Vyšší odborná škola sociální
a Střední pedagogická škola Prachatice

Zahradní 249, 383 01 Prachatice

ČOJČ - setkání mládeže v česko-bavorském pohraničí vedené divadelními pedagogy

7 žáků naší školy se vydalo na dvoudílný divadelní projekt KUMŠTpuls. Projekt byl rozdělen na dvě části. První část se konala ve Švestkovém dvoře v Malovicích, druhá část se konala u našich sousedů v Bildwerku ve Frauenau v Bavorsku. Celý projekt byl zaměřen na kreativitu a umění. Zároveň jsme měli možnost rozvíjet sami sebe a navázat nová kamarádství. Během projektu jsme navštívili folklorní festival v Regenu, kde jsme si procvičili naší němčinu, jelikož jsme dostali za úkol vytvořit rozhovory s umělci, na které jsme při festivalu narazili. Navštívili jsme také vilu Erwina a Gretel Eisch, kterou nás provedla jejich nejmladší dcera Sabine a její manžel Ronald Fisher. Tato návštěva nás velice inspirovala a my jsme tak mohli umělecky zpracovat jejich dílo i život. Výsledkem celého projektu bylo divadelní vystoupení, které bylo přístupné veřejnosti. Vystoupení se odehrálo v Glassmuseu ve Frauenau s více než 40 diváky. A co na to říkají účastníci od nás a z Německa?

Kamča (1.B): ,, Čojč je výborný pro rozvoj fantazie a improvizace. Díky tomuto projektu jsem si rozšířila okruh přátel a jsem ráda za tuto novou příležitost. “

Tomáš (2.C): ,,Čojč? To je věc, která mě posunula ve všech ohledech v mém životě nejvíce. Děkuju za to, že se mi v mém životě mohl naskytnout.”

Míša (3.B): ,,Tento projekt mi dal asi tu nejdůležitější věc a to jít si za svými cíli a tím, co mě baví a čemu bych se chtěla v životě věnovat. Bylo to nezapomenutelný.”

Lisa:,, Ich fand es wirklich schön, dass wir ein Lied nach dem anderen geschrieben haben und fast alle ohne Zögern mitgemacht haben.” (,,Přišlo mi opravdu hezké, že jsme psali jednu píseň za druhou a téměř všichni se bez váhání přidali”.)

Závěrem bychom chtěli poděkovat paní učitelce Kabelové a panu řediteli Krejsovi za možnost zúčastnit se tohoto projektu a za podporu, která se nám od nich dostala. Petra Kubičková, 2.C

O tomto česko-německém setkání psaly i bavorské noviny.  Ing. Soňa Kabelová

CEV Dřípatka
Dne 23.4. jsme navštívili ekocentrum Dřípatka. Byl pro nás připraven vzdělávací program týkající se problematiky třídění odpadu. S paní lektorkou jsme pečlivě probrali, co znamenají jednotlivé piktogramy na obalech od potravin a jak je správně třídit. Jak se liší osud různých druhů plastů. Zda končí ve spalovnách, nebo jsou vhodné pro recyklaci. Diskutovali jsme o našich vlastních ekologických návycích a zkušenostech s farmářskými obchody, oblečením z druhé ruky či bezobalovými obchody. Závěrem jsme odhadovali, jaká je doba rozkladu různých materiálů. A bavili jsme se o tom, co patří a nepatří na domácí kompost. 
Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Kabelové za organizaci akce a centru Dřípatka za realizaci. Informace které jsme se dozvěděli, bychom jinde hledali těžko. Za třídu 3.B  K. K.

 

Prachatická „zdrávka“ má podporu od podnikatelů

Koncem školního roku proběhlo setkání žáků a pedagogů ze Střední zdravotnické školy na detašovaném pracovišti v Prachaticích s Jihočeskou hospodářskou komorou. Žákyně druhého ročníku prezentovaly svoje dosavadní zkušenosti z oboru praktická sestra a rozběhla se hlasitá diskuze nad uplatněním žáků po ukončení studia. Odbornou učebnu, simulující nemocniční lůžko s figurínou pacienta, obsluhují žákyně již s velkou jistotou a entuziasmem. „Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče“, uvádí Mgr. Antonín Krejsa, „děkujeme firmě Elkotex s.r.o., která nám věnovala 100 ks bílých plášťů pro praktickou výuku“, dodává ředitel školy. Další společná setkání a pomoc mladým zdravotníkům plánuje Jihočeská hospodářská komora už na podzim letošního roku.

