Vyšší odborná škola sociální
a Střední pedagogická škola Prachatice

Zahradní 249, 383 01 Prachatice

Beseda s novinářkou

V úterý 23.11. nás, třídu 4.C,  v rámci hodiny českého jazyka a slohu navštívila paní reportérka Jana Vandlíčková z Prachatického deníku. Krátce nám představila svou práci, co obnáší být reportérkou, jaké výhody a nevýhody její povolání má a proč se pro tuto práci vlastně rozhodla. Přiblížila nám detailněji, jak pracuje na jednotlivých článcích, jak vypadá program, ve kterém pracuje, co by měl dobrý článek obsahovat a jak by měl čtenáře nadchnout na první pohled. V neposlední řadě nám zdůraznila, jak je v tomto povolání důležitá komunikace, ohleduplnost – ač to tak vždy nevypadá, jasně daná pravidla a slušnost. 

Beseda s paní Vandlíčkovou byla pro nás všechny přínosná a ukázala možnosti našeho dalšího směřování. Za 4.C Michaela Hybšová

Dřípatka - 1. S

     V úterý 16.11.2021 se 1.S v rámci hodin výchovy ke zdraví a biologie vypravila do místního   centra ekologické výchovy Dřípatka. 3hodinový program zaměřený na zdravý životní styl a zdravou stravu byl zajímavý a bohatý na informace. Programem nás provázely dvě milé a ochotné paní lektorky. Nakupovali jsme podle seznamu v připravené místnosti jako obchod, poznávali jsme značky na potravinách, skládali z vytisknuté papírové zeleniny obrázky, naučili se patra potravinové pyramidy a mnohem víc. Myslím si ale, že nejvíce nás stejně bavilo pečení jidášů z celozrnné mouky a také pizza šneci.

 Hodně jsme se nasmáli a všichni jsme si to společně užili. Můžeme Vám jen vřele doporučit, abyste se na Dřípatku v Prachaticích zašli podívat i se svojí školou.   Aneta Nováková  1.S

Fotky zde                

                                                                                                                      

Den poezie

 Festival s názvem Den poezie, který se každoročně koná na počest Karla Hynka Máchy a je pořádán již od roku 1991, se v letošním podzimním měsíci listopadu nesl v duchu Božské komedie od italského básníka Danta Alighieriho, od jehož úmrtí uplynulo již 700 let.

 Studenti téměř všech tříd SPgŠ se v rozmezí od 8. – 21. listopadu zapojili do vlastní básnické tvorby volně inspirované Dantovými motivy pekla, očistce a ráje. Vzhledem k pandemickým podmínkám proběhla akce v komorní atmosféře a to pouze v prostorách školy. V některých třídách byla soutěž završena recitací vybraných básnických děl a společnou reflexí. Coby drobnou odměnu za účast obdrželi vybraní studenti po propagačních materiálech, jako jsou pravítka, tužky nebo placky s logem akce. Nejpovedenější poetické výtvory (doplněné v některých ročnících také výtvarným zpracováním) byly vybrány do sborníku, který poputuje v elektronické verzi pořadatelům festivalu a zájemcům se nabízí k nahlédnutí v mezipatře školy.  

Poezii zdar! Za předmětovou komisi ČJ Mgr. Jan Kaňka.

Třídní schůzky

Třídní schůzky proběhnou dne 19. 11. od 16:00 online. 

