16.5. 2016
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v aule Gymnázia Prachatice. Třída 4.A 27.5. v 15:00 a třída 4.B 3.6. v 15::00.
17.5. 2016
Přihlášky ke studiu na VOŠ do prvního kola do 31.5.2016. 1. kolo přijímacího řízení 22.6. 2016.
16.5. 2016
V týdnu od 16.5. do 27.5.2016 probíhají ústní maturitní zkoušky.
16.5. 2016
Dívčí pěvecký sbor Fontána pod vedením Petry Kůsové uspořádal 9. 5. 2016 koncert v kostele sv. Jakuba Většího, na který si pozval i několik hostů. Mimo jiné zazpíval s vokalistkami z Fontány i bývalý prachatický kaplan otec Jan Mikeš. V jeho podání zazněly písně z autorského muzikálu Ledová země (hudba - Jan Hovorka, text - Marcela Haspeklová). Na klavír doprovázela Martina Jelínková - 4.B, Simona Vacušková 1. A a vyučující Jan Hovorka, na housle Martina Pivoňková. Koncert byl zpestřen sólovými výstupy, písněmi malých vokálních skupin, instrumentální skladbou a mluveným slovem (Jan Mikeš, Marcela Haspeklová). Na červen se chystají další vystoupení: 23. 6. 2016 - aula prachatického gymnázia, 27. 6. 2016 - kostel sv. Václava ve Velešíně. Mgr. Petra Kůsová.
10.5. 2016
Ve 2. ročníku celostátní soutěže "Mentální mapa v anglickém jazyce" účastníci kreativním způsobem zpracovali formou koláže život a dílo Williama Shakespeara. Práce vytvořené v anglickém jazyce byly zaslány do SPgŠ Odry, kde porota složená z vyučujících uměleckých předmětů a angličtinářů vybrala nejlepší práce. Soutěže se zúčastnilo celkem sedm středních pedagogických škol.V I. kategorii se na druhém místě umístila Simona Vacušková (1. A). V této kategorii soutěžily i Nicola Sekyrová a Klára Veselá (1. B), ty se umístily na místě pátém. Ve II. kategorii se Karolína Vanišová (2. A) umístila na desáté příčce. Všem zúčastněným děkujeme a vítězce gratulujeme!
6.5. 2016
4. května 2016 se třídy 2.A a 3.A vydaly na kulturní exkurzi do Prahy. Navštívily jsme výstavu Titanic, která nás provedla osudy legendárního parníku a jeho pasažérů. Měly jsme možnost prohlédnout si mnoho originálních artefaktů vytažených ze slavného vraku na dně oceánu. Každá z nás při vstupu dostala palubní vstupenku a mohla tak prožít celou výstavu jako jeden z reálných cestujících na Titaniku. Po návštěvě centra nás čekalo divadelní představení Pygmalion v pražském Divadle na Vinohradech. Nejslavnější hra Bernarda Shawa nás zaujala a pobavila. Z výletu jsme se vrátily obohaceny o nové informace a příjemné zážitky. (Mgr. Iva Bundová, Mgr. Veronika Holková)
2.5. 2016
Ve dnech 26.-27. dubna navštívil Prachatice zástupce Evropské komise Evropské unie Martin Páv z Bruselu. Na VOŠ sociální a SPgŠ absolvoval se studenty 3. ročníků besedu s tématikou Evropské unie, mezinárodní spolupráce a rozvojové pomoci. Studenti se rovněž seznámili s významnými daty v historii evropské integrace, s jednotnou evropskou měnou, s hospodářskou a sociální solidaritou. Zajímavé pro ně byly i otázky související se vzděláváním, a proto byl v průběhu besedy představen i program Erasmus. Dotazy studentů také směřovaly k teroristickým útokům a evropské migrační krizi. Besedy o Evropské unii i setkání s euroúředníkem představovaly pro všechny jednu z mnoha možností získání zajímavých informací i příjemného rozhovoru pro všechny zúčastněné.
29.4. 2016
Příští týden od 2.5. do 5.5. probíhá společná část maturitní zkoušky. V pondělí (2.5.) didaktický test z matematiky a písemná práce z anglického jazyka, v úterý (3.5.) didaktický test a písemná práce z českého jazyka, ve středu (4.5.) didaktický test z anglického jazyka a písemná práce z německého jazyka, ve čtvrtek (5.5.) didaktický test z německého jazyka. Přejeme všem našim žákům 4. ročníků, aby byli úspěšní.
25.4. 2016
Pedagogická rada 4. ročníků- 27.4.2016 10:20., 29.4. vydávání výročních vysvědčení, poslední zvonění.
20.4. 2016
Výsledky přijímacích zkoušek není možno zpracovat dříve než 25.4. odpoledne. Probíhá 2. termín přijímacího řízení. Předpokládaný termín zveřejnění výsledků je úterý 26.4. v odpoledních hodinách, po důkladné kontrole všech výsledků. Podle zákona máme na zveřejnění výsledků 3 pracovní dny. Od zveřejnění mají uchazeči 10 dnů na odevzdání zápisového lístku.
20.4. 2016
V krajském kole literární soutěže "EVROPA VE ŠKOLE" pořádané Domem dětí a mládeže Český Krumlov a Jihočeským krajem obsadila 1. místo s postupem do ústředního kola ve IV. kategorii 1. místo Tereza Langová - 4.A a 3. místo v kategorii III. Eliška Truhlářová - 2.C. Děkujeme žákyním za vzornou reprezentaci školy.
18.4. 2016
1. kolo přijímacích zkoušek se koná 22.4.(1.termín) a 25.4. (2.termín) v budově školy Zahradní 249. Prezence vždy od 7:45 do 8:30. Parkování před školou je problematické.
8.4. 2016
Školní akademie pro žáky a pro rodiče - 15.4. ve 14:30 v Národním domě. Všichni jsou srdečně zváni. Po ukončení akademie budou konzultace o prospěchu a chování žáků.
8.4. 2016
Koncert pro veřejnost - 14.4.2016 v 19:00 v Národním domě. Všichni jsou srdečně zváni. Vystupují hosté z Boskovic, z Hradce Králové, pěvecký sbor Fontána, hudební skupina Cink, vokální soubory a solisté.
6.4. 2016
Žák Vít Kovář ze třídy 2.C vybojoval 1. místo s postupem do finále v krajském kole soutěže v německém jazyce Jihočeský knihomol. Soutěž pořádá Goethův institut v Českých Budějovicích. Finále se koná 1.6. 2016 v Praze. Gratulujeme.
1.4. 2016
Pedagogická rada - 8.4.2016 12:45.
1.4. 2016
Muzikanti, žáci a žákyně ze SPgŠ, připravili pro klienty Hospice J. N. Neumanna a Domova seniorů M. Křišťana v Prachaticích ve dnech 30. a 31. 3. 2016 jarní hudební koncert. V pestrém programu klasických i současných skladeb českých i světových autorů zazněly klavír, příčné i zobcové flétny, klarinet a baskřídlovka. Účinkujícím se podařilo zaujmout a potěšit vnímavé publikum. Zároveň vystoupení přineslo radost i nám – ocenili jsme nejen příležitost veřejného vystoupení, ale i výbornou spolupráci s oběma zařízeními a především kladnou odezvu od přítomných posluchačů. Mgr. Jana Pavlíčková
23.3. 2016
Informace k příjímacímu řízení. Uchazečům byly odeslány pozvánky a ostatní materiály k přijímacím zkouškám. Vzhledem k velkému počtu uchazečů jsme vždy nemohli vyhovět ohledně požadovaného termínu zkoušky. Uchazeči o oba obory budou konat přijímací zkoušku pouze jedenkrát(čtyři discipliny v oboru PMP) a její výsledky se započítají i do druhého oboru.
