo proběhlo 15.2.2023 v prachatickém DDM. Konkurence byla opravdu veliká, myslím, že vše proběhlo v přátelské a příjemně soutěživé atmosféře. Body za poslech i konverzaci byly sečteny a do krajského kola postupují v kategorii středních odborných škol Martina Kozlová ze 2.A a Nella Pflanzerová ze 3.A. Blahopřejeme a držíme palce. Za PK Mgr. Marela Haspeklová.

NÁVŠTĚVA KINA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Dne 16.2. se uskutečnila výprava vybraných žáků z 1.C, 2.B a 3.B do kina nacházejícího se v Českých Budějovicích, ve kterých by chtěl žít každý, kromě mě teda... (zde jsme si dovolily vypůjčit hlášku ze hry Járy Cimrmana). Účel naší cesty byl film "Můj otec, kníže", jež nás nechal nahlédnout nejen do života Karla Schwarzenberga, ale především do jeho vztahu s dcerou Lilou.

Ještě před samotným začátkem řada z nás využila svůj čas k nakoupení dostatečného množství pokrmů a nápojů k zpříjemnění prožitku. Zprvu se zdál záměr natočení filmu velmi hřejivý, režisérka Lila chtěla zlepšit interakci se svým otcem Karlem. Přes všechno vyprávění o těžkých časech, slávě, odvaze starších generací, o dětství Karla i jeho dětí na zámku Orlík a o tajemstvích celé rodiny, se bariéru mezi Lilou a jejím otcem stále nedařilo zbořit. Zajímavostí se stal fakt, že tuto bariéru si bez sebemenšího vědomí stavěl pouze s nejbližšími, ale vztah s přáteli byl mnohem vřelejší. Potvrdila to i větší náklonnost k nejmladšímu synovi, nepatříc k jeho vlastním dětem. Náhoda nebo nevědomý záměr? Toť otázka. Tento film nás obohatil nejen jazykově a historicky, ale i psychologicky. Donutil nás k zamyšlení se nad postoji i v našich rodinách. Bohužel se dokument neproměnil v pohádku se šťastným koncem a skončil stejně otevřeně, jako začal.

Děkujeme úžasným paním učitelkám Šímové a Kabelové za obohacující zážitek. Stojí to za to! A na úplný závěr patří velké dík i panu řidiči Martinu Koflovi za bezpečnou jízdu a příjemnou zpětnou vazbu ve znění: „Těším se, že zase někdy s vámi pojedu, hlavně musím pochválit Vaše žákyně, jak se chovaly dobře a opustily celý autobus v pořádku bez odpadků."
PAŘKA 3. B

Pražský komorní balet

Ej, lásko

Žáci prvních ročníků SPgŠ měli možnost 8. února v prachatickém městském divadle zhlédnout pestrý a strhující průřez tancem a baletem napříč pěti stoletími, tedy od sedmnáctého století až po současnost. Pražský komorní balet předvedl zpracování nejrůznějších žánrů a stylů tance třeba od choreografů Pavla Šmoka či současníka Petra Zusky.

Studenti mohli zhlédnout například tanečně zpracované lidové písně od Hradišťanu či Spirituál Kvintetu, část Louskáčka od P. I. Čajkovského, Holoubka od A. Dvořáka nebo ukázku z naprosto unikátního představení Černý mraky nepláčou, která studenty zaujala zřejmě nejvíce. Scénický tanec tanečníků v černém s bílými maskami rozehrál vlnu emocí a nastaly chvíle, kdy všichni sledovali „příběh“, ale i neobvyklé provedení se zatajeným dechem.

Jak moderátorka celého pořadu na konci zdůraznila, divadlo je unikátní svým „tady a teď“. To, co prožíváme při sledování tance, činohry nebo hudebním vystoupení se už nikdy zcela identicky nezopakuje. Emoce, láska ztvárněná tancem, jedinečná atmosféra, pestrá škála nálad vdechnutých do něžného tance ve spojení s výběrem těch nejlepších hudebních děl, konkrétní výkon vystupujících, to vše studenti v tomto představení mohli vnímat naplno. Tanečníkům Pražského komorního baletu se rozhodně povedlo nejen provést diváky různými výrazovými prostředky tance, ale hlavně pohnout srdcem a vtáhnout do příběhu tance.

Mgr. Magdalena Kroupová

Fotogalerie

JAZYKOVÝ POBYT V RAKOUSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE V DROSENDORFU

V týdnu od 5. do 9. prosince jsme byly součástí chodu rakouské Mateřské školy v malebné, ač nikterak v období zimy kulturně žijící vesnici Drosendorf.