Kateřina Třísková, Jihočeská hospodářská komora

Fotogalerie

ČOV Prachatice

31.5. jsme navštívili čistírnu odpadních vod v Prachaticích. Dozvěděli jsme se, jak samotná firma ČEVAK funguje. Dále jsme viděli, kam odpadní voda z celého města teče, a co se s ní dále dělá. Všichni už teď víme, které produkty se do vody nemají vhazovat a jaké to v samotné čističce způsobuje komplikace.

Chtěli bychom poděkovat za příjemnou prohlídku, kterou nám samotná společnost ČEVAK umožnila a také paní učitele Kabelové, která nám umožnila tuto exkurzi. Anna Vondrášková, Tomáš Hunal 1.B
Nulté třídní schůzky

Informační nulté třídní schůzky pro žáky budoucích prvních ročníků se konají 15. 6. 2024 v 10:00 na Domově mládeže Zlatá stezka 139 Prachatice. Těšíme se na setkání s rodiči a budoucími žáky.  Mgr. Antonín Krejsa, ředitel školy

Předávání maturitních vysvědčení

Předávání třídě 4. A - 31. 5. v 15: 00 ; třídě 4. B - 7. 6. v 12: 30 v aule Gymnázia Prachatice. 

Jarní projekt (aneb učíme se metodicky pracovat)

Žáci 1.B připravili na čtvrteční dopoledne 16.5. 2024 pro děti MŠ Zahrádka divadelní představení „O kohoutkovi a slepičce“. Součástí pohádkového příběhu budou také aktivity, ve kterých mají děti dokázat svou obratnost. Čtvrteční odpoledne pak bude ve znamení tanečního reje pohádkových postav. Účastní se jej žáci ZŠ Vodňanská. I oni budou pohádkovým postavám pomáhat plnit různé úkoly. Těšíme se.

PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph.D., vyučující dramatické výchovy

Exkurze do Prahy

Se specializací dramatické výchovy ze 3. A jsme navštívili na začátku května naše hlavní město. Ubytování v luxusnější základní škole jsme si ani přát nemohli. Chodby byly velké a temné, ale vše jsme zvládli (také díky orientačnímu smyslu náhradníka S. Vomáčky ze 3. B). Navštívili jsme tři divadelní představení, která rozšířila naše obzory. Dramatizace knížky Tracyho tygr byla plná vášně a kávy (dobré kávy). Představení vyvolalo diskuzi nad temporytmem inscenace a míry projevování emocí. Druhé představení Až bude nejhůř v podání studentů katedry alternativního a loutkového divadla spustilo otázky, co je ještě divadelní představení a co performance. Poslední představení Moliérovy Školy žen z repertoáru Činoherního studia z Ústí nad Labem, které jsme zhlédli v divadle Komedie, bylo vyvrcholením naší divadelní cesty. Ocenili jsme obzvláště scénografii (skákací hrad a sladěné kostýmy), humor a hudební stránku inscenace a také jsme obdivovali herecké výkony. Kromě divadla jsme se podívali také na Petřín, do "tajné" zahrady na Pražském hradě, na Nový svět nebo na výstavu v Muzeu Kampa.

 
Specializace DV, 3.A, MgA Hana Patrasová

 
Jak zklidnit svou mysl …třeba před zkouškami

Žijeme ve světě, který stále někam pospíchá a táhne nás sebou, ať je nám sedmnáct, čtyřicet nebo šedesát. Jak se zklidnit uprostřed nejrůznějších stresů nám přijel 25. dubna poradit kněz, ale také učitel, spisovatel a skaut Josef Prokeš z Vodňan.

Letos už jsme ho mohli na domově mládeže přivítat potřetí. Na podzim si s námi přijel popovídat o různých tématech, které studenty zajímaly, v zimě poradil, jak dobře zacházet se svým časem, a nyní (nejen maturanty) prakticky učil, jak zklidnit svou mysl, jak si uvědomit, za co všechno můžeme být ve svém životě, právě v našem těle, ale i našemu tělu vděční. Ticho léčí a zbavit se alespoň na chvíli přemíry myšlenek, soustředit se na svůj dech a říct svému životu ano, může být, jak se posluchači přesvědčili, velmi osvobozující.

