Učební plán oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Název předmětuI.II.III.IV.Celkem
Celkem 33333434134
A.Povinné předměty
Český jazyk a literatura 333413
Cizí jazyk I 333312
Dějepis 11114
Občanská nauka 11226
Matematika 22228
Fyzika 2---2
Chemie 2---2
Zeměpis 2---2
Biologie -2136
Pedagogika 22228
Psychologie 22228
Výpočetní a didaktická technika -22-4
Ekonomika -2--2
Tělesná výchova s metodikou(+1h.didaktika tělesné v.) 333312
Výtvarná výchova s metodikou 22228
Hudební výchova s metodikou 22228
Osobnostní a dramatická výchova 22--4
Hra na hudební nástroj 22228
Literární a jazykové praktikum 22--4
Pedagogická praxe --437
B.Volitelné předměty
Specializace hudební výchova --224
Specializace výtvarná výchova --224
Specializace dramatická výchova --224
Specializace tělesná výchova --226
Volitelný předmět I. --112
Volitelný předmět II. --112
VOŠS a SPgŠ Prachatice | spgspt@nettel.cz | +420 388 312 214 | Mapa stránek