22.3. 2016
Další celostátní úspěch našich žákyň - Martiny Zíkové ze třídy 4.B a Heleny Peškové ze třídy 3.A. Byly jim uděleny ceny v celostátní výtvarné soutěži pedagogických škol ve tvorbě pro děti pořádané SPgŠ Boskovice. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
22.3. 2016
Žákyně naší školy Vlaďka Jiráková ze třídy 2.A se dne 13.3.2016 zúčastnila Mistroství ČR ve střelbě ze vzduchové pušky na 40 ran vstoje v kategorii starší dorostenky. Společně s členkami z týmu SSK Černovice vybojovala 1. místo a získala tak titul Mistr České republiky. Blahopřejeme.
22.3. 2016
22.3. v 17:00 se koná Jarní koncert pěveckého sboru Fontána v Muzeu české loutky a cirkusu.
14.3. 2016
Ve středu 9.března proběhl v Muzeu loutek již druhý zápas v improvizaci. Zápas nebyl v klasickém slova smyslu, ale byl pojat jako improvizační představení žáka a žákyň ze SPgŠ, kteří pravidelně navštěvují kroužek improvizace pod vedením Hany Patrasové. Improvizátoři byli rozděleni do dvou barevně odlišených týmu, modré a fialové, a po každé improvizační kategorii měli diváci možnost hlasovat pro jeden z týmů. Zápasem nás provázela konferenciérka Martina Pivoňková po boku hlavní rozhodčí Hany Patrasové, které s celým zápasem pomáhaly dvě pomocné rozhodčí Radka Fučíková a Lenka Čejková. Celý zápas doprovázela hra na klávesy, která navozovala příjemnou atmosféru. Po zápase všichni odcházeli plni dobré nálady a smíchu. Marie Netáhlová, žákyně 3.A.
10.3. 2016
Dne 9.3.v 18:30 proběhl v Muzeu české loutky a cirkusu "zápas v divadelní improvizaci" podle pravidel České improvizační ligy. Improvizační tým Pilulky tvoří žákyně naší školy. Družstva fialových a modrých improvizovala na diváky vybraná témata. Žáci předváděli velmi pěkné výkony, se kterými sklidili úspěch u diváků. Poděkování patří i vyučující MgA.Haně Patrasové, která tým vede.
9.3. 2016
Odborná praxe 4. ročníků. Vedení školy děkuje všem žákům za odpovědný, odborně zdatný a tvořivý přístup při absolvování praxe na různých zařízeních v celém Jihočeském kraji. Během kontrol nám pedagogičtí pracovníci těchto zařízení poskytli výrazně pozitivní zpětnou vazbu. Poděkování patří i všem vyučujícím, kteří žáky během studia připravovali. Řada žáků by byla okamžitě přijata do pracovního poměru. Ovšem je tu malý problém - ještě musí složit maturitní zkoušku. Tak hodně zdaru.
9.3. 2016
Talent Jihočeského kraje. Pořádá Jihočeský kraj - Krajský úřad a Dům dětí a mládeže České Budějovice. Žákyně naší školy Martina Jelínková obsadila 3. místo v kategorii : všestranná. Cena byla předána dne 9.2. 2016 v Českých Budějovicích. Blahopřejeme.
9.3. 2016
Dne 22. a 29. února jsme za doprovodu paní učitelky Vopálkové navštívili Centrum ekologické výchovy Dřípatka. Absolvovali jsme ekologický výukový program Lidé celého světa, který je zaměřen na poznávání základních kultur, etnické skupiny a hlavně na globální problémy lidstva. Na začátku jsme si zahráli na dřevěné nástroje, zatančili, zazpívali, poté se seznámili s celosvětovými problémy, zejména kde je nejvíce vody, nejvíce lidí a naopak. Celá exkurze byla naplněna přátelskou atmosférou a všichni jsme si to velice užili. Poděkování patří už zmíněné paní profesorce Vopálkové za její nápad a též Ing. Haně Paclíkové, která nás celým programem provázela. 3. A a 3. B Lenka Vodičková
4.3. 2016
Za reprezentaci školy děkujeme a gratulujeme Tereze Vondrů ze třídy 1.B, která získala 2. místo v krajském kole Olympiády v německém jazyce.
4.3. 2016
Za reprezentaci školy děkujeme a gratulujeme Elišce Truhlářové ze třídy 2.C., která získala 2. místo v celostátní literární soutěži - Karel IV- Štít míru a sloup pokoje - pořádané SPgŠ Odry. Její práce nese název Zpověď Elišky Přemyslovny.
4.3. 2016
Termín odevzdání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/17 je 15.březen 2016 .
25.2. 2016
26. a 27.2.2016 - přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce . Pátek 26.2.- výtvarná výchova, sobota 27.2. - dramatická výchova.
22.2. 2016
Ve dnech 9. – 11. února 2016 proběhl 39. ročník Hudebního festivalu středních pedagogických a vyšších odborných škol v Krnově. Naši školu jsme reprezentovali v menším složení. Martin Müller, Martina Jelínková - 4. ročník a Anna Lebedová - 3. ročník. Soutěžili jsme v kategoriích - vokální soubory, klavír a sólový zpěv muzikálový. Domů jsme si přivezli dvě 3. místa: vokální soubory – trio, sólový zpěv muzikálový - Anna Lebedová, Anna Lebedová - třída 3.A.
5.2. 2016
4.2. 2016- V dopoledních hodinách nás navštívili žáci ze školy v Hluboké nad Vltavou - Townshend mezinárodní gymnázium, o.p.s. - a předvedli nám výsledky své práce v oblasti dramatické výchovy. Jednalo se o dramatické etudy na společensky závažná témata (např. drogová závislost, chudoba, názorová nesnášenlivost). Řeč pohybu je obecně sdělná, takže všichni pochopili myšlenku projektu, i když třeba nerozuměli dokonale angličtině našich zahraničních hostů. Myšlenkové vyznění etud bylo ještě podtrženo hudbou, maskami a především zaujetím aktérů. Pocházejí z různých zemí celého světa a problémy soužití se jich bytostně dotýkají. V tělocvičně školy je sledovali žáci 1. a 3. ročníků. Po skončení výstupů následovala beseda mezi žáky obou škol. V malých skupinkách tréma brzy odezněla a ozýval se živý hovor a smích. Děkujeme za inspirativní zážitek všem 10 žákům a jejich vedoucím (paní Dagmar Duncan a paní Levě Hoogenstraten), poděkování patří i vedení školy, které akci podpořilo.
28.1. 2016
28.1.vydání výpisu vysvědčení, 29.1.pololetní prázdniny.
25.1. 2016
Bad Füssing 20.1. 2016 - paní učitelka Jana Pavlíčková už pošesté zorganizovala pro žáky naší školy relaxační výlet do lázní Bad Füssing v Německu. Připojilo se i několik dalších učitelů včetně pana ředitele. Vyzkoušeli jsme si, jaké je plavat v sirnaté léčivé vodě pod hvězdami, kdy teplota vzduchu padá do záporných hodnot a všude kolem leží sníh, prohřát se ve 40. stupňové vodě a zchladit v 18°, promasírovat si celé tělo a pak se nechat hýčkat bublinkami. Největší překvapení bylo, když jsme se potopili a pod vodou hrála příjemná relaxační hudba. Všichni jsme si výlet moc užili a doufáme, že i příští rok pojedeme znovu. Lenka Vodičková, 3.A
8.1. 2016
Maturitní ples třídy 4.B - 15.1. 2016 Národní dům, hraje kapela Topband.
5.1. 2016
Lyžařské kurzy 2. ročníků od 9.1. do 23.1.2016 Krkonoše Pec pod Sněžkou.