Na závěr jsme se v diskusi společně zamýšleli nad tím, jak moc nás ženou, vtahují a ovlivňují sociální sítě a že není vůbec marné dát si od nich občas pauzu a věnovat svůj čas něčemu reálnému tady a teď.

Mgr. Magdalena Kroupová

 

Zájezd Drážďany, Berlín

Týden před Velikonocemi se někteří žáci naší školy zúčastnili zájezdu do Berlína a Drážďan, který organizovala Střední zdravotnická škola Strakonice.

V brzkých ranních hodinách jsme vyjeli z Prachatic, společně s paní učitelkou Annou Malou a Lenkou Pechovou.

Zhruba po 8 hodinách jsme dorazili do centra hlavního města Německa, do Berlína. Společně jsme se vydali krátkou procházkou k interaktivnímu muzeu DDR Museum, kde jsme mohli vidět a na vlastní kůži si vyzkoušet, jak vypadal život v 2. polovině 20. století v Německé demokratické republice, tzv. východním Německu. Dále jsme viděli budovu radnice Rotes Rathaus, gotický kostel Marienkirche, nejznámější třídu Unter den Linden a katedrálu Berliner Dom.

Odpoledne jsme prošli zahradou Lutsgarten přes náměstí Schlossplatz, nejstarší čtvrtí Berlína Nikolaiviertel s dominantou Nikolaikirche až na náměstí Alexanderplatz. V podvečerních hodinách jsme vyjeli rychlým výtahem na známou, 268 metrů vysokou televizní věž Fernsehturm, odkud jsme mohli z výšky 203 metrů obdivovat panoramatické výhledy na Berlín. Po krátkém rozchodu jsme odjeli na okraj města do našeho ubytování Jugendherberge Wansee.

Další den ráno, hned po snídani, jsme se šli podívat jezero Wansee, které se nacházelo hned vedle našeho ubytování. Když jsme se všichni společně vyfotili, opět jsme se vydali do středu Berlína. Nejprve jsme autobusem dojeli k zámku Schloß Charlottenburg, o kterém jsme se dozvěděli, že je to největší berlínský palác a jediná dochovaná královská residence ve městě z doby Hohenzollernů. Dále jsme se prošli po nádherných zámeckých zahradách a autobusem jsme přejeli k Checkpoint Charlie - bývalému přechodu mezi východním a západním Berlínem. Tam jsme navštívili Mauernmuseum se zajímavými exponáty k historii berlínské zdi. Nejvíce nás zaujaly způsoby, jakými se lidé z východního Berlína dostávali na západ. Procházkou jsme došli kolem zbytků berlínské zdi, přes náměstí Postdamer Platz, na kterém jsme viděli první semafor v Evropě, až k Památníku holocaustu. Dále jsme pokračovali k chloubě Berlína, a to k samotné Braniborské bráně, což byl historický milník oddělující západní Berlín od východního. Prohlédli jsme si i exteriéry budovy bývalého Říšského sněmu - Reichstag. V podvečer jsme mohli obdivovat symbolické ruiny kostela Gedächkirche a také se projet místním metrem, které nejezdí jen v podzemí, ale v některých částech i nad zemí. Den jsme zakončili u nejzachovalejšího, 1,3 km dlouhého úseku berlínské zdi, slavné East Side Gallery. Pak jsme se vrátili opět na ubytování a ve skupinkách jsme vytvořili koláže o Berlíně, které jsme následující den ráno odprezentovali ostatním.

Poslední den jsme vyrazili na cestu zpátky a ještě si udělali zastávku v Drážďanech. Tam jsme si prohlédli Zwinger - nejslavnější komplex v Drážďanech, ve kterém sídlí několik muzeí, mj. i Gemäldegalerie Alte Meister, jedna z nejlepších obrazových galerií v Evropě. Také jsme viděli Saskou státní operu Semperoper, monumentální barokní kostel Hofkirfe, 102 metrů dlouhý vlys znázorňující průvod saských panovníků Fürstenzug. Odpoledne jsme navštívili muzeum hygieny a pak jsme vyrazili zpátky do Čech.

