Projekty

Praxe žáků 3.B ve Freyungu
Freyung Ve dnech od 15.1. -19.1. 2018 jsme se zúčastnili jazykového pobytu v německém městě Freyung. Náplní našeho pobytu bylo nejen zlepšení se v německém jazyce, ale i poznání jiného vzdělávacího systému - Montessori Schule. Naše dojmy byly různé . Děti se ve škole učily zábavnou formou nové poznatky, které mi obyčejně poznáváme ze školních lavic. Jednou z mnoha pozitivních věcí shledáváme rozmanité pomůcky školy a mimo jiné také to, že se děti mohly učit samostatnosti, kterou budou ve svém budoucím životě potřebovat. Nechyběl ani každodenní kruh, ve kterém si sdělovali základní informace např. kdo chybí, nebo zvolení tzv.“Kinder des Tages“. Škola končila vždy ve stejný čas tj. v 13:00. Ukončení vyučování proběhlo opět formou kruhu, kde děti vyplnily do svých sešitů, co daný den dělaly. Na závěr podaly ruku vyučujícímu, rozloučily se s ním a mohly jít domů. Františka Racková, Tereza Tomanová, Tereza Matulková, Michal Lang.3.B.
Exkurze do lesní školky
Skolka 13.6. se zúčastnily I.Bečvářová, M.Pártlová, S.Kabelová exkurze do lesní mateřské školy v Horním Rakousku poblíž Lince, exkurze byla pořádána v rámci projektu BIG ATCZ5. Seznámily jsme se s historií vzniku lesních MŠ, nahlédly jsme do pedagogické práce spojené s lesní pedagogikou, sledovaly jsme činnost dětí v lese, jejich práci s přírodními materiály, jejich přímý kontakt s přírodou, znalosti dětí o lese, fauně a floře, viděly jsme organizaci v MŠ, jak MŠ funguje, jejich rituály, činnosti, spolupráci s rodiči. Také jsme byly seznámeny s právními podklady ke vzniku lesní MŠ, získali jsme stručný přehled o situaci v oblasti předškolního vzdělávání v Horním Rakousku. ing.Soňa Kabelová .
Wolkrův Prostějov Třeboň
Třeboň O víkendu 18. a 19. března se konalo jihočeské kolo přehlídky uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov v Třeboni s názvem Třeboň poetická. Naši školu reprezentovaly Štěpánka Tušlová (1.A), Barbora Wortnerová (2. A) a Daniela Kutilová (3.B). V sobotu se recitovaly oba dva texty, probíhaly rozbory prvních textů a také jsem mohli vidět představení divadla poezie. V neděli pokračovaly rozbory druhých textů a shlédli jsme druhé představení divadla poezie. Rozbory vedla odborná porota ve složení Emílie Zámečníková, Alena Zemančíková a Aleš Vrzák. Organizátoři pro účastníky připravili také doprovodný program v podobě přednášky Řeč ptáků a ptáci v řeči, která nahlížela ptactvo z filologického a literárně vědeckého pohledu. Na přehlídce vládla příjemná atmosféra a myslím, že každý z recitátorů byl obohacen poslechem zajímavých textů, mohl poznat autory, se kterými se dosud nesetkal. Porota ocenila jednotlivé interpretace a laskavě upozornila na rezervy jednotlivých výkonů i s konkrétními doporučeními pro další práci recitátorů. Barča Wortnerová získala čestné uznání za přednes textu Ptakopysk od Miloše Macourka.MgA Hana Patrasová.
Montessori školství
Montessori 14.3. navštívila naši školu lektorka Rosemari Plőchinger z Freyungu, měla přednášku na téma Montessori pedagogicka. Naši žáci a žákyně byli seznámeni s historií a vývojem Montessori školství v Evropě (Itálie, Německo), byli seznámeni s principy Montessori pedagogiky, byly jim ukázány učební pomůcky, které si mohli i sami vyzkoušet.ing. Soňa Kabelová
projekt PRAXIN
Projekt praxin Projekt PRAXIN byl realizován ve spolupráci Střední pedagogické školy Most, Přerov a Prachatice. Doba realizace od ledna do června 2015. Zaměření projektu je na praxi žáků v různých zařízeních. V rámci naší školy byl ověřován Modul č.1 v Mateřské škole Prachatice. Realizací byla pověřena žákyně 3. ročníku oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Teraza Langová.
