Učební plán oboru 78-42-M/03 pedagogické lyceum

Název předmětuI.II.III.IV.Celkem
Celkem 31313432128
A.Povinné předměty
Český jazyk a literatura 334414
Cizí jazyk I 333312
Cizí jazyk II 333312
Dějepis 11114
Občanská nauka 11226
Matematika 332210
Fyzika 2---2
Chemie 21--3
Zeměpis 21--3
Biologie -2226
Pedagogika 11226
Psychologie -2226
Pedagogická praxe --224
Výpočetní technika -2215
Technika administrativy 2---2
Ekonomika --213
Tělesná výchova 22228
Výtvarná výchova 2---2
Hudební výchova 2---2
Dramatická výchova 22--4
B.Volitelné předměty
Specializace hudební výchova -44412
Specializace výtvarná výchova -44412
Specializace dramatická výchova -----
Specializace tělesná výchova -----
Volitelný předmět I. --112
Volitelný předmět II. --112
VOŠS a SPgŠ Prachatice | sekretariat@spgspt.cz | +420 388 312 214 | Mapa stránek