Pedagogové

PaedDr. Bečvářová Ivana - výtvarná výchova, osobnostní a dramatická výchova, praxe
Mgr. Blažková Ivana - výtvarná výchova, kultura osobního projevu
PhDr.Břendová Jana - sociologie, filozofie, sociologický seminář, odborný diplomový seminář
Mgr. Haspeklová Marcela - anglický jazyk
Mgr. Hovorka Jan - hudební výchova, hra na hudební nástroj
Mgr. Holková Veronika - český jazyk, literárně jazykové praktikum, psychologie
Mgr. Hyrmanová Jitka - osobnostní a dramatická výchova, hra na hudební nástroj
Ing. Kabelová Soňa - německý jazyk, biologie, chemie
Mgr. Kaňka Jan - psychologie, seminář z psychologie, hudební výchova, hra na hudební nástroj, seminář drogová závislost
Mgr. Kotěšovcová Irena - praxe, metody sociální práce, pedagogika, supervizní seminář
Ing. Kotrchová Jana - matematika, ekonomika, základy ekonomiky
Mgr. Krejsa Antonín - zdravotní nauky, biologie
Mgr. Nechoďdomů Libor - výpočetní a didaktická technika, fyzika, aplikovaná výpočetní technika
Mgr. Němcová Daniela - v současné době na mateřské dovolené
Mgr. Nováková Eva - tělesná výchova, psychologie
Mgr. Pártlová Michaela - český jazyk, psychologie, odborný diplomový seminář, praxe
Mgr. Pavlíčková Barbora - anglický jazyk, občanská výchova
Mgr. Pavlíčková Jana - český jazyk, hudební výchova, hra na nástroj
MgA. Patrasová Hana - osobnostní a dramatická výchova
Mgr. Pivoňková Martina - anglický jazyk
Mgr. Pokorný Karel - základy ekonomiky
Mgr. Pospíšilová Klaudia - praxe, pedagogika, sociální patologie
Mgr. Říhová Hedvika - pedagogická praxe
Mgr. Slad Jiří - dějepis, občanská nauka
Mgr. Sovová Petra - český jazyk, literárně jazykové praktikum, hra na hudební nástroj, hudební výchova
Mgr. Srchová Eva - tělesná výchova, zeměpis
Mgr. Stejskal Jiří - výtvarná výchova
Mgr. Šimeček Ludvík - právo
Mgr. Šimečková Jana - sociální politika, metody sociální práce, projektování sociálních služeb
Mgr. Šimek Luboš - matematika, aplikovaná výpočetní technika, výpočetní techika
Mgr. Šímová Iva - v současné době na mateřské dovolené
Mgr. Tokárová Jaroslava - korespondence, zeměpis, technika administrativy
Mgr. Trnková Marie - český jazyk, německý jazyk, literárně jazykové praktikum
Mgr. Vejvodová Miroslava - anglický jazyk, tělesná výchova, chemie
Mgr. Vopálka Jiří - hudební výchova, hra na hudební nástroj
Mgr. Vopálková Marie - biologie a hygiena, matematika, zdravotní nauky

VOŠS a SPgŠ Prachatice | spgspt@nettel.cz | +420 388 312 214 | Mapa stránek