Přijímací zkouška - obor pedagogické lyceum

 • prokázání talentu - z hudební a výtvarné výchovy

Jaké předpoklady musí splňovat uchazeč o studium:

 • zdravotní stav bez omezení pro tělesnou výchovu

Prokázání talentu

Prokázání talentu z hudební výchovy je zaměřeno na zjištění základních hudebních předpokladů uchazeče. Uskutečňuje se plněním následujících úkolů:

 • zpěv připravené lidové písně, zpěv téže písně v jiné tónině podle zahraného začátku či akordu (uchazeči předloží u zkoušky 10 lidových písní, které ovládají zpaměti)
 • sluchová analýza a tónová představivost:
  • zazpívat jednotlivé zahrané tóny
  • z dvojzvuku zazpívat spodní a vrchní tón
  • z trojzvuku (kvintakordu či jeho obratu) zazpívat postupně všechny tóny
  • opakovat krátké rytmické celky (tleskáním)
 • případně předvedení hry na hudební nástroj (přenosné nástroje vezměte s sebou)
 • znalost hry na hudební nástroj není podmínkou pro přijetí

Požadavky na prokázání talentu z výtvarné výchovy vycházejí z osnov na základní škole.

 • Téma: předměty denní potřeby - kresba drobných předmětů
 • čas 60 min.
 • formát A3,kresba jednobarevným suchým materiálem
 • hodnocení s ohledem na:
  • modulaci linie
  • obrysovou kresbu nebo plastickou modelaci
  • kompozici - uspořádání modelů podle vlastní úvahy
 • Každý uchazeč si přinese tyto pomůcky: kreslicí desky A3, přírodní uhel nebo rudku, měkkou tužku , plastickou gumu

Kritéria přijímacího řízení pro obor 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, uvedenou zkoušku nekonají. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury). (Vyhl.č.353 Sb,§14)

 1. Prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ , výsledky centrálních testů z Čj a M
  • při průměru 2,00 a více - bodové hodnocení - 0 bodů
 2. Z každé části ověřování talentu ( hudební , výtvarné předpoklady)
  • 1.-5. klasifikační stupeň
  • posuzuje se odděleně dle předepsaných částí
Prospěch ze ZŠBody
odstupňované bodové hodnocení podle průměru ze ZŠ
1,0012
2,000

Prokázání talentuBody
1. klasifikační stupeň18
2. klasifikační stupeň15
3. klasifikační stupeň10
4. klasifikační stupeň5
5. klasifikační stupeň0

POZN: V případě stejného počtu bodů bude dána přednost uchazeči s lepším prospěchem na ZŠ. popř. průměr známek z M, Čj, Aj, D, On v 1.pololetí 9. ročníku.

VOŠS a SPgŠ Prachatice | spgspt@nettel.cz | +420 388 312 214 | Mapa stránek