Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Zahradní 249, 383 01 Prachatice

Maturitní třídy

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v aule Gymnázia Prachatice. Třída 4.B od 14:00, třída 4.A od 15:00. 

Pedagogická rada

Pedagogická rada - 24.6. 2020 od 9:00. Hodnocení prospěchu a chování žáků.

Přijímací zkoušky - obor praktická sestra

Informace pro zájemce oboru praktická sestra v Prachaticích.

Bylo vyhlášeno 2. kolo - přihlášky možno podávat od 22. do 25.6. Přihláška se podává do SZŠ České Budějovice. 

Informace pro žáky SŠ a zákonné zástupce

Způsob hodnocení žáků 1. – 3. ročníku za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Vyšší odborná škola - přijímací řízení

Ředitel Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ. Přihlášky je možno podávat do 31.7. 2020.

Přijímací zkoušky

Organizace školní přijímací zkoušky.

Informace středním školám, konzervatořím a vyšším odborným školám ve věci uvolňování opatření ve školách od 1. a 8. června 2020

Metodický pokyn k hygienickým požadavkům.

Výběrové řízení na pracovní místo

Výběrové řízení na místo učitele ošetřovatelství.

Přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška se bude konat 8. června. Školní přijímací zkoušky (ověření talentu) 1. kolo: 3. a 5. června 2020. 

Čestné prohlášení. 

Ochrana zdraví - hygienické pokyny.

Jednotné zkušební schéma.

Maturity

Společná část maturitní zkoušky se bude konat 1. a 2. června, didaktický test z matematiky+ 3. června. 

1. června - matematika, anglický jazyk; 2. června - český jazyk, německý jazyk. 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Hygienická opatření od 11.5. 2020

Maturity a přijímací zkoušky: Jak to bude letos?

Maturity a přijímací zkoušky letos. 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č.220 - K ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Usnesení vlády č. 220

Praxe v MŠ v Rakousku
Jazykový pobyt
Další skupina v Karlstein byla ubytována na internátu ačkoliv jsme si připadaly spíše na hotelu. Místní personál byl milý a chápající naše zmatení. Ve školce nám vycházeli maximálně vstříc. Když jsme si s něčím náhodou nevěděly rady nebo nerozuměly, vysvětlili nám danou aktivitu, situaci v nejhorším případě v angličtině. Děti byly vstřícné a nikdy se na ně nemusel zvyšovat hlas. Například při změně aktivity stačilo, aby paní učitelka zazpívala písničku a začalo se hromadně uklízet. A nestalo se, že by někdo při příchodu nebo odchodu nepodal učitelkám a nám ruku. Naučily jsme se toho spoustu i za ten jeden týden. Děkujeme za takovou příležitost a zkušenost. Alena Nováková(S), 3.B
Informace z Ministerstva školství a zřizovatele

Doplňující informace z MŠMT.

Opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Uzavření škol

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel školy o uzavření budovy školy od 10. března, 18 hodin, do odvolání.

Žákům a studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení školy. 

Centrum ekologické výchovy

Dne 3. 3. 2020 se třída 3. B. zúčastnila programu na prachatické Dřípatce, kam šla s paní učitelkou Kabelovou v rámci předmětu Biologie a ekologie. Děvčata se zde věnovala velmi aktuálnímu tématu a sice problematice recyklace a péče o životní prostředí. Dozvěděla se informace o významech etiket na různém zboží a naučila se rozpoznávat ekologické potraviny a prostředky, jež mají na planetu a naši budoucnost mírnější dopad než jiné. Pomocí hravé formy se dozvěděla přínosná fakta například o skládkách, všudypřítomných plastech a dalších negativních důsledcích způsobu života v konzumní společnosti. Poučení o ekologičtějších variantách běžně užívaných věcí nesmělo chybět. Studentky si zde také měly možnost vyrobit vlastní recyklovaný papír, zdobený přírodními motivy. Byla to příjemná a přínosná zkušenost.  Kateřina Häuslová, 3.B

Informace ke koronaviru

Informace ke koronaviru na stránkách Jihočeského kraje.