21.12. 2015
Den otevřených dveří se koná ve středu 6.1. 2016 od 13:00 . Budou předvedeny ukázky přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky se konají stejně jako v loňském roce, pouze z výchov, nikoliv z matematiky a českého jazyka.
 • Organizace
 • 18.12. 2015
  17. 12. 2015 jsme navštívily Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice. Naším cílem bylo zpříjemnit předvánoční chvíle seniorům, kteří zde žijí. Zazpívaly jsme několik písní s vánoční tematikou a na závěr jsme klientům věnovaly sladkou pozornost. Vřelé reakce na naše vystoupení nás potěšily. V příštím roce se do Domova Mistra Křišťana opět rády vrátíme. Mgr. V. Holková a 3. A
  17.12. 2015
  Karaoke - 16.12. 2. a 3. hodinu - v tělocvičně školy. Již čtvrtý rok se na naší škole konal karaoke maraton, který byl jako předchozí roky věnován dětem ze speciální třídy ze školy Zlatá stezka. Pomocí žáků a učitelů se pro děti vybralo krásných 6 333 korun, které budou dětem slavnostně předány na jejich vánoční besídce. Na karaoke vystoupila řada žáků se svými pěveckými a instrumentálními dovednostmi, poté vystoupily i děti ze speciální třídy a s jejich vystoupením k nám poprvé přišel sníh. Karaoke zakončilo vystoupení celé školy s písní Hodně štěstí. Za organizaci jsme vděční paní učitelce E. Srchové a žákyním M. Netáhlové a D.Majerové ze 3.A. Marie Netáhlová.
  15.12. 2015
  Žáci oboru Pedagogické lyceum měli možnost 14.12.2015 navštívit filmové představení "Nicht mein Tag" v Multikině Cinestar v Českých Budějovicích. Komediální drama bylo plné akčních scén i nečekaných zvratů a všechny přítomné velmi zaujalo. Celý film jsme zhlédli v německém jazyce, což bylo pro žáky samozřejmě přínosné. Nenásilnou formou si tak vyzkoušeli porozumění jednomu z cizích jazyků, který se na SPgŠ učí.
  14.12. 2015
  Den otevřených dveří - 6.1.2016 od 13:00. Budou předvedeny ukázky přijímacích zkoušek. Uchazeči si mohou vyzkoušet.
  14.12. 2015
  Vánoční prázdniny od 23.12. do 3.1. 2016. Výuka začíná 4.1. 2016.
  14.12. 2015
  Štědrovečerní večeře - 17.12. od 17:00 - společné posezení žáků, studentů a pedagogů na domově mládeže Zlatá stezka. Kulturní program, slavnostní večeře, posezení celé třídy s třídní učitelkou, vychovatelkou a ostatními pedagogy školy. Během večera si každá třída připraví svůj program, vzájemně ochutnají vánoční cukroví, zazpívají si koledy, rozdají si dárky.
  14.12. 2015
  Karaoke - 16.12. 2. a 3. hodinu - v tělocvičně školy - výtěžek akce bude poskytnut speciální třídě Základní školy Prachatice.
  9.12. 2015
  Benefiční koncert v aule Gymnázia Prachatice 10.12.2015 v 17:00. Výtěžek akce činil téměř 8000,- Kč a bude věnován na podporu talentovaných dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Společně s gymnaziálními žáky vystoupili i naši účinkující. Převažovaly hudební aktivity - pěvecký sbor, sextet, hra na hudební nástroj a sólový zpěv. Jako jediní jsme zařadili i recitační výstup. Aula byla plná a jednotlivé výkony byly odměněny bouřlivým potleskem.
  30.11. 2015
  Kulturní exkurze 26.11.2015: Ráno byla cesta autobusem do Prahy víceméně prospaná. A pak to začalo. Pod vedením pana učitele Stejskala jsme prošli gotickou Prahu, Královskou cestu, prohlédli jsme si Staroměstský orloj, Nerudovu ulici, Chrám svatého Víta, Pražský hrad, Karlův most, Chrám svatého Mikuláše a desítky soch i domovních znamení. Pro umělce tu pak byl Veletržní palác, ve kterém se do směsky dojmů vmíchala díla Moneta, Maneta, Picassa, Čapka a dalších mnoha významných autorů výtvarných děl. A z Veletržního paláce autobusem do Hudebního divadla v Karlíně. Zkoušeli jste se někdy v "nacpaném" autobuse na sedačce převléct z kalhot, kozaček, trička a mikiny do silonek, šatů a lodiček? A dovedete si představit, jak to vypadá, když se takto převléká víc než 40 "pedárnic" najednou? Od 19:00 hodin totiž následovala návštěva muzikálu Jesus Christus Superstar. Popravdě, to se nedá popsat. Dokonalé kostýmy, scénografie, zvuk a o hereckých a pěveckých výkonech nemluvě. Cesta zpět do Prachatic se nám, až na jednu malou nehodu, podařila úspěšně prospat. Martina Zíková a 4.B
  26.11. 2015
  Konzultace k jednotlivé maturitní zkoušce : 1. informační schůzka - 27.11. 11:00, v učebně č. 61. - 27.11.- hudební výchova, 28.11. - tělesná výchova.
  19.11. 2015
  Festival Den poezie díky SPgŠ zavítal i do Prachatic Festival Den poezie probíhá každoročně v desítkách měst celé České republiky a již několik let je počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi. Letošní, již 17. ročník, přinášející divákům pestrou paletu akcí, nese podtitul „Poezie pod proudem” a odehrává se v období od 8. do 23. listopadu 2015 v 67 městech po celé naší republice jako hold básnickému velikánu K. H. Máchovi. V letošním roce se k festivalu připojila i Střední pedagogická škola Prachatice. Ve středu 18. 11. 2015 se sešli milovníci poezie na autorském čtení textů současných studentů i absolventů SPgŠ Prachatice. Prostory pro konání této kulturní akce nazvané Poezie pod proudem času poskytlo Muzeum české loutky a cirkusu. Role moderátorek prachatického poetického odpoledne se ujaly Mgr. Jana Pavlíčková a Mgr. Barbora Pavlíčková, které spolu s recitátory SPgŠ umožnily posluchačům oprostit se od starostí všedního dne a nechat se unášet na vlnách poezie. Svou vlastní tvorbu představili Tereza Langová, Martina Zíková a Vít Kovář, přednesu tvorby bývalých žáků školy se s grácií zhostili další žáci z 1. – 3. ročníků. Literární program byl protkán mnohými hudebními vystoupeními: zahrál vokálně instrumentální folkový soubor Cink pod vedením Mgr. Jiřího Vopálky, zazpívalo učitelské trio ve složení Mgr. Marcela Haspeklová, Mgr. Petra Kůsová a Mgr. Martina Pivoňková, svůj hudební talent ukázali i žáci školy. Den poezie potěšil a inspiroval všechny zúčastněné a již nyní se těšíme na příští ročník. Mgr. Barbora Pavlíčková.
  16.11. 2015
  Ve dnech 9. – 12. listopadu 2015 proběhl v Kroměříži 48. ročník Národní přehlídky PEDAGOGICKÁ POEMA, soutěže v přednesu, čtení a improvizaci žáků středních pedagogických škol, letos s mottem Návrat ke kořenům – návrat domů. Naši školu v jednotlivých disciplínách úspěšně reprezentovaly vítězky školního kola: - v kategorii čtení Markéta Plochová z 2. ročníku dosáhla na pomyslné zlato - v kategorii improvizace získala Marie Netáhlová ze 3. ročníku stříbrnou příčku - v kategorii přednes byla Barbora Wortnerová z 1. ročníku oceněna v bronzovém pásmu Přehlídka je především místem setkávání, hledání inspirací, rozvíjení kreativity, sbírání zkušeností. Všichni – soutěžící žáci i jejich pedagogický doprovod – v seminářích a tvořivých dílnách intenzivně pracovali pod vedením odborných lektorů. V příjemné atmosféře se prostřednictvím cvičení a improvizačních her věnovali mimo jiné analýze obsahu i formy textu, volbě jazykových i mimojazykových prostředků, hlasové interpretaci, autenticitě projevu i schopnosti vnímat diváka. Součástí přehlídky byl i bohatý kulturní program. Mgr. Jana Pavlíčková
  13.11. 2015
  13.11. 2015, 14:30 - třídní schůzky; 16.11.ředitelské volno; 17.11. Státní svátek; 20.11.pedagogická rada.
