Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Zahradní 249, 383 01 Prachatice

Nové stránky
Nové stránky postupně aktualizujeme. Staré stránky prozatím najdete ZDE
Maturity a přijímací zkoušky: Jak to bude letos?

Maturity a přijímací zkoušky letos. 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č.220 - K ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Usnesení vlády č. 220

Praxe v MŠ v Rakousku
Jazykový pobyt
Další skupina v Karlstein byla ubytována na internátu ačkoliv jsme si připadaly spíše na hotelu. Místní personál byl milý a chápající naše zmatení. Ve školce nám vycházeli maximálně vstříc. Když jsme si s něčím náhodou nevěděly rady nebo nerozuměly, vysvětlili nám danou aktivitu, situaci v nejhorším případě v angličtině. Děti byly vstřícné a nikdy se na ně nemusel zvyšovat hlas. Například při změně aktivity stačilo, aby paní učitelka zazpívala písničku a začalo se hromadně uklízet. A nestalo se, že by někdo při příchodu nebo odchodu nepodal učitelkám a nám ruku. Naučily jsme se toho spoustu i za ten jeden týden. Děkujeme za takovou příležitost a zkušenost. Alena Nováková(S), 3.B
Informace z Ministerstva školství a zřizovatele

Doplňující informace z MŠMT.

Opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Uzavření škol

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel školy o uzavření budovy školy od 10. března, 18 hodin, do odvolání.

Žákům a studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení školy. 

 

Centrum ekologické výchovy

Dne 3. 3. 2020 se třída 3. B. zúčastnila programu na prachatické Dřípatce, kam šla s paní učitelkou Kabelovou v rámci předmětu Biologie a ekologie. Děvčata se zde věnovala velmi aktuálnímu tématu a sice problematice recyklace a péče o životní prostředí. Dozvěděla se informace o významech etiket na různém zboží a naučila se rozpoznávat ekologické potraviny a prostředky, jež mají na planetu a naši budoucnost mírnější dopad než jiné. Pomocí hravé formy se dozvěděla přínosná fakta například o skládkách, všudypřítomných plastech a dalších negativních důsledcích způsobu života v konzumní společnosti. Poučení o ekologičtějších variantách běžně užívaných věcí nesmělo chybět. Studentky si zde také měly možnost vyrobit vlastní recyklovaný papír, zdobený přírodními motivy. Byla to příjemná a přínosná zkušenost.  Kateřina Häuslová, 3.B

Informace ke koronaviru

Informace ke koronaviru na stránkách Jihočeského kraje. 

Jazykový pobyt v rakouských MŠ

Pět dní, přesně pět dní strávilo několik studentek SPgŠ na podzim na pracovištích rakouských mateřských školek. Někdo by mohl říct, že za těch pár dní nic moc nepochytíme, ale opak je pravdou. Mateřské školky v Rakousku jsou velice odlišné (děti mají vlastní obědy, je jich značně méně v jednotlivých třídách…) takže pochytit a vstřebat rozdíly není tak složité. S dětmi a kolektivem jsme splynuly dobře a rychle, prostředí bylo velice vstřícné, tím se nám práce značně zpříjemnila. Měly jsme neopakovatelnou příležitost přímé interakce v němčině s dětmi a personálem, opravdu z první ruky. I když spoustu dětí nebylo rodilé mluvčí v angličtině byste se nikam moc nedostali, takže komunikování v němčině byla jediná možnost. Věřte ale, že už druhý den jsme se adaptovaly a pochytily spoustu slov týkajících se jak školního prostředí, ale také slovní zásoby obecné. Tato „minipraxe“ byla skvělá příležitost a zkušenost, která, jak si myslím, i několik z nás do budoucna inspirovala jak v práci s dětmi, tak k působení na zahraniční pedagogické půdě. Chtěly bychom velice poděkovat za tuto příležitost škole, paní učitelce Soně Kabelové a projektu Interreg. Karolína Bednářová za studentky 4. B.

Přihlášky ke studiu na střední školu

Poslední termín odevzdání přihlášky na školu je 2. března ( pondělí) .