Již s příjezdem na útulný rodinný pension se naše jazykové bariéry pomalu odbourávaly. Během první večeře už panovala atmosféra skoro jako doma. Ráno, po zdolání náročného kopce jsme plné očekávání vstoupily do MŠ, kde se v průběhu dne ledy také prolomily. I přes některá prvotní nedorozumění jsme se rychle začlenily a staly se součástí běžného režimu. Celý týden jsme si s dětmi hrály a dokonce nám i paní učitelky svěřily vedení drobných činností.
Díky paním učitelkám i dětem se nám každým dnem stával bližší nejenom německý jazyk, ale i samotný rakouský dialekt, který jsme poctivě trénovaly při odpoledním posezení u kávy se všemi zaměstnanci MŠ. Měly jsme možnost porovnat odlišnost mezi rakouským systémem a tím naším, českým. Uvědomily jsme si, že větší volnost v rozhodování dětí nemusí být špatná, ba naopak může být velkým přínosem.
Poslední den proběhlo dojemné loučení doprovázené naší autorskou tvorbou v podobě písně věnované celému milému, trpělivému a vstřícnému kolektivu MŠ. Tento pobyt nám dal mnohem víc, než praxe a studium němčiny u nás na pedárně.

Děkujeme celému projektu a všem lidem v něm. Tyto zážitky jsou k nezaplacení a opravdu mají smysl.

Na závěr bychom chtěly vypíchnout nepostradatelnou součást každého projektu, kterou je úžasná paní učitelka Soňa Kabelová, bez které by to nešlo.

DĚKUJEME PAŘKA 3.B

Jazykový pobyt ve Vídni

V adventním týdnu 11.12.-16.12. jsme se zúčastnily v rámci projektu EduSTEM AT-CZ 220, díky paní učitelce Soně Kabelové, praxe v mateřské škole ve Vídni.  

Měly jsme možnost poznat různé etnické kultury a denní provoz rakouské školky, kam docházely i děti jiných národností. Překvapilo nás, že ranní kruh mají až v 11 hodin dopoledne anebo že děti mají větší volnost.

Ve školce nás provázela asistentka Ella, která byla původem z Turecka, ale i přes to mluvila plynně německy. Snažila se nám vysvětlit principy a cíle této školky.

Týden uběhl jako voda a my jsme se domů do Česka vracely se spoustou nových zážitků, lépe jsme si procvičily německý jazyk a zopakovaly nové fráze.

Za tuto praxi jsme velice rády. Z celého srdce děkujeme paní učitelce Soně Kabelové, která nám zařídila tento pobyt a která jako jediná nás podporovala i ve Vídni. Obdivujeme ji za její trpělivost a za to, že i přes komplikace vytrvala a praxi nám zajistila. Anna Švarcová a Kateřina Malíková, 3.B

Pololetní prázdniny 3. 2. 2023

Pololetní prázdniny jsou 3. 2. 2023.

Sladké potěšení 1.B

Dělání dortu? Ve škole? A k tomu ještě při chemii? Kdo ví, co do něj namíchaly za sajrajty.

Zní to možná zvláštně, ale holky z 1.B si připravu i následnou degustaci dortu rozhodně užily. V doprovodu paní učitelky Soni Kabelové udělaly žákyně ze zakysané smetany, piškotů, cukru, čokolády a meruňkového a broskvového kompotu dva výtečné domácí (nebo spíše školní) nepečené dorty. Slibujeme, že při přípravě žádné toxické látky použity nebyly.
Pokud tedy příště nebudete mít při hodině co dělat, navrhněte svým vyučujícím, ať si také ukuchtíte nějakou dobrotu. Viola Violová, 1.B
Dozvuky z druhého lyžařského kurzu

Rosnička předpověděla trochu sněhu i trochu slunce, obého bylo nakonec víc, než jsme čekali. Zatímco při příjezdu jsme viděli kolem silnice jen hnědozeleno, na rozlučku nám Krakonoš seslal nefalšovanou vánici! Mezitím jsme si ve správné partě užili dostatek lyžování, nordic walking i nějaké to běžkování, luxus hotelu, povedené večerní programy a mnoho neplánovaných veselých situací, které budu mít v mysli ještě dlouho. Byl to jeden z nejvydařenějších kurzů, jaký jsem kdy zažila.

Vedoucí kurzu Mgr. Nováková

Co napsala o společně stráveném týdnu v Krkonoších sama 2.B?