CEV Dřípatka - 2. B
Dne 18.11. se naše třída 2.B účastnila programu "Jak roste chléb" v Centru ekologické výchovy Dřípatka. Po příchodu nás mile přivítali, následoval program. V úvodu jsme si připomenuli, co vše nám příroda zajišťuje, dále jsme si zadělali na vlastní chlebánky. V čase, kdy těsto kynulo, jsme si povídali o práci a čase, která za jedním chlebem stojí. Poté jsme si upletli vlastní chlebánky a dali je péct. Také jsme vzpomínali, co vše museli udělat naši předkové před tím, než si takový chléb upekli a vyzkoušeli jsme si mlátit obilí. Po celém programu jsme odpočívali, a v tomto čase relaxace nám milá paní Růženka donesla do místnosti naše čerstvě upečené voňavé chlebánky. Celý den se nesl na příjemné vlně, tento program jsme si moc užili a zároveň jsme posbírali zkušenosti a nápady na budoucí práci s dětmi. 
Děkujeme paní učitelce Kabelové, paní Růžence a centru Dřípatka. Kristýna Hodová 2.B
CEV Dřípatka - 2. A
Dne 16.11. 2021 se dívky ze třídy 2.A zúčastnily projektu CEV Dřípatka "Cesta jídla", program nás zaujal, pobavil a zároveň poučil. Po příchodu a rozdělení do skupin jsme se usadily ke stolům. Začaly jsme  povídáním o  potravinách od sklizně po výrobu až k celkovému produktu, který přichází do prodeje. Zahrály jsme si různé poznávací hry, řekly jsme si něco o značkách  na obalech a jejich významu (např. Klasa, Fair trade,..) a upekly jsme si pizza šneky. Tímto projektem jsme se něco nového dozvěděly a jsme za to opravdu rády. Děkujeme paní učitelce Kabelové. Zuzana Dvořákaová, 2.A
Pedagogická poema

Celostátní kolo Pedagogické poemy

Ve dnech 8. – 11. listopadu se tři naši žáci zúčastnili 53. ročníku národní přehlídky s názvem Pedagogická poema 2021, kterou se pro letošní rok, i přes zhoršující se epidemickou situaci, podařilo uskutečnit na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické v Brně.

Co obnáší Pedagogická poema? Je určena pro žáky pedagogických škol a pedagogických lyceí z celé republiky. Žáci předvádějí své dovednosti ve třech disciplínách: přednes, čtení a improvizované vyprávění. To ale není vše, součástí poemy jsou i semináře a tvůrčí dílny pro zúčastněné žáky, v nichž si pod vedením výtečných lektorů rozvíjejí své dovednosti v daných kategoriích, pracují na technice mluveného projevu a rozšiřují si své obzory. Žáci ale nejsou jediní, kteří získávají nové zkušenosti. Semináře jsou připravené i pro učitele.

Letošní rok nás v kategorii přednes reprezentovala Eva Wörndlová (2.A), v improvizovaném vyprávění František Weiss (4.A) a ve čtení zastoupila Ellyn Šindelářovou (4.B), která postoupila ve školním kole, ale bohužel onemocněla, Nikola Bočková (3.A). Všichni naši účastníci předvedli úžasné výkony, obohatili se novými zážitky, nasbírali nové zkušenosti a poznali se s mnoha dalšími žáky. Kromě samotných vystoupení a seminářů byl pro všechny připraven bohatý kulturní program, který začal slavnostním zahájením. Další den pak měli žáci možnost navštívit známé brněnské divadlo HaDivadlo či Planetárium, v němž se konala všechna vystoupení žáků a od něhož se odvíjel celý motiv přehlídky – VESMÍR. Nikola Bočková 3. A

Beseda v Krebulu

Ve čtvrtek 14.10. jsme v rámci projektu Volary a pochod smrti - multikulturní výchova v praxi navštívily v Krebulu přednášku "Z deníku pamětnice " paní Helgy Hoškové Weissové, která prostřednictvím online rozhovoru vyprávěla o svých zážitcích z koncentračních táborů během 2. světové války. Povídání pro nás bylo velice emočně náročné, protože si ani jedna z nás nedovedeme představit, jaké věci musela paní Helga přežít. Jsme ovšem moc rády, že jsme se přednášky mohly zúčastnit a poslechnout si příběh jedné z posledních pamětnic této doby. Děkujeme paní učitelce Kabelové. Za 3.B Denisa Bursová

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje, na základě doporučení hygienické stanice a hejmana Jihočeského kraje, ředitelské volno na dny 25. a 26. října 2021. 