  2.11. 2015
  Ve čtvrtek 22. října 2015 proběhl v Muzeu české loutky a cirkusu koncert k výročím Jakuba Jana Ryby. Tento český hudební velikán se narodil před 250 lety a zemřel před 200 lety. Koncert uspořádala paní Kateřina Weissová, hudební pedagog Základní umělecké školy v Prachaticích. Zazněly méně známé Rybovy skladby: Písně všední v podání Marie Krejsové za klavírního doprovodu Drahoslavy Satorové, a Kvarteta ve složení Kateřina Weissová – flétna, Radka Karageorgieva – housle, Petr Vyroubal – viola a Nikola Karageorgiev – violoncello. Hudbu doplnil Rybův životopis zpracovaný na základě Rybových vlastních básní, deníkových zápisů, vzpomínek jeho žáků a textů životopisců. Životopis přednesly žákyně 2.A Střední pedagogické školy v Prachaticích Kristýna Kolací, Klára Kocová a Marcela Valisková v režii Hany Patrasové. Jakub Jan Ryba nebyl jen vynikající hudebník a hudební skladatel, velkou úlohu v jeho životě hrálo pedagogické působení ve škole v Rožmitále pod Třemšínem. Ryba sám měl ze svého dětství špatné vzpomínky na školu, a proto zřejmě také zaváděl na svou dobu ve škole novátorské postupy. Trval na dodržování povinné školní docházky, uzpůsobení učiva věku a schopnostem žáků, vytvářel vhodné učební prostředí, psal pojednání a příběhy pro děti, protože chyběly vhodné učebnice, dbal na kázeň a samozřejmě tvořil pro děti i na hudebním poli.Chtěla bych poděkoval paní Kateřině Weissové za uspořádání koncertu a jsem ráda, že jsme i my mohli přispět k tomu, že Ryba nemusí být vnímán pouze jako autor České mše vánoční. Koncert byl podpořen grantem Města Prachatice.
  27.10. 2015
  Podzimní prázdniny 29.10. a 30.10.2015.
  23.10. 2015
  Ve čtvrtek 22.10.se naši žáci zúčastnili celostátní rétorické soutěže pořádané v rámci akce Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Mezi dvaceti čtyřmi soutěžícími si vybojoval 2. místo v české a anglické konverzaci David Holc ze třídy 1.B. Dále nás reprezentovali Pham Tra My ze třídy 3.B a Barbora Wortnerová ze třídy 1.A. V porotě nás zastupovala Kristýna Karvánková ze třídy 4.B.
  22.10. 2015
  Prvním cílem naučně poznávací exkurze pro žáky pedagogického lycea SPgŠ, kteří se učí německý jazyk, byl bývalý koncentrační tábor Mauthausen v Horním Rakousku. Při více než dvouhodinové prohlídce jsme si prohlédli exteriéry i interiéry Mauthausenu a pod tlakem prostředí jsme byli donuceni přemýšlet o všech hrůzných činech, které se během druhé světové války udály. Druhá část exkurze byla věnována Linci, hlavnímu městu Horního Rakouska. V Linci jsme navštívili jednu z nejmodernějších galerií výtvarného umění v Rakousku, Kunstmuseum Lentos, kde na nás zapůsobil výběr výtvarných děl od počátku 19. století až do současnosti. Následovala samozřejmě i prohlídka zajímavých míst v centru Lince.
  19.10. 2015
  20.10.se uskuteční exkurze žáků školy do Mauthausenu a do Linze.
  12.10. 2015
  Ve čtvrtek 15.10. probíhá školní kolo Pedagogické poemy v 15:30 v Muzeu loutky.
  5.10. 2015
  Ve středu 7.10. probíhá prezentace ročníkových písemných prací třídy 4.B oboru Pedagogické lyceum.
  30.9. 2015
  Dne 30.9. nás navštívila společnost Virtulife a žáky 3.A provedla neznámým světem finanční gramotnosti. Složitou problematiku třída řešila formou zajímavé interaktivní hry. Za týden totéž čeká i třídu 3. B. Žáci se poučí o tom, jak hospodařit s penězi a nezadlužit se, jak uzavírat pojistky a kdy lze riskovat kvůli finančnímu zisku. Všechno jsou to dnes velmi potřebné vědomosti.
  18.9. 2015
  Žákyně školy postoupily v středoškolském poháru Corny v atletice do krajského kola. Přejeme jim úspěchy. V silné konkurenci dosáhly 5. místa - blahopřeji, ředitel školy.
  14.9. 2015
  V týdnu od 14. do 18.9. probíhá kurz výtvarné výchovy třídy 4.B. Od 21.9. do 23.9. probíhá adaptační kurz 1. ročníků střední školy.
  27.8. 2015
  Všichni uchazeči o studium na VOŠ byli přijati. Vyhlašuji další kolo přijímacího řízení do denního studia. Přihlášky možno zasílat do konce září. Ředitel školy.
  27.8. 2015
  Nástup do školy pro všechny žáky a studenty je 1.9.2015 v 8:40. Studenti dálkového studia VOŠ nastupují ve čtvrtek 3.9. v 7:45.
  30.6. 2015
  Všem žákům, studentům a zaměstnancům školy přeji krásné prožití prázdnin a dovolených. Ředitel školy.
  26.6. 2015
  Školní rok 2014/15 končí v úterý 30.6. 2015. Předávání vysvědčení 30.6.v 8:00. Závěrečná hodnotící pedadogická rada 30.6. v 9:00.
  24.6. 2015
  Turistický kurz-Od 31. května do 5 června se v Petrovicích u Sušice uskutečnil turistický kurz 3 A. Studentky zde absolvovaly jak cyklistický a turistický výcvik tak také orientační pochod, plavbu na raftech nebo výcvik v lanovém centru v lese u obce Jiřičná nedaleko od Petrovic. Mohly si též vyzkoušet přežití v přírodě či orientaci v lese podle buzoly. Ubytování bylo v hezkém penzionu Tereza.První den byl zahájen výletem na kolech. Trasa vedla ze Sušice přes Hrádek, Čejkovy, Krutěnice, kde se nachází penzion a jezdecká stáj. Dále přes Tajanov, Velhartice, kolem zříceniny hradu Velhartice, vesničku Hlavňovice do cílové vesnice Petrovice u Sušice. Druhý den, v pondělí, byl díky hezkému počasí naplánovaný sjezd řeky Otavy ze Sušice do Horažďovic. Řeka Otava je klidná, proto její sjezd nebyl náročný a všichni si plavbu moc užívali. Kolem břehů Otavy se nachází bohatá flora. Nedaleko Horažďovic se na kopci vypíná hrad Rábí, který je z řeky dobře vidět.Úterní den byl stráven v lanovém centru a jako doplňující aktivita se hrála hra „Hledání zraněného pilota“. Středeční den se nesl v duchu přežití. Den byl zahájen krátkou přednáškou o přežití v přírodě, poznávání užitečných a jedovatých bylin. Dále následovala soutěž v rozdělávání ohně a příprava oběda, který se vařil ve velkých hrncích na ohništích. Po obědě následovalo střílení z luku a stavba provizorního příbytku. Ve čtvrtek se konal pěší orientační pochod na Svatobor. Tři skupiny, jež dostaly k dispozici mapu a buzolu, se měly dostat na kopec Svatobor,kde se nachází rozhledna. Odtud následoval prudký sestup do Sušického údolí a odjez zpět do Petrovic. V půl jedenácté pátečního rána skončil cykloturistický kurz na nádraží v Sušici a všechny studentky se rozjely zpět do svých domovů obohaceny novým zážitky a zkušenostmi. Tereza Langová 3 A.
