Praxe 3.A
ISO 250, 1/16 s, F2.2 ISO 320, 1/16 s, F2.2 ISO 320, 1/16 s, F2.2 ISO 320, 1/16 s, F2.2 ISO 640, 1/16 s, F2.2
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 500, 1/16 s, F2.2 ISO 500, 1/16 s, F2.2 ISO 500, 1/16 s, F2.2 ISO 100, 1/33 s, F2.2 ISO 80, 1/33 s, F2.2
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 80, 1/33 s, F2.2 ISO 400, 1/16 s, F2.2 ISO 200, 1/16 s, F2.2 ISO 80, 1/50 s, F2.2 ISO 100, 1/33 s, F2.2
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vygenerováno 10. ledna 2017 v 15:13:30 programem Zoner Photo Studio 9
(c) 2006 ZONER software