Vystoupení Cinku

Návrat na hudební scénu

Tak jsme se konečně dočkali! Po téměř dvou letech jsme vystoupili zpoza plochých obrazovek. Chopili se zaprášených hudebních nástrojů, naladili dlouho nepoužívané hlasivky a s chutí se zase pustili do našeho dobře známého „CINKání“. Na hudební scénu jsme se po tak dlouhé době vrhli doslova po hlavě, protože hned zkraje září se náš CINK ujal přivítání ředitelů a ředitelek Středních pedagogických škol. Tento první komorní „koncert“ proběhl na domově mládeže 22. září 2021. V tu chvíli jsme za sebou měli nanejvýš dvě hudební zkoušky, na kterých jsme se sotva stihli pozdravit s novými spoluhráčkami.  Spontánnost našeho prvního vystoupení jsme vyvážili nadšením, které nakonec rozhodlo o výsledném úspěchu. Všichni jsme se po dlouhé době ihned zajeli do starých a dobře známých hudebních kolejí, které vykouzlily úsměvy na tváři nejen nám, ale hlavně ředitelům a ředitelkám. Když dozněly poslední tóny, ozval se z křesel velké klubovny potlesk, který byl po tak dlouhé odmlce tou nejhezčí odměnou.

Následující zkoušky jsme vše pečlivě dotahovali k dokonalosti, abychom s radostí a jistotou mohli všichni vystoupit 5. října 2021 na prachatickém gymnáziu. S ochotnou pomocí starších „cinkaček“, které již úspěšně opustily naši „pedárnu“, jsme se opět sešli v hojném počtu. S největší možnou přesností jsme znovu naladili své nástroje a probudili své hlasivky, abychom mohli rozdávat radost svým osobitým způsobem v podobě hudby. V publiku se objevila i zahraniční návštěva ze Slovinska, která, přestože nerozuměla slovům, přijala naši energii a radost z hudby a setkání s otevřenou náručí. Odměnou nám byl jak potlesk, tak hlavně radost v očích posluchačů a široké úsměvy na jejich tvářích. Dokonce se nám dostalo i děkovného proslovu od zahraniční návštěvy, při kterém jsme si osvěžili i naši znalost anglického jazyka. Při loučení jsme se pak všichni už těšili na nějaké další setkání, protože naším největším štěstím je předávat radost ostatním. A to v minulém školním roce nebylo dost dobře možné. Lucka Fošumová a Katka Sádlová, flétnové hrdinky Cinku

Fotky zde

 

Pedagogická poema

Školní kolo Pedagogické poemy

Konalo se 12. 10. 2021 v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích. Děkujeme všem třiadvaceti účastníkům 1. - 4. ročníků za zájem a energii, kterou vložili do přípravy a realizace vystoupení před publikem.Porota složená z vyučujících dramatické výchovy a českého jazyka pak jednomyslně rozhodla o postupu do celonárodního kola takto: přednes - Eva Wörndlová, 2. A, čtení - Ellyn Šindelářová, 4. B, improvizace - František Weiss, 4. A (náhradnice - Anna Bednářová, 4. A. Za inspirativní výkon udělujeme pochvalu Nelle Pflanzerové, 2. A.