  19.6. 2015
  Všichni uchazeči o studium na VOŠ na denní i dálkové studium, kteří splnili podmíky k přijetí (doložili maturitní vysvědčení),byli přijati. Další uchazeči mohou podávat přihlášky do 2. kola. Termín podání přihlášky do 21.8.2015. 2. kolo - 26.8.2015 .
  15.5. 2015
  Dne 8. 6. 2015 jsme se společně s Radkou Chaloupkovou v doprovodu paní vychovatelky Krafčíkové vypravily do Prahy na slavnostní předání ocenění 9. ročníku soutěže ‘‘Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!‘‘. Na Úřadě pro ochranu osobních údajů jsme se sešli se všemi vítězi. Vřele nás přivítali pracovníci úřadu, předali ceny, pozvali na občerstvení a posléze nám ukázali pracoviště, které má na starosti osobní údaje v rámci provozu základních registrů. Po prohlídce nás seznámili s odpoledním programem. Navštívili jsme barokní sál Národní knihovny v Klementinu. Sál je zdoben překrásnou freskovou výzdobou a několika historicky cennými velikými glóby. Také jsme měli možnost vidět Meriánovu síň, která byla dříve využívána na přesné určování poledne. S výstupem 172 schodů na Astronomickou věž jsme byli odměněni krásným výhledem na historické centrum z ochozu. Na závěr po prohlídce Národní knihovny jsme měli příležitost nahlédnout do provozních a vysílacích prostor Českého rozhlasu. Všichni jsme si odnesli plno nových a skvělých zážitků, poznatků a hlavně zábavy. Tra My Pham 2. B .
  1.6. 2015
  O. třídní schůzky žáků a rodičů budoucích 1. ročníků- 6.6. 2015 v 10:00 v Domově mládeže na Zlaté stezce. Srdečně všechny zvu- ředitel školy.
  1.6. 2015
  Absolutorium třídy VOŠ - 3.D - 2. - 3.6. Slavnostní předávání diplomů v aule Gymnázia Prachatice 4.6. v 9:00 .
  28.5. 2015
  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - 4.A - 5.6.v aule Gymnázia Prachatice v 15:00 .
  25.5. 2015
  Na 14.5.2015 byla naplánována exkurze tříd 1.A a 2.A do Prahy. Dopoledne obě třídy navštívily "Neviditelnou výstavu" na Novoměstské radnici na Karlově náměstí. Zde si všichni mohli doslova na vlasní kůži v naprosté tmě vyzkoušet, jaké to je, moci se orientovat pouze pomocí hmatu a sluchu a jaké komplikace zažívají zrakově postižení lidé každý den. Odpoledne jsme věnovali prohlídce Starého města a ve večerních hodinách jsme navštívili Hudební divadlo Karlín. Dodnes jeden z nejpopulárnějších muzikálů, Jesus Christ Superstar, nás nadchl nejen skvělými výkony všech aktérů, ale i silným příběhem a krásnými melodiemi.
  20.5. 2015
  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - 4.B - 29.5.v aule Gymnázia Prachatice v 15:00 .
  15.5. 2015
  Ve dnech 3.-8. května se žákyně naší školy zúčastnily poznávacího zájezdu do Velké Británie. Převážnou část programu jsme strávily poznáváním Londýna.Kromě poznávacích procházek centrem Londýna jsme navštívily například také St. Paul´s Cathedral či Tower of London. Z jiné perspektivy se nám britská metropole představila projížďkou na London Eye a závěrečnou plavbou po Temži. Podívaly jsme se i do rodovího sídla Winstona Churchilla – Blenheim Palace. Vyrazily jsme na výlet do Oxfordu a studentského městečka Etonu. Milovníky Harryho Pottera potěšila návšteva filmových studií. Místní kulturu jsme poznaly o trochu více pobytem v anglických rodinách, které nás ubytovaly.
  14.5. 2015
  Ve dnech 5. a 6. května navštívil Prachatice zástupce Evropské komise Evropské unie Martin Páv z Bruselu. Na naší škole absolvoval se žáky 3. ročníků besedu s tématikou Evropské unie, mezinárodní spolupráce a rozvojové pomoci. Žáci se rovněž seznámili s významnými daty v historii evropské integrace, s jednotnou evropskou měnou, s hospodářskou a sociální solidaritou a evropským modelem společnosti. Zajímavé pro ně byly i otázky související se vzděláváním, a proto byl v průběhu besedy představen i program Erasmus. Jeho aktivity jsou sice určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, ale žáci SPgŠ k vysokoškolskému studiu rovněž směřují. Beseda o EU i setkání s euroúředníkem představovaly pro všechny jednu z mnoha možností získání zajímavých informací i příjemného rozhovoru pro všechny zúčastněné. Žáci a učitelé také společně prezentovali aktivity své školy, představil se pěvecký sbor Fontána a vokálně instrumentální folkový soubor Cink.
  5.5. 2015
  Maturitní zkoušky probíhají od 4.5. do 7.5. 2015 - společná část maturitní zkoušky, od 18.5. do 29.5. 2015 - profilová část maturitní zkoušky. Výsledky didaktických testů obdrží školy 15.5. 2015 a do 18.5. předají žákům. Výsledky písemných prací se žáci dozví do začátku ústních zkoušek.
  16.3. 2015
  Školní akademie v Národním domě ve 14:30 - O zahájení se postaral vokálně instrumentální folkový soubor Cink, následovala vystoupení úspěšných jednotlivců, komorních uskupení i pěveckého sboru Fontána, oceněná na letošním Hudebním festivalu v Karlových Varech. Příjemným zpestřením byla rozverná ukázka z pohádky DS Rarášek, vyznamenaná Cenou dětského diváka na přehlídce Štítek města Prachatic. Program ukončilo ve svižném tempu hudební a taneční vystoupení folklorního souboru Libín, o závěrečnou tečku se jako již tradičně postaraly energií nabité roztleskávačky.
  20.3. 2015
  1. kolo přijímacích zkoušek na střední školu - 22. a 23.4. 2015.
  16.3. 2015
  Školní akademie v Národním domě ve 14:30, po skončení třídní schůzky - informace o chování a prospěchu žáků.
  30.3. 2015
  Účast na hudebním festivale v Karlových Varech 26.- 28.3.2015. Podařilo se nám získat tato významná ocenění: pěvecký sbor Fontána- umístění ve stříbrném pásmu a zvláštní cena za nápaditou choreografii, kvarteto - Horková, Lučanová, Ovčáčková, Studená - 1. místo (malé vokální soubory), Šimsová - 2. místo ( muzikál, populár), Horková - 2. místo ( muzikál, populár), Ovčáčková - 3. místo ( sólový zpěv klasický), Lebedová - čestné uznání (muzikál, populár). Všem oceněným a kolegyním, které žákyně připravovaly děkuji za vzornou reprezentaci školy. Ředitel školy.Další podrobnosti o festivalu na www.pedgym-kv.cz a na www.operaplus.cz nebo v sekci Hudební festival.
  17.3. 2015
  Velikonoční prázdniny 2.4. a 3.4.2015.