Třída 2. C

Když se vezme, tužka, papír...
To je název výtvarné výstavy žáků a jejich pedagogů v prostorách galerie Dolní brána Prachatice. Vernisáž výstavy 25.4.2024 byla také spjata s výročím 30leté práce hudebního souboru Cink pod vedením Mgr. Jiřího Vopálky. Neopakovatelný hudební zážitek v klenbách výstavní síně jen podtrhl dvouleté výtvarné snažení žáků 1.- 4. ročníků. Hudba a "výtvarno" vždycky k sobě neodmyslitelně patřily. Co na výstavě uvidíme? Velkoformátové malby zvětšeného detailu, figurální kompozice, portréty, kresby a malby zátiší, krajiny a ilustrace.
Výtvarné výstavy Střední pedagogické školy v Prachaticích vždy bývaly "malými slavnostmi", na kterých nebylo možné chybět. Srdečně zveme. Výstava potrvá do 6.června 2024.
 
PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph.D. a Mgr. Jiří Stejskal, vyučující výtvarné výchovy
Multifunkční místnost

Na začátku února dostal můj plán zrekonstruovat původní zázemí studovny od pana ředitele zelenou. V tu chvíli mi hlavou proběhla scéna z filmu Na samotě u lesa. To máte: celou místnost vystěhovat, oškrábat v ní zdi, odsekat dlaždičky, vyštukovat, zasádrovat, položit nové lino, vymalovat, objednat a složit nábytek...

Uplynuly téměř 3 měsíce… A jak to všechno dopadlo? Doufám, že se podařilo vytvořit místnost, která podpoří wellbeing na naší škole. Bude-li potřeba, místnost poslouží nejen k relaxaci, ale i hudebníkům, skupinovým pracím žáků, kolegům, kteří budou potřebovat soukromí k řešení problémů apod.

Dotáhnout tento projekt do konce bych nezvládla především bez svého manžela, maminky a švagra. Poděkování patří i panu školníkovi, klukům „stěhovákům“ ze 2.C, děvčatům z 1.A, 2.B, 3.A a vlastně všem, kteří přispěli jakoukoli finanční částkou. Dívky ze 3.A totiž zorganizovaly na internátu burzu věcí. Vybraných 3100 Kč jsem měla za úkol investovat do čehokoli potřebného, což jsem učinila.

Nyní nezbývá nic jiného, než si přát, aby se místnost funkčně využívala a vydržela dlouho v pěkném stavu.

Mgr. M. Pártlová

Fotogalerie

Předjarní a aprílové koncertování Cinku

Vítání jara bylo v historii lidstva vždy energetickou vzpruhou probuzení živočišné radosti, sil k překonání jarní únavy a nacházení hudebních nápadů v touze zazpívat si o všem, co nás už potkalo nebo co chceme v novém jaru potkat. Tyto hodnoty se promítly do koncertů hudebního souboru CINK, který zároveň prezentoval i neuvěřitelnou historii třiceti let své existence a radosti setkávání se zvědavými publiky různých věkových kategorií v obvyklých nebo i neznámých místech. Všechny koncerty se ozývaly posluchačům pod názvem „Aprílový koncert“, což je i název úvodní písně z vlastní autorské dílny, vyzývající k hudebním rošťárnám:

„Venku se prý čerti žení v aprílovém škádlení, v podmračeném odpoledni padá z nebe zimní pozdrav poslední“.

Odpoledne 14. 3. se tóny Cinku rozletěly v Literární kavárně Domu seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích. Obyvatelům jmenovaného domova i jiným příchozím hostům přinesly potěšení i radostné zážitky.

Podvečerní čas 4. 4. byl ve vodňanské galerii nesen tóny nadšených členů Cinku ve stominutovém pořadu hudebních radovánek současného složení a zpestřen domluvenou souhrou s vodňanskou flétnistkou z první sestavy Cinku. Ke společnému zpěvu poslední písně programu pak byly pozvány i dvě v publiku nahodile nalezené členky ze dvou jiných Cinkových generací.