Divadelní představení
7.10.2021 jsme spolu s 2.B navštívili divadelní představení „Rotkäppchen“ v německém jazyce (GALLI Thater München). Představení  se nám líbilo, nejvíc nás ale zaujalo neobvyklé herecké obsazení (herci byli vybráni z řad diváků - žáků a studentů). Talent netradiční Červené Karkulky, babičky, maminek, vlků, myslivců i květin byl pro nás velkým zážitkem. Děkujeme za možnost zhlédnutí alternativní verze této klasické pohádky a těšíme se na příště. 1.B
Projekt Komenský 2020

Dne 6.9. 2021 jsme jako třída 4.A započali naši cestu poslední ročníkem výletem TepFactoru. Na zajištení tohoto výletu jsme použili výhru z Projektu Komenský 2020 kde jsme dostali za třetí místo finanční odměnu. A aby to bylo fér, nabídli jsme zbytku naší třídy aby jel s námi. V TepFactoru jsme si mohli vyzkoušet úkoly zaměřené na mnoho oblastí. Jako třeba logika, fyzika, vytrvalost, spolupráce, soutěživost, a tak dále. Myslím si, že budu mluvit za celou třídu, když řeknu že jsme si výlet náramně užili a mělo smysl se zapojit do Projektu Komenský 2020 a tak ještě jedou moc děkujeme pořadatelům, naší třídní paní učitelce a Vám, kteří jste nám posílali hlasy! DÍKY! František Weiss 4.A

Zahajovací porada

Zahajovací porada se koná 30.8. v 9:00 v budově školy.  

Třídní schůzky nastupujících žáků do 1. ročníků

Nulté třídní schůzky se konají 31. 8. 2021 ve 13:00 v Domově mládeže Zlatá stezka 139. Vzhledem k doporučení ministerstva školství budou všichni žáci při příchodu do budovy testováni antigenními testy. V případě, že doloží potvrzení, že byli očkováni, potvrzení o negativním testu , popř. prodělání covidu v období před 180 dny , nebudou testováni. 

Program schůzky:  informace týkající se studia, ubytování a  stravování . Na setkání se těší: ředitel školy, vedoucí vychovatelka, třídní učitelé , třídní vychovatelky a vedoucí školní jídelny. 

 

Manuál k provozu škol a testování od 1. září 2021

Manuál k provozu škol od 1. září

Konference v rámci projektu „EduSTEM” ATCZ220

18.6. se konala online konference v rámci projektu „EduSTEM” ATCZ220, kde proběhla výměna informací o praxích v MŠ na české a na rakouské straně – příprava, průběh, zapojení, materiály, témata, dokumentace, atd., byly předvedeny praktické příklady pro práci s dětmi. Konference se zúčastnily žákyně, které vykonaly týdenní praxi v rakouských mateřských školách a zástupci školy BAfEP v Mistelbachu. S.Kabelová, M.Trnková

Kroužek německého jazyka
Kroužek německého jazyka, který probíhal v tomto nelehkém školním roce, byl pro nás zpestřením prvního ročníku. Kroužek  jsme si všechny užily. Závěrečná hodina v podobě setkání s partnerskou školou z Pasova, (sic jen online) byla pro nás důležitou zkušeností. Ne vždy jsme plně rozuměly všem slovíčkám, ale vždy jsme kontext nějak pochopily. Hrály jsme různé hry, kdy lektorky na obrazovce ukázaly nějakou věc či barvu a řekly ji jedním z jazyků. My naopak druhým jazykem psaly do chatu, co to je. Tyto hry i přes jejich jednoduchost byly zábavné a naučné. Kroužek byl uskutečněn v rámci projektu č. 298 „Společný jazyk – společná budoucnost“, který je součástí programu příhraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko,
Chtěly bychom tímto poděkovat  Soně Kabelové za doprovázení německého jazyka v prvním ročníku. Naše poděkování také patří tvůrcům programu a v neposlední řadě i vedení školy za poskytnutí takovéto možnosti. Zuzka Dvořáková + děvčata z 1.A
Maturitní zkoušky - mimořádný termín

V termínu 7. až 9. července se koná mimořádný termín didaktických testů společné části maturitní zkoušky.  Učebny se nacházejí ve 2. patře budovy Zahradní 249. 

Pedagogická rada

Pedagogická rada - hodnocení prospěchu a chování žáků - pátek 25. 6. 2021 12:45.