Žák 1 „Jsem ráda, že jsem se rychle naučila lyžovat a rady byly vždy k dispozici.“

Žák 2 „Mně se lyžařský kurz moc líbil. Ze začátku jsem se bála, protože jsem na lyžích naposled stála pět let zpátky, na běžkách nikdy, ale ke konci už mi to šlo.“

Žák 3 „Nejlepší moment: koulovačka ve sněhu.“

Žák 4 „Bylo super poznat všechny lidi ze třídy zase trochu jinak. Jsem dojíždějící. „

Žák 5 „Lyžák byl skvělý, ještě lepší než jsem si představovala, ani se mi nechtělo domů.“

Žák 6 „Bylo pěkné, že byl každý den trochu jiný, jak počasím, tak programem.“

Žák 7 „Jsem vděčná, že jsme se líp poznali ve třídě i s učitelkami, nepokazí žádnou srandu.“

Žák 8 „Skvělý zážitek a zkušenost, nic bych neměnila.“

Žák 9 „Jsem si jistá, že lyžák si užije i následující ročník, ale ne s tak skvělým kolektivem.“

Žák 10 „Za mě top strop, počasí, lyžování, dostatek volnosti i doprovodný program, ať už od vás nebo náš.“

Žák 11 „Lyžování mě začalo pořádně bavit, když jsme se podívali i na vzdálenější sjezdovky v areálu. Nejraději bych tam zůstala ještě týden.“

Žák 12 „Lyžák skvělej, jeden z mých nejlepších zážitků vůbec. Doufám, že si ostatní užili, aspoň z poloviny jako já, úterní vycházku na Tetřeví“

Žák 13 „Túra na Tetřeví byla 10 z 10.“

Žák 14 „Líbilo se mi, že se instruktorky střídaly, každá nabídla jiný přístup. Lyžák hodnotím 12 z 10.“

Žák 15 „Poslední den lyžování byl ze všech nejlepší, klidně bych jela znovu.“

Improvizační zápas PILULEK v Muzeu loutky a cirkusu v Prachaticích

Dne 19. 1. 2023 se v Muzeu loutky a cirkusu na náměstí v Prachaticích konal další, již legendární improvizační zápas skupiny “PILULKY” (Prachatický Interaktivní Lehce ULítlý Klub Improvizace). Představení začalo v půl sedmé večer, před (jako obvykle) diváky zcela zaplněným sálem. Skupina byla na zápas jako vždy rozdělena na dva týmy - tým modrých, za který bojovali Anna Bednářová, Václav Fiala, Roman Veselý, Michaela Bílková a Štěpánka Tušlová, a tým zelených za který hráli František Weiss, Zuzana Dvořáková, Kristin Křížová, Vít Kovář a Kateřina Čermáková. Většinou bývají družstva složena ze studentů, kteří studium na pedagogické škole již dokončili, nebo naopak studentů, kteří stále studují. Letos tomu tak ale nebylo, studenti byli v týmech promícháni. Dále zde byly dvě pomocné rozhodčí Eva Šimonová a Markéta Fenclová, které měly na starost měření času improvizačních kategorií. O celý úvod se starala konferenciérka v podání paní vychovatelky Kristýny Podsedníkové a celkové hodnocení hráčů patřilo paní učitelce Hance Patrasové, která vystupovala v roli přísné rozhodčí Hany. Celý zápas trval přibližně dvě hodiny a kromě kytary, která doprovázela celý zápas díky paní vychovatelce Sabině Volfové nás provázel i smích a potlesk publika. Zápas skončil výhrou modrého týmu, ale oba týmy byly bezkonkurenční. To nejhezčí na celém večeru však bylo vykouzlení podpisu na tváři diváků v podobě úsměvu.

Roman Veselý 3.B

Fotogalerie

Lyžařský kurz tříd 2. A a 1. S

Týden mezi 7. a 14. lednem strávila 2. A s částí 1. S se zimními sporty v Peci pod Sněžkou.

Celá výprava započala brzy ráno v sobotu, kdy jsme ještě celí rozespalí naložili tašky a vyrazili na dlouhou cestu do Krkonoš. Naše nejvyšší hory nás nemohly přivítat jinak než kopcem. Samotná cesta k hotelu nás sice spolehlivě vyčerpala, ale neztráceli jsme optimismus.

V neděli už jsme se naplno pustili do sportu. Energie nás ale záhy začala opouštět, i když ne vinou lyžování. Každý metr, který jsme chtěli sjet dolů, jsme si museli poctivě vyšlapat. No, odpoledne už jsme ocenili jenom krátkou procházku, abychom ušetřili síly. Večer nás instruktoři korunovali lyžařskými čepičkami, zbarvenými podle jednotlivých družstev, abychom se jeden druhému neztratili, a už jsme unavení padali do postelí.

Pondělí jsme celé strávili na svahu, tentokrát už i s permanentkami. Bohužel pořád na technickém sněhu, který predikoval, že se ze sjezdovky na běžky asi nepodíváme.

V úterý jsme se vydali na celodenní výlet formou nordic walking. Popadli jsme hole a vyrazili na cestu s jasným cílem: objevit místo, kde si objednáme palačinky. A to se nám i povedlo. Odpoledne jsme se vrátili se 13 kilometry v nohou. Pobavili jsme se u her na sněhu, které si každé družstvo připravilo.