Stejně připravený hudební projekt zazněl 18. 4. v novém prostředí, v synagoze ve Čkyni. Cink se tu setkal s nadšeným publikem, které neskrývalo překvapení z originálního hudebního zážitku při písničkách nesených pro mnohé dosud méně známým hudebním souborem. Písničky i mluvené slovo přinášely jiskry nečekaných nápadů. Dlouhotrvající potlesky tlumočily odměnu za dobrou náladu. V ohlasech publika se pak ozvaly i výzvy k opakovaným hudebním produkcím někdy příště ve Čkyni, v jejich akusticky velmi zajímavé synagoze.

Velmi krátká mozaika jarních hudebních nápadů zazněla den poté při páteční školní akademii v sále prachatického Národního domu.

Cink se kdysi poprvé představil prachatické veřejnosti při vernisáži výstavy obrazů výtvarníků Střední pedagogické školy Prachatice 22. 3. 1994. Tehdy se nedalo čekat, že po třiceti letech se znovu ozve při podobné akci, tentokrát v galerii Dolní brány 25. 4. 2024. Vernisáž provázely náramně radostné ohlasy a hodnocení i ze stran uměleckých odborníků.

Všechna Cinková setkání přinesla mladým interpretům velké povzbuzení do další práce a těšení se na nové příležitosti.

 

 Mgr. Jiří Vopálka

Fotogalerie

Turnaj v míčových hrách

Žáky PMP, lycea i praktické sestry zlákalo na sportovní odpoledne stále populárnější ringo. Do tělocvičny školy přišlo rekordních 45 hráčů. Kdo se zrovna aktivně neúčastnil hry, mohutně povzbuzoval svůj tým a hnal ho k zisku bodů a krásným výkonům. I druhá disciplína - volejbal, přinesla přítomným možnost předvést svůj sportovní um, vybít energii, od srdce se zasmát a utužit vazby v našem školním kolektivu. Rády jsme si s vámi zahrály, pobavily se, a tímto slibujeme, že sportovní turnaj rozhodně nebyl poslední!

Za„cvičky“ Mgr. E. Nováková

Fotogalerie

Školní akademie

19.4.2024 ve 14:30 se v sále Národního domu v Prachaticích konala naše tradiční Školní akademie. Letošní ročník se podařilo sestavit skutečně pestře, diváci mohli zhlédnout plejádu vystoupení hudebních, sportovních, tanečních, v programu samozřejmě nechyběly ani stálice SPgŠ - Cink, Fontána, Klarinetové trio či Pilulki. Celou hodinou a půl nás programem s nadhledem a vtipem sobě vlastním provedlo moderátorské duo Karolína Hödlová a Nikola Marhounová ze 3.B. Po skončení programu byli rodičům k dispozici všichni pedagogičtí pracovníci i vedení školy. Všichni ochotně zodpovídali dotazy, které se týkaly především prospěchu našich žáků. 

Mgr. Iva Šímová

Fotogalerie

Koncert Fontány

Dne 18.4. jsme my, smíšený pěvecký sbor Fontána, měli koncert v kostele sv. Jakuba, který se velmi vyvedl a my si ho moc užili. Gotický kostel měl výbornou akustiku a my i diváci jsme tak zažili nezapomenutelnou atmosféru. Na koncertu zazněly různé skladby, které oslovily širokou škálu posluchačů. Mezi nimi byly i klasické skladby jako “Gloria” a “Ameno,” ale také černošský spirituál “Freedom is Coming.” 
Koncert jsme si moc užili a děkujeme za vysokou účast. Jiří Hudec, 2.C

DEN ZEMĚ S DĚTMI Z VOLYNĚ

Už o Vánocích jsme věděli, že návštěva v Dětském domově ve Volyni rozhodně nebyla naše poslední. Přes menší komplikace se nám vše podařilo zařídit, naplánovat a 22. 4. jsme se vydali za dětmi do Volyně.

Tentokrát jsme se zaměřili na téma DEN ZEMĚ, protože je důležité, aby děti, ať už malé nebo větší věděly, čím vším naší Zemi škodíme, jak jí ubližujeme, ale také jak ji ochránit a pomoct jí. Pro děti jsme si připravili spoustu zábavných aktivit.