Jazykový pobyt

Jazykový pobyt 21.10. - 25.10.2019
Dostali jsme možnost vyzkoušet si práci asistentek v rakouských MŠ NÖ Landeskindergarten v Heidenreichsteinu. Mile nás potěšili přívětiví zaměstnanci MŠ, se kterými jsme komunikovali pouze v němčině. Vybavení tříd v mateřských školách bylo nové, děti měly příjemné prostředí pro hraní her. V Rakousku kladou větší důraz na individualitu jedince a rozvíjení jeho zájmu. Děti jsou vedeny k větší samostatnosti a to je hlavní rozdíl mezi českými a rakouskými MŠ. Byla to pro nás obrovská zkušenost, co se týče jazykové komunikační a didaktické stránky. Kristýna Dolejší, 3.B

Návštěva na Dřípatce

Dne 25. 2. jsem se třídou 3. A navštívila ekologické centrum Dřípatku v Prachaticích. Dozvěděli jsme se, proč se takovéto centrum založilo a co se zde všechno děje. Povídali jsme si o třídění a recyklaci. Ukázali nám, co všechno můžeme zjistit ze značek na obalech výrobků. V druhé části exkurze jsme navštívili zdejší laboratoř a učební třídu. Zde jsme si vyzkoušeli, jak fungují mikroskopy, a nakonec jsme si na památku vyrobili svůj vlastní dárkový papír, který jsme si také odnesli domů. Myslím, že celou třídu to bavilo. Děkujeme. Za třídu 3.A napsala Tereza Šefránková

Přednášce o židovské kultuře
Co je to Purim? Jak vypadá židovská svatba? Bolí obřízka?
Odpověď nejen na tyto otázky jsme se dozvěděly na přednášce o židovské kultuře v KreBulu 17.2., pořádané Pražským muzeem židovství. Interaktivní formou jsme se seznámily s tradičními zvyky, pokrmy i historií. 
Workshop byl velice obohacující a mnohým z nás rozšířil obzory v oblasti víry.
Za 3.B Adéla Valentová
Okresní kolo olympiády v něměckém jazyce

V DDM Prachatice proběhlo 12.2. okresní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěže se zúčastnili zástupci jednotlivých škol, naši školu reprezentovaly K.Dolejší, N.Fidlerová, M.Schwingerová, R.Tupá ze 3.B. Žákyně si vyzkoušely své jazykové dovednosti a zažily pocit mluvit před zkušební komisí - malá maturita na nečisto. Děkujeme za vzornou reprezentaci. S.Kabelová

Výročí školy

70. výročí školy se připravuje na 31.10. 2020. Předběžně uvádíme program. V budově školy a na Domově mládeže Zlatá stezka 139 budou probíhat prohlídky a setkání učitelů a vychovatelek s žáky a studenty.  V Národním domě od 14:00 proběhne školní akademie. Ve večerních hodinách plánujeme společenský ples. Všechny srdečně zveme!

Informace budeme průběžně aktualizovat.

Němčina hrou?

Němčina hrou? Cílem jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu je, aby se lidé v česko-bavorském příhraničí navzájem lépe dorozuměli, proto se mládež v těchto regionech učí jazyk sousední země. Kreativní výukou se učení stalo zábavou a byly tak položeny základy dalšímu jazykovému vzdělávání. Naše škola se také zapojila do tohoto jazykového projektu. Celý program byl pro žákyně 1.A a 2.A zdarma po dobu 5 měsíců. S.Kabelová.

Přednáška o NP Šumava

Šumava čarovná. V úterý 28.1. navštívil naší hodinu biologie ing.Hošek, přední fotograf a znalec nejen českých národních parků. Díky jemu a paní učitelce Kabelové jsme mohly vyslechnout velmi poutavou přednášku o NP Šumava s dlouhým seznamem tipů na zajímavá místa. Po promítání se rozpoutala diskuze, při které nám pan Hošek dopodrobna zodpověděl všechny naše dotazy. Mnohé z nás tato přednáška motivovala k objevování skrytých krás naší přírody. Za 3.B Adéla Valentová.

Info pololetí
  • 30. 1. vydávání výpisu vysvědčení
  • 31. 1. pololetní prázdniny
  • 3.2. až 9.2. jarní prázdniny
Pololetní pedagogická rada

Pololetní pedagogická rada se bude konat 24. 1. 2020. 12:45.

8. ročník Karaoke

Dne 17. 12. 2019 proběhl v tělocvičně naší školy již 8. ročník Karaoke. Celý výtěžek z této každoroční akce je věnován Speciální třídě při ZŠ Na Zlaté stezce 387. Letos se vybrala částka 7.777 Kč. Žáci této třídy si pro nás připravili krásné vánoční vystoupení, které doslova vzalo za srdce každého z nás. Při této hudební akci jsme si mohli poslechnout jak sólová vystoupení, tak i vystoupení celých tříd. Zazněly skladby českých i zahraničních interpretů a o ozvučení se nám, jako každý rok, postaral Standa Novotný, kterému touto cestou ještě jednou moc děkuji a děkuji též třídě 3.A, za pomoc při organizaci této akce. Mgr. Eva Srchová.