Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012

Počet přijímaných žáků SPgŠ pro školní rok 2011/2012:

celkem 60 žáků
obor předškolní a mimoškolní pedagogika : 30 žáků
obor pedagogické lyceum : 30 žáků

Důležité termíny - SPgŠ:


podání přihlášky: do 15.3.2011

termín přijímací zkoušky: 1. kolo: 26. a 27. dubna 2011

Důležité termíny - VOŠ:

podání přihlášky: 1.kolo do 31.5. 2011, 2.kolo:31.7.2011

termíny přijímací zkoušky: 1.kolo: 20.6.2011, 2.kolo:26.8.2011

Počet přijímaných žáků VOŠ pro školní rok 2011/2012:

celkem 80 studentů
denní studium : 40 studentů
dálkové studium: 40 studentů

VOŠS a SPgŠ Prachatice | spgspt@nettel.cz | +420 388 312 214 | Mapa stránek