Už ráno, když jsme přicházeli k dětskému domovu, nám děti mávaly z oken. Byli jsme mile překvapeni, že si nás pamatují a že dokonce znají i pár našich jmen. Celý program odstartoval v tělocvičně, kde naše smutná Země hledala šikovné ručičky, které by ji mohly pomoci zachránit. Děti jsme rozdělili do 6 skupin. Skupinky procházely společně s žáky naší školy k připraveným stanovištím s aktivitami. Počasí nám moc nepřálo, ale i přesto si děti mohly venku zkusit zasadit semínko kytičky nebo například si zahrát pohybovou hru na téma chráněné rostliny. A co by to bylo za Den Země, kdyby byl bez třídění odpadků? Ani to samozřejmě v našem programu nechybělo. Děti si samy zkusily roztřídit různé odpadky a přiučily se, do jakého kontejneru patří například zrcadlo, baterie nebo keramické hrníčky. K této aktivitě se vztahovalo i další stanoviště, kde se hravou formou dozvěděly, jak dlouho se jaké odpadky v přírodě rozkládají. A aby toho pohybu nebylo málo … Naše moře jsou znečištěny velkým množstvím odpadků a rybičky v tom musí žít. Děti díky pohybové hře osvobodily rybičky a vylovily všechny odpadky z moře ven. Poslední stanoviště bylo kreativní, výtvarnou i tvořivou aktivitou, kde se vyráběly kytičky z plat od vajíček. Podle své fantazie mohly děti vyrobit například duhovou či proužkovanou kytičku. Originálním nápadům se tu meze nekladly.

Na konci našeho krásně stráveného dne jsme se setkali všichni opět v tělocvičně, kam se vrátila i naše už smějící se zachráněná Země. Pro každého jsme měli připravený diplom za skvělou spolupráci, medaili a muffin ve tvaru Země. Vše ručně vyrobené. Proběhlo společné focení a bylo načase se rozloučit. Loučení bylo dlouhé, ale všichni jsme věděli, že se za nimi co nejdříve, pokud to čas dovolí, přijedeme opět podívat.

Tímto bych chtěla za celou 2. C moc poděkovat paní ředitelce a vychovatelkám dětského domova za možnost tuto akci zrealizovat. Děkuji Tomáši Kaslovi za organizaci a celé třídě za zapojení. Děkujeme i paním učitelkám Kroupové a Kabelové, že jste u toho byly s námi.

Michaela Vinterová 2. C

Fotogalerie

 

Stolpersteine 

15.4. se 4.B zúčastnila v aule prachatického gymnázia odhalení historicky prvních "Kamenů zmizelých". Tyto kostky s mosazným povrchem jsou umístěny v chodníku před hlavním vchodem do gymnázia. Připomínají Maxe Spiegela a Arnošta Klingera, kteří na prachatickém gymnáziu studovali a následně přišli o život v koncentračním táboře v Osvětimi.

Ing. Soňa Kabelová

 

 

Jarní koncert

Dne 21. 3. jsme se zúčastnili velikonočního koncertu operní pěvkyně Venety Marešové ve Vodňanech a jejích žáků. Mezi nimi byla i naše paní učitelka Petra Sovová, která si nás přizvala. Mimo inspirativních sólových vystoupení se odehrály i různorodé dramatické vstupy, které obohatily program. Také jsme měli možnost slyšet pár vstupů pěveckého sboru Fontána, přesněji výběru z 2.C. Celá akce se velmi vyvedla, a my moc děkujeme za možnost účastnit se takto skvělého koncertu. ???

Jiří Hudec, 2.C

 
Zeměpis

O hodinách zeměpisu se naše třída 1.A věnovala vytváření knihy s "okénky" o krajích ČR. Byly jsme rozděleny do skupin a každá skupina měla vybraný kraj, který zpracovávala. Samy jsme si vyhledávaly informace a vybíraly zajímavosti. Byla to pro nás nová a obohacující zkušenost. Výtvory byly vystaveny ve škole a následně svázány do knihy. Nakonec jsme se dozvěděly, že kniha by se líbila vnukovi paní hospodářky, a tak jsme ji malému Fanouškovi rády věnovaly.

Tereza Síčová 1.A