  17.3. 2015
  Účast na hudebním festivale v Karlových Varech 26.- 28.3.2015.
  25.2. 2015
  Den otevřených dveří VOŠ - 2.3. a 7.4. od 8:00 do 12:00.
  22.1. 2015
  Jarní prázdniny od 9.2.do 13.2.2015.
  22.1. 2015
  29.1. vydávání výpisů vysvědčení, 30.1.2015 pololetní prázdniny.
  22.1. 2015
  23.1. pololetní pedagogická rada.
  8.1. 2015
  Absolutorium třídy 4.F dálkového studia VOŠ 19.1. až 22.1.2015. Slavnostní předávání diplomů 22.1. 2015 ve 14:00 v aule gymnázia Prachatice.
  8.1. 2015
  Lyžařský kurz 2. ročníků 10.1. až 24.1.2015 v Krkonoších.
  5.1. 2015
  Den otevřených dveří se koná ve středu 7.1. 2015 od 13:00 (v Atlase školství je omylem uvedeno datum 8.1.). Budou předvedeny ukázky přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky se konají stejně jako v loňském roce, pouze z výchov, nikoliv z matematiky a českého jazyka.
 • Organizace
 • 19.12. 2014
  Všem žákům, studentům a zaměstnanců školy přeji všechno nejlepší do roku 2015. Ředitel školy Mgr. Antonín Krejsa.
  16.12. 2014
  11.12. měli žáci školy, kteří se učí německý jazyk, možnost navštívit hlavní město rakouské spolkové země -Horní Rakousy - Linec. Po příjezdu do města jsme si prohlédli některá známá místa Lince, například Hauptplatz – největší náměstí na Dunaji se Starou Radnicí a sloupem Nejsvětější trojice, Mozartův dům, největší kostel Rakouska, kam se vejde až 200 000 lidí, a mnoho dalších. Krátce po poledni jsme se přesunuli do centra nejmodernější techniky v Rakousku – ArsElectronica Center, do rozlehlého areálu moderních technologií, který je zaměřen především na člověka a jeho okolí. Po zajímavé prohlídce muzea měli žáci příležitost užít si předvánoční atmosféru na proslulých vánočních trzích na náměstí Hauptplatz i okolí.
  12.12. 2014
  Předvánoční hudební akce. 10.12. se zapojily naše žákyně a vyučující do akce Česko zpívá koledy. I v mrazivém počasí zazpívaly tak krásně, že se k nim přidalo celé prachatické náměstí. 11.12. se v aule Gymnázia Prachatice konal benefiční koncert ve prospěch Fondu ohrožených dětí. Organizátoři požádali naši školu o spolupráci. Skupina žáků a učitelky Kůsová a Pivoňková se představily s pěveckými a instrumentálními vystoupeními. Celková získaná částka je 6100,-. Na 17.12. chystáme charitativní akci ve prospěch základní školy Prachatice. Jedná se o tradiční karaoke, kde zazpívají a zahrají žáci z různých tříd. Vystoupí také žáci ze speciální třídy ZŠ. Jim bude patřit výtěžek akce.
  1.12. 2014
  Den otevřených dveří se koná ve středu 7.1. 2015 od 13:00 (v Atlase školství je omylem uvedeno datum 8.1.). Budou předvedeny ukázky přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky se konají stejně jako v loňském roce, pouze z výchov, nikoliv z matematiky a českého jazyka.
  1.12. 2014
  Vánoční prázdniny od 22.12. do 2.1. 2015. Výuka začíná 5.1. 2015.
  24.11. 2014
  Štědrovečerní večeře na domově mládeže - 17.12. 2014. Předvánoční setkání žáků, studentů a pedagogů školy.
  24.11. 2014
  Maturitní ples třídy 4. A oboru předškolní a mimoškolní pedagogika - 12.12. 2014 v Národním domě, hraje Topband.
  19.11. 2014
  Kurz jednotlivé maturitní zkoušky - 28.11. - hudební výchova, 29.11. - tělesná výchova.
  19.11. 2014
  Pedagogická rada 21. 11. 2014 12:45.
  31.10. 2014
  V rámci spolupráce s Českým červeným křížem se ve dnech 30. a 31. října konal workshop Mladý zdravotník. Účastnili se ho zájemci ze 3. ročníků, kterým se získané znalosti a dovednosti hodí pro budoucí práci s dětmi.
  17.10. 2014
  Podzimní prázdniny 27. a 29. 10.2014.
  13.10. 2014
  Dne 9.10. se v Muzeu loutky a cirkusu konalo školní kolo Pedagogické poemy. Účastnili se žáci téměř všech tříd a komise nakonec určila 7 žáků, kteří postoupí do dalšího kola. Budou se připravovat na celostátní recitační soutěž, která se letos odehraje v Berouně, a kam odjedou 3 naši soutěžící.
  9.10 2014
  Dopoledne 8.10. probíhaly ve třech učebnách prezentace ročníkových písemných prací 4. B. Sledovali a hodnotili je žáci nižších ročníků oboru Pedagogické lyceum. Naším záměrem je, aby se budoucí absolventi naučili prostřednictvím textu středního rozsahu pracovat se zdroji, citovat a dodržovat pravidla psaní odborného textu. Další dobrou zkušeností je tvorba prezentace a obhajoba práce před početnějším publikem. Naslouchající třídy hodnotí prezentaci po stránce zajímavosti tématu i kvality řečnických dovedností. Z hodnocení vedoucích prací i spolužáků pak vyplyne neformální žebříček nejúspěšnějších autorů.
  22.9. 2014
  Ve dnech 2. - 4. září se konal adaptační kurz pro první ročníky, již tradičně ve spolupráci s lektory z Krebulu. Žáci 1. ročníků tak dostali příležitost seznámit se prostřednictvím zážitkových aktivit a her hned v prvních dnech školního roku. Po tři dny měli možnost se navzájem poznávat, vyzkoušet si spolupráci v menších i větších skupinách - a šlo jim to skvěle. Spolupráce v třídním kolektivu je nastartována a držím všem palce, aby se jim dařilo i nadále. Klaudia Pospíšilová, školní metodik prevence.
  17.9. 2014
  24 žáků se vrátilo 12.9. ze studijního pobytu z Regenu. Napsali nám: Výuka probíhala v dopoledních hodinách, naše lektorka byla velice milá a sympatická dáma ze Zwieselu. Na první hodině jsme se všichni navzájem představili, v dalších hodinách jsme hodně mluvili a někteří z nás procvičovali úkoly k maturitě - popisování obrázků. Paní lektorka nám vysvětlila, jak obrázek popsat velmi informativním, obsažným a efektivním způsobem. Bylo skvělé, že paní lektorka byla rodilá němka a mluvila a vysvětlovala pouze v německém jazyce. Mohli jsme se tak na jazyk plně soustředit a vnímat ho.Myslíme si, že nám tento týdenní kurz svou intenzitou velice pomohl ke zdokonalení se v německém jazyce.Žákyně 4. B.
  8.9. 2014
  24 žáků odjíždí dnes na studijní pobyt do Regenu do vzdělávacího centra Bayerischwald akademie. Na programu je dopoledne výuka, odpoledne naučné a poznávací aktivity.
  2.9. 2014
  Opravné maturitní zkoušky - ústní - 12.9.2014 od 10:30. Náhradní termín absolutoria - 12.9.2014 od 7:00. Protokol o maturitní zkoušce si mohou žáci vyzvednout v pracovní době v sekretariátu školy.
  28.8. 2014
  Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠ denního studia. Termín podání přihlášky do 26.9. 2014.
  28.8. 2014
  Zahájení školního roku 2014/15 je 1. září 2014 2. vyučovací hodinu v 8:40. Žáci 1. ročníků absolvují ve dnech 2. - 4. září adaptační kurz na Domově mládeže Zlatá stezka.