Beseda o EU
Beseda o eu Ve dnech 5. a 6. května navštívil Prachatice zástupce Evropské komise Evropské unie Martin Páv z Bruselu. Beseda o EU i setkání s euroúředníkem představovaly pro všechny jednu z mnoha možností získání zajímavých informací i příjemného rozhovoru pro všechny zúčastněné. Žáci a učitelé také společně prezentovali aktivity své školy, představil se pěvecký sbor Fontána a vokálně instrumentální folkový soubor Cink.
Povídání o moři
Povidani o mori Výtvarně-dramatický projekt " Povídání o moři" realizovaný 29.5. 2012 pro děti speciální školy Prachatice za pomoci studentů výtvarné specializace 2.C, pí.Ivany Bečvářové a pí.učitelek speciální školy. Lekce začíná rozhovorem o smutném moři, hledáním zvukových podob moře, hudbou, pokračuje rozhovorem o mořských zvířatech, automasáží rukou...Děti pak malují barevné kamínky, které moře rozveselí, v závěru skupina dětí i studentů vytváří "své" moře. Lekce je provázena výtvarným happeningem a body artem.
Spisovatelé, jak je neznáte...
Spisovatele, jak je neznate Studenti SPgŠ se podílejí v průběhu ledna-června 2012 na přípravě a realizaci Projektu Městské knihovny v Prachaticích, která chce dětem Základní školy Zlatá stezka představit významné spisovatele a ukázky z jejich tvorby. Studenti 1. a 2.roč. osobnostní a dramatické výchovy a 3.roč. dramatické specializace připravili pro děti krátké improvizační vstupy, které mají dětem na základě zážitkové dramatické hry nenásilně představit život a dílo autora. Předmětová komise dramatické výchovy úspěšně realizovala k těmto účelům již 2 projekty: "O životě a díle Jaromíra Erbena" (pod vedením Mgr. Jany Pavlíčkové) a literární montáž "O dětství, životě a díle Boženy Němcové" (pod vedením PaedDr. Ivana Bečvářové). Na fotografiích najdeme ukázky z projektu " Božena Němcová" , v němž se studenti snažili uvést děti do doby 19.století a představit autorku " Babičky" a mnoha známých pohádek trochu jinak. Nasbírané informace o této slavné spisovatelce využili při tvorbě improvizovaných etud s hudebním doprovodem, pantomimických hádanek i při diskuzi. Děti odhalovaly krásu a podstatu pohádek a aktivně spoluvytvářely se studenty představení. V závěru následovala četba z knih Boženy Němcové.
Setkání se spisovatelem - K. J. Erben
Setkání se spisovatelem Společný projekt s knihovnou pro ZŠ Zlatá stezka, 2.B – ODV 1, 24.1. 2012
Pohádka pro MŠ
Pohadka pro MS Žákyně 2.B v rámci ODV pod vedením Mgr. Jany Pavlíčkové nastudovaly a pro děti MŠ v Zahradní ulici začátkem března sehrály adaptace tří pohádek. Podle vlastního scénáře ztvárnily Kocoura v botách – pohádku se zpěvy a tanci, Pohádku o Krakonošovi a nakonec O Ferdovi Mravenci. Protože se představení setkalo s příznivým ohlasem u dětí, paní učitelky i samotných aktérek, chceme uvést reprízy v Muzeu loutek v Prachaticích a v ZŠ Zlatá stezka.
VOŠ a senioři
VOS a seniori Spolu se Seniorskou občanskou společností Prachatice již po několik let organizujeme Psychosociální s pamětí či Základy práce s počítačem
Barevné světy
Barevne svety Výtvarně – dramatický projekt „Barevné světy“ jsme realizovali děti 2.třídy ZŠ Zlatá stezka v Prachaticích. Jeho cílem bylo prostřednictvím výtvarné hry zkvalitnit komunikaci dětí mezi sebou. Projekt připravili studenti 3.roč. dramatické a výtvarné specializace, jejich vyučující PaedDr. Ivana Bečvářová a Mgr. Jiří Stejskal, pí.učitelka ZŠ Mgr. Anežka Šiffnerová.
Peer - Žíchovec
Peer - Zichovec Studentky 3.A si připravily pro děti z Dětského domova Žíchovec besedu na téma kouření, alkohol a drogy.
VOŠS a SPgŠ Prachatice | spgspt@nettel.cz | +420 388 312 214 | Mapa stránek