Ve středu se sněhem přišel program, kterému moc z nás na začátku nevěřilo – běžky! Zledovatělý terén nám hned srazil sebevědomí. Po návratu jsme byli trošku potlučení z pádů na zákeřném ledě, stejně jsme se ale pustili do odpoledního plánu. Pět skupin předvedlo svou kreativitu v zimní módní přehlídce u bazénu. Taneční a módní kreace všech pobavily jak instruktory, tak nás ostatní.

Ve čtvrtek jsme se vrátili na svah. Už i čtvrté družstvo se nechalo vyvézt až na vrchol a úspěšně sjíždělo dolů. Odpolední lyžování nám zkomplikovaly přeháňky a naprosto příšerný stav sjezdovek, ale přestože kopce připomínaly spíš rozbouřená moře, jsme všichni našli cestu zpátky na hotel.

Páteční počasí nám sebralo poslední lyžařské odpoledne, ale alespoň dopolední sjezdy nám dovolily se se svahem rozloučit. Po obědě jsme se opět podívali do bazénu, kde se všechna družstva navzájem zaměstnala hrami ve vodě.

Sobota, den odjezdu. Před cestou jsme zazpívali personálu písničku s naším vlastním textem jako poděkování. Potom už jsme jenom naložili tašky, naposledy sešli kopec, na kterém se tyčil náš hotel, předali lyžařskou štafetu 2. B a vyrazili domů.

Náš lyžák se úžasně vyvedl a my si z něj odvezli spoustu skvělých vzpomínek. Všichni jsme zdolali velké sjezdovky a tím splnili lyžařský kurz – a to je úspěch. Moc rádi jsme se seznámili i s druhou třídou. Nic z toho by se nemuselo povést bez našich instruktorů Davida Kiše, pana učitele Libora Nechoďdomů a paní učitelek Marie Krejsové a Ley Staré a paní zdravotnice, kteří tvořili neskutečně příjemnou atmosféru po celou dobu kurzu a za to jim patří naše obrovské díky. Ještě jedno poděkování míří k hotelu Energetik a jeho personálu za ubytování, stravu a ty nejlepší zmrzlinové poháry : ).

Martina Kozlová, 2. A

Exkurze zdrávky na ZZS Vimperk

Exkurze na ZZS - SZŠ a VOŠ zdravotnická České Budějovice (szscb.cz)

Den otevřených dveří - 11.1. 2023 od 13:00.

Základní informace ke studiu, ukázky přijímacích zkoušek, prohlídka školy a domova mládeže. Vystoupení školních souborů. 

Linec v adventním čase
Dne 13.prosince jsme se společně se třídou 3.B a částí učitelského sboru a včetně pana ředitele podívali do rakouského Lince, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Každá z nich měla trochu jiný program. Já bych se rád podělil o  zážitek ze skupiny, která se podívala do Ars Electronica Center a poté na vánoční trhy. Přijeli jsme poměrně brzo ráno a jakmile jsme vystoupili ještě lehce rozespalí z autobusu, vrhli jsme se na zajímavé neobyčejné expozice tohoto muzea. Zaujalo nás, jak bylo muzeum velmi interaktivní a poměrně netypické. Každá expozice se zaměřovala na trochu jiné části vědeckých objevů v elektronice, například taková umělá inteligence překvapila nejednoho z nás. Ochutnávání hornin byl taky neobvyklý zážitek, na který jen tak nezapomeneme. Mnoho expozic se také věnovalo budoucnosti naší planety, již ovlivňuje svět svým současným jednáním. Myslím, že pro mladé lidi jako jsme my, tyto expozice mohou být přínosné. Ovšem ještě před tím, než jsme vyrazili na poměrně známé linecké trhy, měli jsme jedinečnou možnost v muzeu vyzkoušet velmi zajímavý vizuální zážitek v podobě jakési 3D projekce, která pro mnohé byla prvním setkáním s takovýmto zážitkem. Po skončení projekce nás čekaly trhy, které možná byly trochu zklamáním, protože obchůdky byly zavřené, stromeček stále neozdobený a jednoduše to na nás nepůsobilo tak vánočně, jak mohlo. Přesto si myslím, že část z nás alespoň okusila mluvit německy s rodilými mluvčími, takže to nebylo úplně nazmar a navíc rakouské město Linec je samo o sobě velmi zajímavé a historicky krásné. Na závěr bych rád celý tento výlet zhodnotil pozitivně. Myslím, že každý žák je rád, když na chvíli vypadne ze školního stereotypu a navíc jsme se toho rozhodně spoustu dozvěděli. Za třídu 2.B mohu říct, že jsme rádi, že jsme mohli být součástí této cesty a děkujeme také všem učitelům, kteří se na této akci podíleli.  Vomáčka Stanislav, 2.B 2022