  26.6. 2014
  Všem žákům a studentům školy přeji hezké prázdniny. Mgr.Antonín Krejsa, ředitel školy. Školní rok 2014/15 začíná 1. září.
  26.6. 2014
  Hodnotící pedagogická rada - 27.6.2014 v 9:00. Vydávání vysvědčení 27.6. 2014.
  23.6. 2014
  Klasifikační pedagogická rada - 24.6.2014 v 15:00.
  23.6. 2014
  Všichni uchazeči do 1. ročníku VOŠ denního studia,kteří splnili kriteria, byli přijati. Další zájemci mohou podávat přihlášku do 2. kola. Termín podání přihlášky do 26.8. 2014, 2. kolo : 27.8.2014
  5.6. 2014
  Složení školské rady pro střední školu i s kontakty na zástupce rodičů nezletilých žáků najdete ve složce Dokumenty/Školská rada, Volby do školské rady proběhly v dubnu. Funkční období je od 1.9.2014 na 3 roky. Složení školské rady schváleno Radou Jihočeského kraje dne 29.5.2014.
  5.6. 2014
  O.třídní schůzky - 7.6. 2014 v 10:00 na domově mládeže Zlatá stezka.
  2.6. 2014
  Turistický kurz třídy 3. A - 1.6.- 6.6. 2014 - Petrovice u Sušice
  26.5. 2014
  Slavnostní předávání diplomů studentům 3.D v aule Gymnázia Prachatice - 5.6. v 9:00.
  26.5. 2014
  Absolutorium třídy 3.D od 3.6. do 4.6. 2014.
  26.5. 2014
  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení třídám SPgŠ v aule Gymnázia Prachatice. 4. A - 30.5. v 15:00, 4.B a 4.C - 6.6. v 15:00.
  2.5. 2014
  Od 2. 5 do 7.5. 2014 probíhají zkoušky společné části maturitní zkoušky z matematiky (2.5.), českého jazyka (5.5.), anglického jazyka (2.5. a 6.5.) a německého jazyka (7.5.).
  2.5. 2014
  Ředitelské volno pro žáky a studenty školy ve dnech 2. a 9. 5. 2014.
  29. 4. 2014
  Jako každý rok, tak i v letošním roce se konala školní akademie žáků školy. Akce proběhla v Národním domě dne 25.4. 2014. Fotografie ze školní akademie si prohlédněte zde.
  25. 4. 2014
  Série Roadshow PF JU byla zakončena na Střední pedagogické škole. Roadshow "Jak se stát tvořivým učitelem?", která je realizována v rámci celouniverzitního projektu science ZOOM a jejímž cílem je interaktivní a atraktivní představení učitelské profese proběhla u nás ve škole 22. 4 . 2014. I poslední dvě Roadshow lektorovali odborní asistenti z Katedry pedagogiky a psychologie - PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. a Mgr. Luboš Krnínský, kteří se mj. zaměřují na pedagogickou komunikaci, obecnou didaktiku a problematiku učitelské profese. Poděkování za hezký program a přání zopakování akce představovalo pro celý tým milé zakončení celého cyklu. Tiskovou zprávu o workshopu si můžete přečíst zde a fotografie si můžete prohlédnout zde.
  22. 4. 2014
  Přijímací zkoušky na oba obory střední školy probíhají 22. a 23. 4. 2014 do odpoledních hodin. Výsledky budou zpracovávány ve čtvrtek 24.4. a zveřejněny v odpoledních hodinách na stránkách školy a v listinné podobě ve vestibulu školy. Neúspěšným uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Úspěšným uchazečům nebude kladné rozhodnutí zasíláno. Mohou neprodleně odevzdávat či zasílat doporučeně zápisové lístky.
  2. 4. 2014
  Loňský úspěch hudebního festivalu pozitivně naladil organizátory, kteří se s chutí a vervou znovu pustili do přípravy této hudební soutěže. Laťka byla nastavena vysoko, takže před námi stál nelehký úkol, kterého jsme se zhotlili na výbornou. Letošní, už 37. ročník se i podle názorů zúčastněných opět povedl a podařilo se mu dostát renomé prestižní celorepublikové soutěže. Díky patří nejen profesionální porotě, ale také organizátorům - moderátorům, zvukařům, kteří zajišťovali plynulý a ničím nerušený chod programu a starali se o pohodlí a informovanost všech účastníků. Bez štědrých sponzorů by se jistě akce tohoto formátu neobešla, i jim patří poděkování. A velké díky i městu Prachatice, Základní umělecké škole Prachatice a Jihočeskému kraji. Zážitek z posledního večera byl vskutku nezapomenutelný - výkony účinkujících braly dech a zanechaly v posluchačích příjemné dojmy. Festival byl obohacujícím zážitkem pro všechny zúčastněné - pro žáky i jejich doprovod, pro porotce i organizátory. Doufáme, že příští ročník, tentokrát pořádaný v Karlových Varech, se ponese ve stejném radostném duchu, dobré náladě a tvůrčí atmosféře.
  2. 4. 2014
  Byly přidány fotografie z Hudebního festivalu 2014. Ke shlédnutí zde.
  24.3. 2014
  Ve dnech 26. až 29. března 2014 probíhá u nás ve šlole celostátní kolo Hudebního festivalu středních pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogických celé České republiky. 37. ročníku se zúčastní 12 škol, účastníků bude téměř 300. Soutěžní vystoupení se uskuteční v sále Národního domu Prachatice, v základní umělecké škole a v učebnách školy. Program začíná ve středu ve 20:00 v sále Národního domu Prachatice. Vystoupí zajímaví hosté. Závěrečný koncert vítězů bude v pátek od 19:30 tamtéž.
  11. 3. 2014
  Fotografie z nedělního představení Divadelního souboru Rarášek si můžete prohlédnout zde.
  6.3. 2014
  Třída 2.A pod vedením paní vychovatelky Eichnerové a Kišové pomáhala na Základní škole Zlatá stezka s uskutečněním tradičního masopustu. Průvod s krásnými maskami procházel městem a zastavil se i u naší školy, kde nám děti zazpívaly a zarecitovaly. Dostaly od nás malý dárek. Je dobře, že staré tradice mladá generace udržuje při životě. Fotografie zde
  6.3. 2014
  Během letošních jarních prázdnin proběhla celková rekonstrukce školní jídelny na Domově mládeže v Zahradní ulici. Došlo k vymalování, výměně obložení, podlahové krytiny a byl dodán zcela nový nábytek. Myslíme si, že se jídelna povedla. Všichni strávníci byli po prázdninách příjemně překvapeni. Též na Domově mládeže na Zlaté stezce došlo k výměně nábytku ve školní jídelně. Fotografie zde
  23.1. 2014
  V týdnu od 27.1. 2014 nastupují studenti 3. ročníku VOŠ na odbornou praxi, žáci 4. ročníků SPgŠ nastupují v týdnu od 3.2.2014 na souvislou pedagogickou praxi. Praxe žáků a studentů je součástí výuky v obou typech škol.
  23.1. 2014
  Jarní prázdniny jsou od 3.2. do 9.2.2014.
  23.1. 2014
  30.1. 2014 - vydávání výpisu vysvědčení - 31.1. 2014- pololetní prázdniny.
  23.1. 2014
  Pololetní pedagogická rada - 24.1. 2014, 12:45.
  23.1. 2014
  Upozornění pro žáky základních škol. Přijímací zkoušky pro příští školní rok se konají ve stejné podobě jako v předchozích létech. To znamená - na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika z hudební, výtvarné, tělesné výchovy a řečových dovedností; na obor Pedagogické lyceum z hudební a výtvarné výchovy. Přihlášky se podávají do 15.3.2014, zkoušky se konají v termínu 22. a 23. dubna 2014. Podrobnosti k přijímacím zkouškám hledejte v sekci Zájemci o studium, Přijímací zkoušky.
  22.1. 2014
  V předvánočním čase dne 19.12.2013 měli žáci tříd 2.B, 3.A a 3.B možnost navštívit divadelní představení "Ideální manžel" ve Vinohradském divadle v Praze. V komedii Oscara Wilda bylo možné obdivovat skvělé výkony českých hereckých hvězd (H. Maciuchová, Z. Adamovská, J. Šťastný, J.Dvořák), které nám zprostředkovaly i po 100 letech stále aktuální témata.
  22.1. 2014
  Ve středu 18. prosince se u nás ve škole konal 2. ročník Karaoké Maratónu, charitativně hudební akce, kterou zorganizovali, nacvičili a uspořádali samotní žáci školy, aby svými hudebními vystoupeními a finančním příspěvkem podpořili ZŠ praktickou a ZŠ speciální při ZŠ Prachatice Zlatá stezka 387. Akce se konala v tělocvičně školy a diváci mohli zhlédnout osmnáct skvělých vystoupení. Žáci, pro které byl určen výtěžek akce, sami předvedli perfektně nacvičené vánoční pásmo. Pro speciální a praktickou školu jsme vybrali 5 300,- Kč. Peníze budou použity na vyučovací pomůcky a kurzy, které by si škola bez sponzorů nemohla dovolit. Ještě jednou díky všem účinkujícím a všem darcům!
  22.1. 2014
  Dne 17.12. 2013 byla naše třída poctěna vyrazit za kulturou do vánoční Prahy. Na programu dne byla návštěva Veletržního paláce, konkrétně období moderního umění. Měli jsme možnost na vlastní oči spatřit krásy naivního umění, složitost a nevšednost analytického a syntetického kubismu a díla jeho krále Pabla Picassa i ostatních umělců. Nejvyšším a nejočekávanějším bodem naší výpravy však byl umělec z období secese, Alfons Mucha a jeho životní dílo nesoucí název Slovanská epopej. Tato výstava nás ohromovala svou nadživotní velikostí a brala nám dech mistrným detailním zpracováním. Nálada celé výstavy na nás těžce dýchala a dovolovala nám nechat se uchvacovat takovou velikostí uměleckého talentu, jakou má člověk možnost spatřit jen párkrát na život. Plni dojmů jsme vánoční atmosféru završili prohlídkou vánočních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí a obohaceni nádherným zážitkem jsme se ve večerních hodinách vraceli zpátky domů. Nikola Lomnická 3.B
  20.1. 2014
  Jako již tradičně se uskutečnila slavnostní štědrovečerní večeře ve vkusně vyzdobené jídelně Domova mládeže na Zlaté stezce. Na ní se pravidelně scházejí žáci všech tříd školy se svými pedagogy a vedením školy. O kulturní program se vždy postarají žáci naší školy. V příjemné atmosféře se tak připravíme na vánoční svátky.
  20.1. 2014
  Dne 8.1. 2014 od 13:00 proběhl Den otevřených dveří naší školy. Pro uchazeče o studium a pro jejich rodiče byly připraveny informace o škole a studiu na ní. K prohlídce byly připraveny všechny učebny školy a všechny prostory domova mládeže. Jako každý rok se této akce zúčastnil velký počet zájemců z řad žáků základních škol celého kraje. Pro uchazeče byly připraveny ukázky přijímacího řízení na oba obory. Měli možnost realizovat zkoušky tzv.nanečisto. Velký zájem byl také o návštěvu domova mládeže. Prohlídku školy i domova mládeže zajišťovali současní žáci školy. Tento úkol splnili všichni na výbornou. Zájemci o stuium mohli také zhlédnout veřejné zkoušky souboru Cink a pěveckého sboru Fontána, které působí při škole už celou řadu let. Zájemci odcházeli spokojeni.
  18.1. 2014
  9.12.2013 měli žáci, kteří se učí německý jazyk, možnost zúčastnit se jednodenního poznávacího zájezdu do bavorského města Pasov. Paní průvodkyně nás velice ochotně seznámila s historií města a mohli jsme si prohlédnout i zajímavá místa Pasova (například soutok tří řek, které městem protékají, chrám svatého Štěpána s největšími varhany na světě, chrám svatého Pavla, Radniční sál). Na závěr bylo možno navštívit adventní trhy, které navodily krásnou předvánoční atmosféru.
  20.12. 2013
  Krásné prožití vánočních svátků, klid a pohodu. Do nového roku hodně štěstí, zdraví a optimismu. Přeje všem zaměstnancům, žákům a studentům vedení školy.
  18.12. 2013
  Den otevřených dveří- 8.1.2014 od 13:00. Ukázky přijímacích zkoušek,možno nanečisto vyzkoušet.
  18.12. 2013
  Vánoční prázdniny 21.12. - 5.1.2014. Výuka začíná 6.1.2014.
  9.12. 2013
  Štědrovečerní večeře na domově mládeže Zlatá stezka od 17:00 18.12.2013.
  9.12. 2013
  Karaoke maraton- 18.12.2013 v tělocvičně školy.
  25.11. 2013
  Maturitní plesy: třída 4.C - 29.11.2013, hraje Rockband, 4.B - 6.12.2013 ,hraje Variant, 4.A - 13.12.2013, hraje Topband. Všechny se uskuteční v sále Národního domu.
  18.11. 2013
  Konzultace k jednotlivé maturitní zkoušce 22. a 23.11. 2013
  18.11. 2013
  Pedagogická rada 22.11.12:45 2013.
  13.11. 2013
  Třídní schůzky 15.11.14:30 2013.
  22.10. 2013
  Upozornění pro žáky základních škol. Přijímací zkoušky pro příští školní rok se konají ve stejné podobě jako v předchozích létech. To znamená - na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika z hudební, výtvarné, tělesné výchovy a řečových dovedností; na obor Pedagogické lyceum z hudební a výtvarné výchovy. Přihlášky se podávají do 15.3.2014, zkoušky se konají v termínu 22. a 23. dubna 2014.
  7.10. 2013
  Podzimní prázdniny 29. a 30.10. 2013.
  7.10. 2013
  1. informativní schůzka zájemců o jednotlivou maturitní zkoušku - 10.10.2013 v 15:00 v učebně č.33.
  26.9. 2013
  Prezentace ročníkových písemných prezentačních prací oboru pedagogické lyceum třídy 4.C - 9.10.2013.
  16.9. 2013
  Adaptační kurz 1. ročníků SPgŠ 18. a 19.9. 2013
  16.9. 2013
  Výtvarný kurz třídy 4.C - 16.9. - 20.9.2013.
  12.9. 2013
  Žáci 4. ročníků, kteří úspěšně absolvovali, si mohou v pátek vyzvednout maturitní vysvědčení.
  2.9. 2013
  13.9. podzimní termín absolutoria 3.D - 7:00 - 12:00. Předávání diplomů 13:30.
  2.9. 2013
  11.9. ústní maturitní zkoušky
  19.6. 2013
  Nástup do školy v pondělí 2.9.2013 v 8:40.
  12.5. 2013
  Vloženy fotografie ze školní akademie zde a fotografie ze zakončení volejbalového turnaje zde
  14.4. 2013
  Video ze závěrečného koncertu vítězů Festivalu středních pedagogických škol ČR v Prachaticích ke shlédnutí zde.
  12.4. 2013
  Fotografie z hudebního festivalu lze prohlédnout zde.
  VOŠS a SPgŠ Prachatice | spgspt@nettel.cz | +420 388 312 214 | Mapa stránek